Perinnelajimerkit

Selitteet perinnelajianalyysissä käytetyistä lyhenteistä. Perinnelaji (genre) on tärkeä luettelointi- ja tiedonhakuperuste perinne- ja nykykulttuurin aineistoissa.

A1 ks. satu

a1 kasku, vitsi, anekdootti, pilasatu, jokulaatti

a2 legenda

a2a5 syntylegenda

a3 uskomustarina, memoraatti

(a3) luonnollisen selityksen sisältävä uskomustarina

a4 historiallinen tarina tai paikallistarina, kronikaatti

a5 syntykertomus, myytti, kvasimyytti

a6 luonnonäänen jäljittely

a7 reaalipohjainen proosakertomus

a8 nykytarina

alb albumiperinne, sotilasmuistiot ym. (aik. F)

asiak asiakirja (kirjeet, todistukset, pöytäkirjat tms.)

b1 kalevalamittainen runo tai laulu

b1f omasepitteinen kalevalamittainen runo tai laulu

b2 riimillinen kansanlaulu

b2b7 uudestisanoitettu laulu

b2f arkkiveisu, kirjallinen laulu, omasepite

b3 loitsu, virpomisluku

(b3) rukous, siunaus

b4 taika, uskomus, enne

b5 leikki, tanssi

b5,7 loru, leikinalkajaisluku, henkilöhoku, kielensolmiminen, kielenmatkinta

b6 itkuvirsi

b7 pilasaarna, pikapuhe, pyrkimäluku, käännetty sanonta, salakieli, kansanomainen parodia

b8 joiku, karjanhuhuilu

c sananparsi (sananlasku, vertaus, sutkaus, wellerismi, fraasi, kiusoittelukysymys yms.)

d arvoitus, kompakysymys

da1 kysymysvitsi, esim. elefanttivitsi

dpiirros kuva-arvoitus

E kansatieteellinen kuvaus

e ks. s

Ec tervehdys, toivotus, kutsu

EF hautakirjoitus, muistokirjoitus, hää-, rippionnittelu

elk elämäkerta

elkoma omaelämäkerta

f kirjallisuudesta opittu, omasepite

F muistosäe, albumiperinne (ei käytössä, ks. alb)

g graffito, seinäkirjoitus

H kautta maan tunnettuihin, nimeltä mainittuihin henkilöihin (kulttuurihenkilöt, poliitikot yms.) liittyvä perinne

K kalendaarisesti määritettyyn päivään tai ajankohtaan liittyvä tieto

kerk keruukertomus, keruuseen liittyvä

kirje lähetekirje tms.

kon kontekstitieto

kp kopioperinne

kuva muu kuin valokuva tai piirros (esim. valokopio valokuvasta)

kölli nimittely, köllinimi (pitäjien, kylien, talojen, henkilöiden nimistä

leike lehtileike

Lp lastenpelotus (fiktiivinen perinne; kvasiuskomus, -kertomus, -sanonta)

M muistelma, mielipide

med kansanparannus

murre murteellinen teksti, murteen kuvailu

mus musiikkiin liittyvä

nimi erisnimi

piirros

runo kansanomainen runo

runof omasepitteinen runo

s sävelmä (aik. e)

sana murre-, ammattisana tms.

satu eläin-, ihme-, novellisatu (aik. A1)

slangi slangisana tai -teksti

tieto tieto, joka ei asiasisältönsä puolesta sovellu muihin ryhmiin

uni uni, enneuni

valok valokuva, positiivi, negatiivi

~ epävarmoissa ja epämääräisissä tapauksissa lisämerkkinä perinnelajitunnuksen edessä (= vertaa)

Merkkiyhdistelmissä merkit ovat tärkeysjärjestyksessä.

Merkkejä on ajan mittaan lisätty ja tarkennettu.