Pääsiäissääntö eli milloin pääsiäistä vietetään

Juutalaisen vuoden ensimmäinen kuukausi nisan alkaa kevätpäiväntasauksen jälkeen, kun kasvavan kuun sirppi ilmestyy taivaalle. Siitä kaksi viikkoa eteenpäin on täysikuu ja happamattoman leivän juhla, pääsiäisjuhlan ensimmäinen päivä. Tämä oli Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä. Ylösnousemus tapahtui kolmantena päivänä, joka oli kyseisenä vuonna sunnuntai. Aluksi vallinneen kirjavuuden ja 200-luvun kovien kiistojen jälkeen Nikean kirkolliskokous päätti vuonna 325, että pääsiäistä vietettäisiin kevätpäiväntasausta seuraavan täyden kuun jälkeisenä sunnuntaina. Tiedettiin, että taivaallinen kuu syntyy joka 19. vuosi samana kuukauden päivänä ja että viikonpäivät sattuvat joka 28. vuosi samalle kuukauden päivälle. Näiden kahden osuminen samaan päivään tapahtuu vain joka 532. vuosi (19 x 28 vuotta); tätä ajanjaksoa alettiin nimittää suureksi pääsiäiskierrokseksi.

Vuonna 1582 vahvistettiin Länsi-Euroopassa gregoriaaninen kalenterinuudistus, joka tarkensi juliaanista ajanlaskua vuosisataisvuosien karkaussäännön ja kuuntasauksen avulla. Lisäksi vuodesta 1700 lähtien protestanttisissa valtioissa kokeiltiin reformoitua eli parannettua pääsiäissääntöä, joka perustui entistä tarkempiin tähtitieteellisiin laskelmiin. Suomessa reformoidusta laskutavasta luovuttiin viimeisinä 1868.

Itsenäisyytemme alkuvuosina ortodoksinen maailma noudatti edelleen juliaanista ajanlaskua, jonka ero gregoriaaniseen – 13 vuorokautta – tuotti monia ongelmia. Suomen ortodoksinen kirkko sai Konstantinopolin ekumeeniselta patriarkaatilta luvan noudattaa uutta ajanlaskua, mikä aiheutti vastustusta etenkin Valamon luostarin pääsiäisen vieton osalta. Vielä nykyäänkin muiden maiden ortodoksit viettävät pääsiäistä ja muita liikkuvia juhlia yleensä vanhan ajanlaskun mukaan.

Pääsiäissääntö on mutkikas, ja liikkuvien juhlien sitomisesta kiinteisiin päivämääriin on keskusteltu moneen otteeseen. Käytännössä pääsiäinen voi olla kalenterissamme aikaisintaan 22. maaliskuuta, mikä tapahtui viimeksi vuonna 1761 ja tapahtuu seuraavan kerran vuonna 2285. Myöhäisimmillään pääsiäinen voi olla 25. huhtikuuta. Viime vuosisadan myöhäisin pääsiäinen oli 25.4.1943; näin vältettiin Marian ilmestyspäivän (25.3.) osuminen kiirastorstaiksi. Seuraavan kerran pääsiäinen on yhtä myöhään vuonna 2038.

Pääsiäissunnuntain päivämäärät 1990–2030

Gregoriaaninen kalenteri
Lähde: Helsingin yliopiston almanakkatoimisto

1990 15.4.
1991 31.3.
1992 19.4.
1993 11.4.
1994 3.4.
1995 16.4.
1996 7.4.
1997 30.3.
1998 12.4.
1999 4.4.
2000 23.4.
2001 15.4.
2002 31.3.
2003 20.4.
2004 11.4.
2005 27.3.
2006 16.4.
2007 8.4.
2008 23.3.
2009 12.4.
2010 4.4.
2011 24.4.
2012 8.4.
2013 31.3.
2014 20.4.
2015 5.4.
2016 27.3.
2017 16.4.
2018 1.4.
2019 21.4.
2020 12.4.
2021 4.4.
2022 17.4.
2023 9.4.
2024 31.3.
2025 20.4.
2026 5.4.
2027 28.3.
2028 16.4.
2029 1.4.
2030 21.4.