Kokoelmahankkeet

SKS:n arkiston ja kirjaston hankkeet liittyvät useimmiten hankintaan tai saadun aineiston käsittelyyn ja käytettävyyteen. Kirjasto on päivittänyt kokoelmapolitiikkansa ja hankintaohjelmansa. Arkisto saa aineistoa jatkuvasti, mutta lisäksi kokoelmia kartutetaan aktiivisesti erillisillä hankkeilla. Jos haluat ehdottaa yhteistyötä, ota yhteyttä osastojen johtajiin.

Ajankohtaiset hankkeet

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) -hanke tallentaa tutkimuksen käyttöön romanien muistitietoa ja perinnettä haastatteluina ja valokuvina sekä romaniyhdistys- ja henkilöarkistoja. Hankkeen pysyvänä tuloksena Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Romaniasiain neuvottelukunta, yhdessä Kansallisarkiston kanssa, tekevät suunnitelman ja perustavat kokoelmiaan kartuttavan ja kansainvälisesti verkottuneen Suomen romanien arkiston – Finitiko kaalengo arkiivos.

Keruuvastauksia odotamme kevään 2017 kuluessa lapsuudesta lähiössä, vanhustenhoidosta ennen ja nyt, työsuojelusta Suomessa, tietokone- ja konsolipelikokemuksista.

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakeruussa tulemme tallentamaan kertomuksia elämästä nyky-Suomessa. Keruu alkoi syksyllä 2015 yhteistyönä useiden kumppanien kanssa. Valikoima kertomuksia julkaistaan kertojien luvalla.

AHAA -hankkeessa luodaan arkistojen yhteinen hakemistopalvelu.