Luottamuselimet ja johto

SKS:n asioista päättävät luottamuselimet ja pääsihteeri.

Vuosikokous on SKS:n jäsenistön kokous. Vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan, joka tekee esityksen vuosikokoukselle kokouksessa valittavista valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnassa on 21 edustajaa, jotka edustavat SKS:n keskeisiä tutkimusaloja, kulttuurin, kirjallisuuden, suomen kielen ja historian tutkimusta. Valtuuskunnan puheenjohtaja on samalla SKS:n esimies. Valtuuskunta valitsee hallituksen ja valvoo sen toimintaa.

SKS:n toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän seuran jäsentä. Hallitus nimeää kansanperinteen, kirjallisuuden ja FILIn neuvottelukunnat. Lisäksi hallitus nimeää keskuudestaan julkaisu-, talous- ja tutkimusvaliokunnat valmistelemaan asioita.

Pääsihteeri johtaa SKS:n toimintaa ja valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat. Pääsihteerin apuna toimii johtoryhmä. Sen kokoonpanosta päättää hallitus pääsihteerin esityksestä.

Valtuuskunta 2017
professori emeritus Seppo Knuuttila, puheenjohtaja, SKS:n esimies Joensuu 2. kausi 2016–2018
dosentti Kukku Melkas, varapuheenjohtaja Turku 3. kausi 2017–2019
professori Outi Fingerroos Jyväskylä 2. kausi 2016–2018
professori Riho Grünthal Helsinki 3. kausi 2016–2018
dosentti Pekka Henttonen Tampere 3. kausi 2015–2017
dosentti Ilona Herlin Helsinki 3. kausi 2017–2019
dosentti Marja Jalava Helsinki 2. kausi 2016–2018
FT Sakari Katajamäki Helsinki 2. kausi 2017–2019
dosentti Tuulikki Kurki Joensuu 1. kausi 2016–2018
dosentti Tiina Käkelä Helsinki 3. kausi 2017–2019
dosentti Kirsi Laurén Joensuu 1. kausi 2015–2017
professori Pirjo Markkola Tampere 2. kausi 2015–2017
dosentti Kati Mikkola Helsinki 2. kausi 2016–2018
professori Taru Nordlund Helsinki 2. kausi 2017–2019
dosentti Kirsti Salmi-Niklander Helsinki 3. kausi 2017–2019
lehtori Tuula Saraniemi Rovaniemi 2. kausi 2015–2017
dosentti Katriina Siivonen Helsinki 2. kausi 2017–2019
professori Jussi-Pekka Taavitsainen Turku 3. kausi 2015–2017
professori Liisa Tainio Helsinki 1. kausi 2015–2017
kirjailija Jyrki Vainonen Tampere 2. kausi 2016–2018
Vaalitoimikunta 2017
FT Pasi Enges
FT Anna Hollsten
professori Pauli Kettunen
professori Päivi Lappalainen
professori Pirkko Nuolijärvi
professori Hanna Snellman
Hallitus 2017
professori Tiina Onikki-Rantajääskö, puheenjohtaja Helsinki 3. kausi 2017–2019
professori Risto Turunen, varapuheenjohtaja Joensuu 3. kausi 2017–2019
professori Mari Hatavara Tampere 3. kausi 2017–2019
dosentti Anne Heimo Turku 1. kausi 2016–2018
museonjohtaja Kalle Kallio Tampere 1. kausi 2015–2017
professori Minna Suni Jyväskylä 2. kausi 2016–2018
professori Lotte Tarkka Helsinki 3. kausi 2016–2018
professori Kari Teräs Tampere 2. kausi 2015–2017
ylijohtaja, OTT Pekka Timonen Helsinki 1. kausi 2015–2017
Kansanperinteen neuvottelukunta 2017
professori Outi Fingerroos Jyväskylä 2. kausi 2017–2019
dosentti Anne Heimo Turku 1. kausi 2017–2019
FT Marko Jouste Oulu 1. kausi 2017–2019
förste arkivarie Yrsa Lindqvist Helsinki 2. kausi 2016–2018
professori Lotte Tarkka Helsinki 2. kausi 2016–2018
dosentti Sinikka Vakimo Joensuu 2. kausi 2016–2018
dosentti Pekka Henttonen, asiantuntijajäsen Tampere 3. kausi 2017–2019
Kirjallisuuden neuvottelukunta 2017
dosentti Vesa Haapala Helsinki 1. kausi 2015–2017
förste arkivarie Petra Hakala Helsinki 2. kausi 2016–2018
dosentti Saija Isomaa Tampere 1. kausi 2015–2017
professori Sanna Karkulehto Jyväskylä 1. kausi 2016–2018
tutkija Kati Launis Turku 1. kausi 2016–2018
professori Risto Turunen Joensuu 2. kausi 2016–2018
dosentti Pekka Henttonen, asiantuntijajäsen Tampere 2. kausi 2014–2016
FILIn neuvottelukunta 2017
kustantaja Touko Siltala, puheenjohtaja 2016–2018
projektipäällikkö Agneta Rahikainen, varapuheenjohtaja 2016–2018
toiminnanjohtaja Kalle Hakkola 2017–2019
Kääntäjä Tarja Roinila 2017–2019
kustannuspäällikkö emerita Terttu Toiviainen 2016–2017
kustantaja Juha Virkki 2016–2017
professori Risto Turunen, SKS:n hallituksen edustaja 2017

Hallituksen valiokunnat 2017

Julkaisuvaliokunta 2017
professori Tiina Onikki-Rantajääskö, puheenjohtaja
professori Lotte Tarkka
professori Kari Teräs
professori Mari Hatavara
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
kustannusjohtaja Tero Norkola
Talousvaliokunta 2017
professori Risto Turunen, puheenjohtaja
museonjohtaja Kalle Kallio
professori Tiina Onikki-Rantajääskö
ylijohtaja Pekka Timonen
VTM Antti Calonius (ulkopuolinen varainhoidon asiantuntijajäsen)
KTM Mikko Koivusalo (ulkopuolinen varainhoidon asiantuntijajäsen)
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen        
Tutkimusvaliokunta 2017
dosentti Anne Heimo
professori Risto Turunen
professori Minna Suni
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
projektipäällikkö Ilona Pikkanen
Johtoryhmä
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, puheenjohtaja
kirjastonjohtaja Cecilia af Forselles
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
arkistonjohtaja Outi Hupaniittu
viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki
kustannusjohtaja Tero Norkola
FILIn johtaja Tiia Strandén