Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimus- ja julkaisuyksikkö, joka laatii korkeatasoisia, tieteelliset vaatimukset täyttäviä editioita suomalaisen kirjallisuuden klassikoista. SKS julkaisee ne sekä perinteisinä kirjoina että verkkojulkaisuina.

Työ aloitetaan Aleksis Kiven tuotannon kriittisillä editioilla. Nummisuutarit-komedian kriittinen editio on ilmestynyt painettuna kirjana 2010 ja kaikille avoimena digitaalisena editiona 2011. Nummisuutarit-editiosta on saatavilla myös yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattu oppimateriaali .

Kiven kirjeiden kriittinen editio on ilmestynyt painettuna kirjana 2012, Kullervon kriittinen editio 2014 ja Kiven kolmen pienoiskomedian (Kihlaus, Leo ja Liina, Selman juonet) editio 2015. Tekeillä on kuusi Aleksis Kivi -editiota: Olviretki Schleusingenissä (2011–), Karkurit (2013–), neljän lyhyen näytelmän yhteiseditio (Yö ja päivä, Lea, Margareta, Alma, 2015–2017), Canzio (2016–2018) ja Seitsemän veljestä (2017–2019) sekä runot ja lyhyet proosakertomukset (2017–2019).

Aleksis Kiven koko tuotanto on lisäksi julkaistu sähköisenä korpuksena Aleksis Kivi -korpus (SKS).

Kriittiset editiot

Kriittiset editiot ovat alkuperäislähteisiin pohjautuvia julkaisuja, jotka koostuvat valitun teoksen tarkoin kriteerein valikoidusta ja toimitetusta tekstistä sekä sitä täydentävästä kommentaariosiosta.

Kommentaariosion artikkelit valottavat muun muassa teoksen julkaisuhistoriaa, vastaanottoa, tutkimustraditiota sekä laji- ja kielipiirteitä. Yksityiskohtaisempia selityksiä tarjotaan viitteissä, joissa esimerkiksi osoitetaan erilaisia tekstivariantteja ja kaunokirjallisia viittauksia sekä selitetään sanojen ja käsitteiden merkityksiä.

Verkossa avoimesti julkaistavat digitaaliset editiot mahdollistavat erilaisia vaihtoehtoisia tapoja tutkia kirjallisuutta.

Monissa sivistysmaissa kriittisillä editioilla on vakiintunut asema sekä tutkimuksen ja opetuksen että kirjallisuuden lukijoiden piirissä. Pohjoismaissakin tekstikriittisillä editioilla on pitkät perinteet. Viime vuosien kunnianhimoisia hankkeita ovat muun muassa Henrik Ibsen -editiot Norjassa ja Søren Kierkegaard -editiot Tanskassa. Suomalaisen kirjallisuuden varsinaisiin tekstikriittisiin editioihin voidaan lukea lähinnä hiljattain valmistunut J. L. Runebergin koottujen teosten tekstikriittinen editio sekä Zacharias Topelius -editioiden hanke.

2000-luvulla paine kotimaisen kirjallisuuden kriittisten editioiden toimittamiseen on kasvanut, sillä 1800-luvun klassikoiden kieli ja niiden edustama kulttuuri alkavat olla nykylukijalle vieraita. Klassikoiden tutkimusta vaikeuttaa puolestaan se, että monista teoksista on julkaistu erilaisia versioita, joita ei ole kartoitettu kunnolla. Kirjallisuuden kriittiset editiot ovat siten sekä kirjallisuuden harrastajia että tutkijoita palvelevaa perustutkimusta.

Variantti-verkosto
Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto.

 

Vuonna 2007 perustettu valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Verkosto on on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tekstuaalitieteistä kiinnostuneille. Tutustu verkoston verkkosivuihin.
 

Toimituksen henkilökunta:

Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö, p. 0400 908 056

Ossi Kokko, tutkija, p. 040 358 0517

Reeta Holopainen, tutkija, p. 040 5397852

Henna Keränen, tutkimusavustaja, p. 040 5397852

Sähköpostit: etunimi.sukunimi[at]finlit.fi.

 

Lisätietoja:
Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
Tutkimusosasto
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
Hallituskatu 2 B (PL 259)
FI-00171 Helsinki
Puh 0400 908 056
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]finlit.fi.

Koneen säätiö Alfred Kordelinin säätiö Ministry of Education and Culture Suomen Kulttuurirahasto Jenny ja Antti Wihurin rahasto Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö

Edithin toimintaa ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Koneen Säätiö, Suomalais-Norjalainen kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahasto ja WSOY:n Kirjallisuussäätiö.