Lisää kirjallisuutta

Bringéus, Nils-Arvid
Årets festseder
Stockholm: LT., 1976
4., rev. och utök. uppl. 1988

Enäjärvi-Haavio, Elsa
The Finnish shrovetide
Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1954
FF communications 146

Enäjärvi-Haavio, Elsa
Ritvalan helkajuhla
Porvoo: WSOY, 1953

Karjalainen, Sirpa
Juhlan aika
Suomalaisia vuotuisperinteitä
Porvoo: WSOY, 1994.
3. p. 1998

Lasten pääsiäiskirja
Teksti: Sirpa Karjalainen; kuvitus: Eva Kraft
Helsinki: Lasten parhaat kirjat, 1993
3. p. 1998

Karjalainen, Sirpa
Uusi ajantieto
Sirpa Karjalainen, Teppo Korhonen, J. U. E. Lehtonen
Porvoo: WSOY, 1989
3., ajantasaistettu p. 1991

Lahtinen, Mysi
Laskiaisen kirja
Helsinki: Tammi, 1989

Vilkuna, Kustaa
Vuotuinen ajantieto
Vanhoista merkkipäivistä sekä kansanomaisesta talous- ja sääkalenterista enteineen
Helsinki: Otava, 1950
23. p. 2002
Valokuvin kuv. laitos 1994. 8. p. 2002