Löydä tieteellinen asiantuntija

Tutkimusosasto lokakuussa 2015
Oletko kiinnostunut Arhippa Perttusen poetiikasta, keskiajan latinankielisestä kirjallisuudesta, oppihistoriasta, kirjoittavista kansanihmisistä tai 1800- ja 1900 -lukujen kirjallisesta kulttuurista? SKS:n tutkijat valottavat mm. näitä kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriperintöön liittyviä kysymyksiä.

 

 

Jouni Ahmajärvi, arkistotutkija, FT

 • Gunnar Landtman
 • suomalaisen sosiologian ja antropologian historia
 • yhteiskuntaluokkatutkimuksen historia
 • suomalaiset julkiset intellektuellit 1920-1930-luvuilla
 • Erno Paasilinna

Risto Blomster, arkistotutkija, FT

 • Suomen romanien musiikki
 • äänitearkistot
 • kansanmusiikin arkistoaineistot

Cecilia af Forselles, kirjastonjohtaja, FT

 • suullinen perinne ja kirjallinen kulttuuri
 • Kalevalan käännösten kulttuurihistoria
 • kirjallinen muisti ja ajatusten virtaukset
 • Euroopan aate-, tiede- ja oppihistoria
 • tiedonvälitys, tietoyhteiskunta ja kirjastot

Lauri Harvilahti, tutkija, dosentti

 • eeppinen runous
 • folkloristinen arkistotutkimus
 • etnokulttuurinen näkökulma ja kulttuuri-identiteetti
 • folkloristiikan tutkimushistoria

Anne Holappa, tutkija, FM

 • digitaalinen antropologia
 • digitaalinen kulttuuri
 • nettideittailu

Kai Häggman, tutkija, dosentti

 • kustannus- ja kirjahistoria
 • perhehistoria
 • verkostotutkimus
 • yritys- ja kulttuurihistoria
 • suomalainen 1800- ja 1900-lukujen kulttuurieliitti

Niina Hämäläinen, tutkija, FT

 • kalevalamittainen lyriikka
 • Kalevala ja eepostutkimus
 • tekstualisaatiotutkimus
 • tunteiden ja perheen kulttuurihistoria

Irma-Riitta Järvinen, tutkija, dosentti

 • kertomusperinne
 • karjalainen kansanusko ja kansanuskonnollisuus
 • kalevalamittainen runous

Linda Kaljundi, tutkija, FT

 • keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus
 • keskiajan rajamaat ja reuna-alueet: ristiretket, kolonisaatio, kristillistyminen
 • kulttuurisen muistin tutkimus

Kati Kallio, tutkija, FT

 •  itämerensuomalaiset laulukulttuurit
 •  esitys, laji ja intertekstuaalisuus
 •  tunteet, rituaalit ja kansanusko
 •  runomitta ja musiikki

Hanna Karhu, tutkija, FT

 • kirjailijoiden käsikirjoitukset
 • arkistoaineistojen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa
 • geneettinen kritiikki
 • lyriikan tutkimus
 • Otto Manninen

Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö, FT

 • tekstikritiikki, tieteelliset editiot
 • Lauri Viita, Aleksis Kivi
 • runous ja runouden teoria
 • kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus
 • digitaalinen humanismi

Kirsi Keravuori, toimituspäällikkö, FT, VTM

 • biografinen tutkimus ja kirjetutkimus
 • itseoppineet kirjoittajat
 • saariston ja talonpoikaispurjehduksen historia
 • digitaaliset julkaisut

Pasi Klemettinen, arkistotutkija, FT

 • kansanomainen paholaisusko ja noituus
 • karhu- ja käärmeperinne
 • uskomukset ja uskomustarinat

Ossi Kokko, tutkija, FT

 • suomen murteet, erit. kaakkoismurteet
 • 1800-luvun kirjasuomi, erit. Aleksis Kiven kieli
 • geneettinen kritiikki, erit. Aleksis Kiven käsikirjoitusten genetiikka

Maija Koskinen, tutkija, FM

 • 1900-luvun suomalaisen taiteen historia
 • nykytaide
 • taideinstituutiotutkimus

Tuomas M. S. Lehtonen, pääsihteeri, dosentti

 • suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet
 • keskiajan historia ja latinankielinen kirjallisuus
 • keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus
 • retoriikka ja poetiikka

Kati Mikkola, tutkija, dosentti

 • kansallisuusaate ja isänmaallisuus eliitin ja kansan näkökulmista
 • vähemmistöjen roolit suomalaisen kansanperinteen kategoriassa
 • maallistuminen ja uskonnollisuuden muutos
 • kansanperinteen kerääjät
 • uutuuksien vastustus 1800-luvun Suomessa

Ulla-Maija Peltonen, tutkija, dosentti

 • historiallinen kertomusperinne
 • muistitietotutkimuksen (oral history) metodologia
 • sotien yksityisen ja julkisen kerronnan suhteet
 • arkistotutkimuksen teoria ja metodit

Ilona Pikkanen, projektipäällikkö, FT

 • 1800-luvun historiakulttuuri
 • etäältä ja läheltä lukeminen historian metodeina
 • historiallinen fiktio
 • historiankirjoituksen historia

Riitta Pohjola-Skarp, tutkija, FT

 • draaman teoria (dramaturgia)
 • suomalainen ja eurooppalainen nykydraama
 • saksalainen näytelmäkirjallisuus  ja teatteri
 • Georg Büchner ja Heiner Müller
 • Aleksis Kiven Karkurit
 • Kivi ja Shakespeare

Anni Reuter, tutkija, VTM

 • perhemuistot, muistin paikat
 • muistitietotutkimus, kulttuurinen muisti
 • Inkerin suomalaisten karkotuskokemukset

Anna Ripatti, tutkija, FT

 • 1800-luvun arkkitehtuuri- ja kulttuurihistoria
 • rakennussuojelun ja restauroinnin historia
 • historiakulttuuri pitkällä 1800-luvulla

Jukka Saarinen, kokoelmapäällikkö, FM

 • kalevalainen epiikka
 • digitoidut arkistoaineistot ja tietokannat
 • folkloristinen kenttätyö

Katri Vuola, tutkija, FM

 • keskiajan taide, erityisesti kuvanveisto
 • tekninen taidehistoria, historiografinen tutkimus
 • kirkot Helsingissä
 • Suomen kuvataiteen varhainen modernismi

Ville Walta, tutkija, FT

 • keskiaikaiset käsikirjoitukset, kirjastot ja kirjallinen kulttuuri
 • asiakirjahallinto keskiajalla
 • luostarilaitos
 • birgittalaisuus