Esseen aiheita

Tämä osio sisältää kirjoitustehtäviä, joissa oppilaat saavat esittää myös omia näkemyksiään.

Tarkoituksena on laatia pitkähkö, jäsennelty ja yhtenäinen teksti, jossa omien mielipiteiden perusteluina käytetään lähteitä. Oppimistavoitteiden mukaan tehtäviä voi soveltaa muuttamalla tekstilajia esseestä esimerkiksi raporttiin tai artikkeliin. Kirjoitusten avulla on mahdollista harjoitella myös lähdeviittauksien tekemistä.

Lisäksi tehtävät voi toteuttaa prosessikirjoituksen keinoin, jolloin oppilas saa välillä palautetta tekstistään opettajalta tai toiselta oppilaalta ja palautteen saatuaan rakentaa tekstiä uudelleen.

Tehtävät

1. Kuten juhannusperinne-osion artikkeleista käy ilmi, juhannuksenviettotavat ovat perinteisesti vaihdelleet Suomessa alueittain. Onko sinulla kokemusta tällaisista kulttuurieroista esimerkiksi eri puolilta maata kotoisin olevien vanhempien tai ystävien kautta? Kirjoita aiheesta. Otsikkoehdotus: Monta Suomea – monenlaisia juhannuksia.

2. Lue Usko Backmanin kertomus Mustikkamaalla 1930-luvulla. Valitse sitten yksi seuraavista otsikoista ja kirjoita siitä. Voit hyödyntää Backmanin kertomaa omassa tekstissäsi tai käyttää kertomusta vain virikkeenä.
a) Juhannuksenviettoa ennen ja nyt
b) Kaupunkijuhannus vai juhannus maalla?
c) Lasten ja aikuisten juhannus
d) Juhannus – perhejuhla?

3. Tutustu juhannukseen liittyviin uskomuksiin (ks. Sanonnat, tavat, uskomukset). Pohdi, millaisesta maailmankuvasta ja -katsomuksesta ne kertovat. Laadi tältä pohjalta essee, jossa vertailet entisajan suomalaisten ja nykysuomalaisten käsityksiä elämästä ja maailmasta. Onko jokin muuttunut olennaisesti? Miksi? Mikä taas on pysynyt ennallaan? Perustele näkemyksesi ja käytä hyväksesi juhannuspaketin aineistonäytteitä. Otsikoi itse.

4. Tutustu entisajan suomalaisten juhannukseen liittyviin uskomuksiin Sanonnat, tavat uskomukset -osiossa. Kirjoita essee, jossa pohdit, mitä voisivat olla nykyajan uskomukset. Onko sinulla käsityksiä, joita ei voi perustella järkisyillä, esimerkiksi tieteellä? Mistä nämä käsitykset ovat peräisin, ja miksi ne pysyvät hengissä? Otsikoi itse.

5. Sanotaan, että kaikki uskonnot ovat synkretistisiä: kun uudelle seudulle levinnyt uskonto kohtaa paikallisen kulttuurin, syntyy uudenlaisia maailmankatsomuksellisia sulaumia. Miten tämä näkyy suomalaisessa kansanperinteessä? Hyödynnä juhannussivuston artikkeleita sekä aineistonäytteitä ja kirjoita aiheesta essee. Käytä hyväksesi myös tietämystäsi aiheesta.

6. Tutustu vähintään kahteen suomalaiseen kaunokirjalliseen teokseen, katkelmaan tai runoon, joissa kuvataan juhannusta. Kirjoita sitten kirjallisuusessee, jossa erittelet ja tulkitset lukemiasi yöttömän yön kuvauksia. Voit muun muassa pohtia, mikä kuvauksessa on etualalla, millainen tunnelma vallitsee, miten ihmistä ja toisaalta luontoa kuvataan ja mitä nämä piirteet kertovat juhannusjuhlan merkityksestä. Otsikoi esseesi itse.

Juhannuskuvauksia suomalaisessa kirjallisuudessa:

  • Erkki Kivijärvi: ”Oli juhla ja juhannusilta”, laulunteksti näytelmästä Talkootanssit (1930), useissa laulukirjoissa, esim. Suuri toivelaulukirja 4.
  • Larin-Kyösti: Juhannustulilla (1900): näytelmässä on useita juhannusaiheisia lauluntekstejä; ”Mittymaarja”, runo teoksessa Korpinäkyjä I (1915).
  • Eino Leino: ”Juhannus”, runo teoksessa Sata ja yksi laulua (1908).
  • Sari Malkamäki: ”Welcome”, novelli teoksessa Yöpäivystäjä (1995).
  • Hannu Salama: Juhannustanssit (1964).
  • Juhani Siljo: ”Juhannus”, runo teoksessa Maan puoleen (1914).
  • F. E. Sillanpää: Elämä ja aurinko (1916), Nuorena nukkunut (1931).
  • Heikki Turunen: Simpauttaja (1973).