Biografian rajat ja rajattomuus / Testing the Boundaries of Biography

In English

Esitelmä-, sessio- ja työryhmäkutsu

Suomen Historiallinen Seura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus järjestävät konferenssin Helsingissä 12.−13.12.2017.

Pääpuhujat

  • Prof. Mineke Bosch, University of Groeningen: Rewriting Lives: experiments with biography
  • Prof. Sigurđur Gylfi Magnússon, University of Iceland: Farmer Jón and His Cultural Existence: Biography, Ego-documents and Microhistory.
  • Prof. Hanna Suutela, Tampereen yliopisto: Esiintyjien esittämä elämä? Havaintoja näyttelijöiden omaelämäkerroista ja biografioista.
  • Prof. Eero Hyvönen, Helsinki Centre for Digital Humanities HELDIG: Biographies on the Semantic Web - Experiences  in Creating and Enriching People’s Life Stories Using Linked Data.  

 

Konferenssin teema on elämäkerrallisten lähestymistapojen moninaisuus sekä historiallisen elämäkertatutkimuksen suhde lähitieteisiinsä.  Kuinka biografia voi hyötyä rajojen ylityksistä ja lähitieteidensä teorioista ja metodeista?  Voiko biografia toimia mikro- ja makrotason analyysiä yhdistävänä tutkijan työkaluna? Kuinka digitaaliset ihmistieteet ja laskennalliset menetelmät tukevat elämäkerrallista tutkimusta?

Keskusteluun nostetaan kansainvälisesti ajankohtaisia kysymyksiä, kuten biografian demokratisoituminen, "tavallisten" ihmisten historia ja kollektiivibiografia; identiteettien moninaisuus ja relationaalisuus; eettinen käänne ja elämäkerturin vastuu.  Kansallisbiografia-verkkojulkaisu, SHS:n ja SKS:n yhteinen suurhanke, täyttää 20 vuotta. Sen kunniaksi keskustellaan myös kansallisten biografiakokoelmien merkityksestä.

Pyydämme lähettämään esitelmä-, sessio- ja työryhmäehdotukset osoitteeseen biografiakeskus@finlit.fi 15.9.2017 mennessä.

Esitelmäehdotukseen liitetään yhteys- ja affiliaatiotiedot, esitelmän otsikko sekä abstrakti (enintään 200 sanaa).

Sessioehdotukseen (3-4 esitelmää) liitetään puheenjohtajan ja kaikkien puhujien yhteys- ja affiliaatiotiedot, session ja yksittäisten esitelmien otsikot, tiivis kuvaus session teemasta sekä lyhyet abstraktit jokaisesta esitelmästä.

Sessioiden lisäksi otamme mielellään vastaan ehdotuksia työryhmiksi, joissa on esitelmien sijaan roundtable -keskusteluja, ryhmätöitä tms. Työryhmäehdotukseen liitetään vetäjien yhteys- ja affiliaatiotiedot sekä kuvaus (enintään 400 sanaa) työryhmän tavoitteista ja työtavoista.

Esitelmä-, sessio- ja työryhmäehdotuksen lähettäneille ilmoitetaan hyväksymisestä lokakuun aikana. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan konferenssin www-sivuilla www.finlit.fi/biografia2017.

Konferenssin kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Pääpuhujat ovat lupautuneet kommentoimaan esitelmiä, joten jos toivot tiettyä kommentaattoria, ilmoita siitä ehdotuksessa ja kirjoita abstrakti tarvittaessa englanniksi.

Konferenssissa on osallistumismaksu, joka pyritään pitämään alle 30 euron. Vahvistamme sen syksyllä.

Lisätietoja saa SKS:n biografiakeskuksesta Kirsi Keravuorelta  (040 564 0264) ja Risto Valjukselta (040 538 5406).

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prof. Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto, Suomen Historiallinen Seura

Dos., yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki, Turun yliopisto, Kansallisbiografia-verkkojulkaisun päätoimittaja

Toimituspäällikkö, FT Kirsi Keravuori , Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus

Tutkija, FM Risto Valjus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus

 

Testing the Boundaries of Biography

Call for papers, sessions and working groups

The Finnish Historical Society (Suomen Historiallinen Seura, SHS) and the Biographical Centre of the Finnish Literature Society (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS) are arranging a conference in Helsinki 12. - 13.12.2017

Keynote speakers

  • Prof. Mineke Bosch, University of Groeningen: Rewriting Lives: experiments with biography
  • Prof. Sigurđur Gylfi Magnússon, University of Iceland: Farmer Jón and His Cultural Existence: Biography, Ego-documents and Microhistory.
  • Prof. Hanna Suutela, Tampere University: Esiintyjien esittämä elämä? Havaintoja näyttelijöiden omaelämäkerroista ja biografioista.
  • Prof. Eero Hyvönen, Helsinki Centre for Digital Humanities HELDIG: Biographies on the Semantic Web - Experiences  in Creating and Enriching People’s Life Stories Using Linked Data.  

 

The conference theme is the diversity of the biographical approach and the connection between historical biographical research and its related fields. How can biography benefit from crossing boundaries and from the theories and methods of its related disciplines? Can biography function as a research tool to link micro- and macro-level analysis? How do digital humanities and computational methods support biographical research?

International contemporary issues will be raised in the discussions, such as democratisation, the history of “ordinary” people and collective biography; the diversity of identity; relationality; the ethical turn and the biographer’s responsibility. The Finnish National Biography Online, a massive joint SHS and SKS project, is 20 years old. To celebrate this anniversary, we will also discuss the significance of national biographical collections.

We request that you send proposals for papers, sessions or working groups to the following address by 15.9.2017 at the latest: biografiakeskus@finlit.fi

A paper proposal should have contact information, affiliation details, a title for the presentation and an abstract of no more than 200 words.

A session proposal (3-4 presentations) should include contact details and affiliations of the chair and all speakers, titles for the session and the presentations, a brief description of the session theme and short abstracts for each paper.

In addition to sessions, we welcome proposals for working groups, in which there will be round table discussions, group work or similar activity in place of the presentation format. Working group proposals should have attached contact and affiliation details and a description (no more than 400 words) of the aims and approach of the group.

We will inform all who have sent proposals for papers, sessions or working groups if they have been accepted in October. Abstracts of the accepted papers and sessions will be published on the conference  web site www.finlit.fi/biografia2017 .

The conference languages are Finnish, Swedish and English. The keynote speakers have promised to comment on papers, so if you wish to have a specific person do this for yours, please inform us in the proposal and write an abstract in English.

There will be a participation fee for the conference, which we will endeavour to keep below 30 euros. The fee will be confirmed in September.

Additional information can be obtained from Kirsi Keravuori (+358 (0)40 564 0264, kirsi.keravuori@finlit.fi) and Risto Valjus (+358 (0)40 538 5406 risto.valjus@finlit.fi) of the The Biographical Centre  at the Finnish Literature Society.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Professor Tiina Kinnunen, Oulu University, Finnish Historical Society

Docent, University Lecturer Maarit Leskelä-Kärki, Turku University, Chief Editor of the National Biography Online

Managing Editor, Kirsi Keravuori PhD, The Biographical Centre, Finnish Literature Society

Researcher, Risto Valjus MA, The Biographical Centre, Finnish Literature Society