Työnantajana ja harjoittelupaikkana

SKS:ssa työskentelee noin 80 asiantuntijaa ja osaajaa.

Työn hakeminen SKS:sta

Osoita työpaikkaa koskeva tiedustelusi hallinto- ja talousjohtajalle ja osastokohtainen tiedustelu tarkoittamasi osaston johtajalle.

Avoimista työpaikoista ilmoitamme SKS:n verkkosivuilla sekä tapauskohtaisesti myös muualla.

Harjoittelupaikan hakeminen SKS:sta

Korkeakouluharjoittelu

SKS ottaa vuosittain korkeakouluharjoittelijoita lähinnä folkloristiikan, kirjallisuuden, suomen kielen ja historian oppiaineista.

  • SKS:n osastot ilmoittavat vuosittain harjoittelupaikoistaan suoraan oppiaineiden laitoksille. Yliopisto voi myös olla yhteydessä SKS:n osastoon ja tiedustella harjoittelupaikkaa.
  • Yliopiston laitos esivalitsee opiskelijoistaan muutaman SKS:ssa työskentelystä kiinnostuneen ehdokkaan.
  • SKS:ssa haastatellaan ehdokkaat ja osastonjohtaja tekee lopullisen valinnan harjoittelijasta.
  • Yliopiston laitos ja SKS tekevät keskenään harjoittelijasopimuksen, jossa sovitaan mm. keskinäisestä kustannusten jaosta.
  • Korkeakouluharjoittelu kestää pääsääntöisesti 3 kuukautta ja harjoittelijat ovat työsuhteessa SKS:aan harjoittelunsa ajan.

Mikäli olet kiinnostunut korkeakouluharjoittelun suorittamisesta SKS:ssa ota yhteys oman oppiaineesi laitokseen ja kysy mahdollisuuksista. Heinäkuuksi emme ota korkeakouluharjoittelijoita.

Muu harjoittelu

SKS:n tietohallintoyksikkö hakee harjoittelijoita lähinnä käyttäjätuen tehtäviin. Harjoittelijoita haetaan yleensä jättämällä hakuilmoitus ammattikorkeakoulujen työnvälitys- ja tietopalveluun. Hakijat lähettävät hakemuksensa ja tiedustelevat paikkaa suoraan tietohallintopäälliköltä.

Kesätyö

SKS:n asiakaspalvelu on kiinni heinäkuun ajan. SKS ei rekrytoi kesätyöntekijöitä.

SKS työpaikkana

Tyypillisiä työtehtäviä SKS:ssa ovat

  • arkistotehtävät (arkistotutkija, arkistosihteeri, arkistoamanuenssi)
  • kirjastonhoitajan, informaatikon ja kirjastosihteerin tehtävät
  • kustannustoimittajan tehtävät
  • Suomen kirjallisuuden vientiin liittyvät projektikoordinaattorin tai tuottajan tehtävät
  • tutkimusprojekteihin liittyvät tutkijan tehtävät.

Lisäksi SKS:ssa on viestinnän, tietohallinnon, myynnin ja markkinoinnin sekä yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä.

Työntekijöiden pätevyysvaatimukset vaihtelevat tehtävien mukaan. Yhteistä niille on työn sisällön syvällinen tunteminen ja vahva ammatillinen osaaminen. SKS:n keskeisaloja vastaavasti huomattava osa työntekijöistä on kielen, kirjallisuuden tai perinteentutkimuksen asiantuntijoita. Suurin osa työntekijöistä on suorittanut akateemisen tutkinnon.

SKS:n toimitilat sijaitsevat pääosin Helsingin Kruununhaassa, SKS:n päärakennuksen (Hallituskatu 1) läheisyydessä. SKS:n arkiston Joensuun toimipiste sijaitsee samassa rakennuksessa Joensuun maakunta-arkiston kanssa.