En självständig dag

Insamling av seder och föreställningar förknippade med självständighetsdagen 1–31.12.2016

År 2017 fyller det självständiga Finland etthundra år. Självständighet och finskhet framträder i medierna framförallt på självständighetsdagarna, då finländarna följer Slottsbalen, besöker kyrkogårdar och deltar i åsiktsyttringar. I medierna framträder elitens festligheter genom gudstjänster, men samtidigt också De fattigas självständighetsfester, snyltgästfester samt 612-fackeltåg.

Vi vill kartlägga föreställningar och seder förknippade med självständighetsdagen, även sådana som är undanskymda offentligheten. Vi önskar svar av alla finländare oavsett om självständighetsdagen väcker positiva, neutrala eller negativa känslor. Det spelar ingen roll om du är född i Finland eller utomlands, eller om du tillbringar självständighetsdagen i Finland. Vi väntar oss svar av just dig, emedan varje svar är viktigt.

Som hjälp i skrivandet kan du utgå från följande frågor:

Hurdan är din självständighetsdag?

  • Berätta vad självständighetsdagen betyder för dig. Hur firar du självständighetsdagen? Skiljer den sig från normala helgdagar?
  • Vilka träffar du på självständighetsdagen? På hurdana ställen firar du den? Hur klär du dig? Vad äter du? Vad för slags speciella seder har du/din familj/din vänskapskrets?
  • På vilket sätt har firandet av självständighetsdagen förändrats under ditt liv. Firar du självständighetsdagen såsom i ditt barndomshem eller har du skapat nya seder?
  • Ifall du arbetar på självständighetsdagen, hurdan är din arbetsdag?
  • Anser du att självständighetsdagen med dess firande har religiösa, världsåskådningsmässiga eller politiska kopplingar?

Om du vill kan du skicka bilder på ditt firande av självständighetsdagen.

Bifoga följande bakgrundsuppgifter: födelseår, kön, födelseland, utbildning, yrke samt boendekommun och land (ifall inte Finland).

Insamlingen arrangeras av Finska Litteratursällskapet. Insamlingen är anknuten till FD, doc. Tiina Mahlamäkis och FM, SVM Jere Kyyrös forskningsprojekt Civilreligion i 100-åriga Finland. På basen av insamlingen publiceras en fackbok samt vetenskapliga artiklar.

Vi meddelar resultaten av insamlingen i februari 2017. Samtliga deltagare emellan lottar vi ut bokpris.

Vidare information:
SKS arkiv, tel. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
FD, doc., universitetslektor Tiina Mahlamäki, Åbo Universitet, tituma@utu.fi
FM, SVM, doktorand Jere Kyyrö, Åbo Universitet, jjkyyr@utu.fi

Svarsanvisningar

Skriv på ditt eget språk och med din egna stil. Texternas längd är inte begränsad. Ange i svaret din tillåtelse till att materialet arkiveras med namn eller namnsignatur i SKS arkiv.

Vi tar emot även fotografier. Genom att sända bilder via nätformulär ger du tillåtelse till att bilderna arkiveras i SKS arkiv liksom till forskning, publicering och återgivande av bilderna utgående från arkivets gällande regler. För annan överlåtelse av bilder ber vi kontakta oss genom adressen arkistokuvat@finlit.fi.

Bekanta dig med SKS arkivs insamlingsanvisningar.

Sänd din skrift senast den 31.12.2016

  • genom nätformulär till adressen www.finlit.fi/itsenaisyyspaiva eller
  • per post till adressen Finska Litteratursällskapet, arkivet, PL 259 00171 Helsingfors. Ange på kuvertet ”Självständighetsdag”, eller
  • såsom bifogad fil i e-post till adressen keruu@finlit.fi, ange som rubrik i ämnesfältet ”Självständighetsdag”.

Här kan du delta i insamlingen på nätet