1800-luvun tutkimuksen verkosto

Monitieteinen ja monikielinen verkosto kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät tai sivuavat 1800-lukua.

Tavoitteemme on lisätä tutkijoiden välisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja ja parantaa 1800-luvun tutkimuksen näkyvyyttä. Verkosto järjestää vuosittain 1800-luvun tutkimuksen päivät (entinen vuosikonferenssi).

Jäseneksi hyväksytään kaikki 1800-luvun tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet. Vuosisata ymmärretään laveasti ns. pitkänä 1800-lukuna: Ranskan vallankumouksen ajoista ensimmäisen maailmansodan loppuun.

Konferenssijärjestelyjä ja muita käytännön tehtäviä hoitavat yhdessä valitut vastuuhenkilöt, joihin saa yhteyden osoitteessa 1800.koordinaattorit[at]gmail.com

Verkosto perustettiin vuonna 2008 ja siihen kuuluu tällä hetkellä yli 250 jäsentä. Toiminta on vapaamuotoista eikä yhdistykseksi rekisteröitymistä ole toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi. Verkoston koordinaattoreina toimivat Ilona Pikkanen ja Pasi Pykälistö.