Tieteelliset julkaisut

Tieteellisenä seurana SKS:n keskeinen tehtävä julkaista korkeatasoista tutkimuskirjallisuutta.

SKS julkaisee vuosittain noin 30 tieteellistä teosta SKS:n keskeisaloilta, kansanperinteestä, kirjallisuudesta, suomen kielestä ja historiasta. Englanninkielisessä Studia Fennica -sarjassa ilmestyy teoksia antropologian, etnologian, folkloristiikan, historian, kirjallisuuden sekä kielitieteen aloilta. Tieteellisen kirjallisuuden kustannuspäätökset tekee SKS:n julkaisuvaliokunta. Päätöksenteko perustuu vertaisarviointiin.

SKS:n tieteelliset sarjat ovat

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia SKS:n vanhin sarja on ilmestynyt vuodesta 1834 lähtien. Vuosina 2007–2012 sarjassa oli jaettu alasarjoihin Tieto ja Tiede, ja vuoden 2013 alusta lukien sarjassa on ilmestynyt vain vertaisarvionnin läpikäynyttä tiedekirjallisuutta. 
  • Tietolipas Vuodesta 1945 julkaistun sarjan kirjoissa aiheet ovat liikkuneet kansallisten tieteiden alueella, ja Tietolippaista on tullut erityisesti opiskelijoiden suosikkeja.
  • Suomi Vuodesta 1841 ilmestyneessä sarjassa julkaistaan Suomen ja sen sukukansojen kieliin ja kulttuureihin liittyviä tutkimuksia.
  • Englanninkielinen Studia Fennica -sarja on ilmestynyt vuodesta 1933. Sarja tarjoaa kansainvälisille lukijoille ainutlaatuisen näkökulman suomen kieleen, kirjallisuuteen, historiaan ja suomalais-ugrilaisiin kulttuureihin. Sarjan monografiat ja antologiat edustavat kielen-, kulttuurin- ja historiantutkimuksen uusimpia tuulia niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tutkimuskentällä. Sarja on jaettu alasarjoihin Anthropologica, Ethnologica, Folkloristica, Historica, Linguistica ja Litteraria.
  • Historiallisia Tutkimuksia Vuodesta 1918 ilmestyneessä sarjassa julkaistaan korkeatasoisia suomenkielisiä historian alan monografioita ja artikkelikokoelmia.
  • Bibliotheca Historica Sarjassa ilmestyi vuosina 1995–2011 historian väitöskirjoja. SKS luopui väitöskirjojen julkaisemisesta vuoden 2012 alusta lähtien.
  • Historiallinen Arkisto Vuodesta 1866 ilmestyneessä sarjassa julkaistaan monografioita ja artikkelikokoelmia historian tutkimuksen alalta.
  • Studia Biographica Sarjassa julkaistaan elämäkertoja ja muita Kansallisbiografia-projektin hankkeita. Suomen kansallisbiografian elämäkertoihin voi tutustua osoitteessa www.kansallisbiografia.fi.
  • Studia Historica Sarjassa ilmestyy englanninkielisiä monografioita ja artikkelikokoelmia yleisestä historiasta.
  • Kalevalaseuran vuosikirja Vuodesta 1921 ilmestyneessä vuosikirjassa tarkastellaan perinteentutkimukseen, kansanrunouteen ja kansatieteeseen liittyviä aiheita.

Luokitus ja tunnus laadun takeena

Tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta ylläpitävä ja kehittävä Julkaisufoorumi on luokitellut SKS:n kustantajana johtavaan tasoon. Myös SKS:n tieteelliset sarjat on arvioitu Julkaisufoorumin kriteerien mukaan, lisätietoa löytyy Julkaisufoorumin verkkosivuilta.

SKS:n tiedekirjoissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää tunnusta vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle. Tunnus kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja tunnuksesta ja sen edellytyksistä löytyy TSV:n verkkosivuilta.

Tieteellisten julkaisujen avoin verkkojulkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

SKS pääsääntöisesti sallii tieteellisten artikkeleiden avoimen julkaisemisen esimerkiksi yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omissa palveluissa, kunhan alkuperäiset julkaisutiedot mainitaan. Avoimen verkkojulkaisemisen ja rinnakkaistallentamisen yksityiskohdista sovitaan tarkemmin kustannussopimuksessa. Yleensä SKS:n artikkeleille määräämä embargo-aika on 12 kuukautta. Lisätietoja julkaisuoikeuksista saa SKS:n julkaisukoordinaattorilta.

Haluatko tarjota käsikirjoitusta SKS:n tiedesarjoihin? Ota yhteyttä!