Esseen aiheita

Tämä osio sisältää kirjoitustehtäviä, joissa oppilaat saavat esittää myös omia näkemyksiään.

Tarkoituksena on laatia pitkähkö, jäsennelty ja yhtenäinen teksti, jossa omien mielipiteiden perusteluina käytetään lähteitä. Oppimistavoitteiden mukaan tehtäviä voi soveltaa muuttamalla tekstilajia esseestä esimerkiksi raporttiin tai artikkeliin. Kirjoitusten avulla on mahdollista harjoitella myös lähdeviittauksien tekemistä.

Lisäksi tehtävät voi toteuttaa prosessikirjoituksen keinoin, jolloin oppilas saa välillä palautetta tekstistään opettajalta tai toiselta oppilaalta ja palautteen saatuaan rakentaa tekstiä uudelleen.

Tehtävät

  1. Tarkastele uskonnon merkitystä pääsiäisen vietossa. Miten suomalaisessa (tai omassa) pääsiäisenvietossa sekoittuvat kristillinen uskonto ja kansanuskomukset? Voit kirjoittaa myös omista pääsiäisen viettoon liittyvistä kokemuksistasi ja tehdä havaintoja siitä, mihin perheenne ja sukunne tavat pohjautuvat. Käytä aineistona pääsiäistietopakettia tarpeesi mukaan.
  2. Kansanperinne näkyy voimakkaasti pääsiäisenajan päivien nimissä, tavoissa, uskomuksissa ja ruoissa. Pohdi aineistojen avulla, mikä merkitys vuoden kierrolla ja luonnolla tälle kaikelle on. Yritä myös hahmotella sitä, miten suuri merkitys säällä ja sen ennustamisella on ollut vuoden kulkua suunniteltaessa. Voit käyttää pääsiäispaketin ohella esimerkiksi Tiina Onikki-Rantajääskön (2002) artikkelia Isoisän säähavaintojen kieli äidinkielen kuvastimena säätilojen ilmauksista ja sääpäiväkirjoista. Artikkeli löytyy teoksesta Herlin, Ilona; Kalliokoski, Jyrki; Kotilainen, Lari; Onikki-Rantajääskö, Tiina (toim.) 2002. Äidinkielen merkitykset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. s. 114-133.
  3. Kärsimysnäytelmä ja viimeinen ehtoollinen kuuluvat pääsiäiseen. Ne ovat kuitenkin voimakkaasti läsnä myös monissa kaunokirjallisissa ja kuvataiteellisissa teoksissa interteksteinä. Selvitä, mitä intertekstuaalisuus tarkoittaa. Käytä apunasi oppikirjaa tai internetiä. Etsi jokin esimerkki nykykirjallisuudesta, taiteesta tai vaikka laululyriikoista, missä kärsimysnäytelmää tai viimeistä ehtoollista käytetään intertekstuaalisena lähteenä. Pohdi, miten vanha ikiaikainen tarina nivoutuu uuteen tekstiin (esim. Tommi Läntisen kappale Via dolorosa). Mitä vanha teksti tuo mukanaan uuteen?
  4. Hanki tietoa pääsiäisen vietosta eri uskontokunnissa esimerkiksi lukemalla pääsiäiäistietopaketista sivu eri uskontokuntien pääsiäinen. Pohdi ja vertaa, mitkä asiat, uskomukset ja tavat korostuvat eri uskontokuntien pääsiäisenvietossa. Pohdi, miten tavat ja traditiot elävät ajassa, mitkä asiat muuttuvat ja mitkä eivät. Mieti myös ilmiöiden syitä ja seurauksia.
  5. Muna, kana, jänis ja rairuoho kuuluvat pääsiäisemme viettoon. Niillä on voimakkaita symbolisia merkityksiä. Tutki ja tarkastele näitä ja muita keksimiäsi pääsiäiseen liittyviä symboleja. Pohdi, mihin näillä symboleilla viitataan ja miten symbolit voivat vaihdella kulttuurista toiseen. Kuvaa esimerkiksi omasta elämästäsi niitä konkreettisia asioita, jotka perheesi ja sukusi pääsiäisenvietossa symboloivat jotakin teille tärkeää asiaa. Voit myös tarkastella sitä, miten tämä symbolisuhde muodostuu; miten konkreettinen asia tai esine alkaa viitata johonkin itsestään ulkopuoliseen ilmiöön tai asiaan.