FOHN – johtoryhmä

Johtoryhmä suunnittelee ja koordinoi verkoston toimintaa sekä toimii suomalaisten ja kansainvälisten muistitietotutkimushankkeiden yhteistyökumppanina.

Puheenjohtaja: Anne Heimo, Turun yliopisto, folkloristiikka
Sihteeri: Ulla Savolainen, Helsingin yliopisto, folkloristiikka

Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto, etnologia
Helena Jerman, Helsingin yliopisto, antropologia
Kirsi-Maria Hytönen, Jyväskylän yliopisto, etnologia
Katri Kivilaakso, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Eerika Koskinen-Koivisto, Helsingin yliopisto, kansatiede
Heidi Kurvinen, Oulun yliopisto, historia
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, aluetiede
Niina Naarminen, Helsingin yliopisto, folkloristiikka
Riikka Taavetti, Helsingin yliopisto, poliittinen historia
Kristiina Takkinen, Helsingin yliopisto, folkloristiikka