Keruut

Luettelo kansanrunousarkiston keruuaineistoista. Huomaa myös kirjallisuusarkiston keruut.

Päivitetty
11.5.2017
Muurahaiset-seuran kyselyt 1887 - 1900
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1887-1900
Tietosisältö:
Suomen ylioppilaskuntain kansatieteellisen museon luojan ja intendentin Theodor Schvindtin aloitteesta perustettiin v. 1886 "Muurahaiset" -niminen seura, joka asetti tehtäväkseen kansanomaisten esineiden nimityksien sekä esineiden valmistamiseen ja käyttöön liittyvän sanaston ja perinnäistiedon keruun. Yhteistyöllä laadittiin ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannuksella painatettiin v. 1886-1900 kymmenen eri kyselysarjaa ylioppilaille ja muille asiaa harrastaville kansalaisille, joita pyydettiin kirjoittamaan kuvauksia kotiseutunsa kansanelämästä. I Asunnosta. II Metsästyksestä. III Kalastuksesta. IV Ulkohuoneista. V Maanviljelys. VI Karjanhoito. VII Kulkuneuvot. VIII Pellavain, hamppuin ja villain valmistus vaatteeksi. IX Puvut koristuksineen. X Huonekalut, astiat, mitat
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Muurahaiset-seura
Tunnus:
E
Duodecim 1950
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1907-1914
Tietosisältö:
Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin aineistoja: Seth Wichmanin kysely Lapsenpäästöä ja pientenlasten hoitoa (1914) ja Ilmari Laitisen ja Veikko Punttalan kokoamaa kansanparannustietoutta (1907). Saaonut arkistoon v. 1950
Perinneyksiköiden määrä:
608 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
5 sidosta
Toimijat:
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim | Suomalainen Lääkäriseura Duodecim | Suomalainen Lääkäriseura Duodecim | Suomalainen Lääkäriseura Duodecim | Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Tunnus:
SKS KRA. E 186-190
T. E. Okkola - Leikkiä ja urheilua 1926
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1926-1926
Tietosisältö:
Kansanomaista leikkiperinnettä, joka on kerätty kansakoululaisille järjestetyssä kilpakeruussa. Aineisto sisältää sekä vanhemmilta ihmisiltä muistiinpantuja kansanomaisia leikkejä (Ok. I, 33 sidosta) että oppilaiden itse tuntemia leikkejä (Ok. II (52 sidosta). Keruu järjestettiin Kouluhallituksen myötävaikutuksella, ja aineistot on järjestetty koulupiireittäin.
Perinneyksiköiden määrä:
129000 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
85 sidosta
Vastaajamäärä:
7844 vastaajaa
Toimijat:
Kouluhallitus | Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Tunnus:
SKS KRA. Ok I - II
Erillishakemistot:
Paikkakuntahakemisto (erillinen sidos) ja leikkihakemisto (7 kansiota).
Julkaisut:
T.E. Okkola: Suomen kansan kilpa- ja kotileikkejä. SKS 1928
Kalevalan riemuvuoden kilpakeräys 1935 - 1936
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1935-1936
Tietosisältö:
Perinnettä jokaisesta Suomen maakunnasta. Aineistot on järjestetty perinnealueittain ja kerääjittäin aakkosiin.
Perinneyksiköiden määrä:
140000 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
256 sidosta
Vastaajamäärä:
768 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. KRK
Kansantieto-lehtien 1 - 11 kyselyt 1 - 72 1936 - 1939
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1936-1939
Tietosisältö:
Kyselyitä eri aiheista, julkaistu Kansantieto-lehdissä vuosina 1936 - 1939 Kyselyiden aiheista on erillinen luettelo.
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
KT, S
Erillishakemistot:
Kyselyistä on laadittu luettelot, joita säilytetään kortiston alussa. Kyselyihin tulleet vastaukset on arkistoitu suurimmaksi osaksi kerääjittäin sidossarjoihin S ja KT. Kyselykohtaista vastaushakemistoa ei ole. Kyselyistä on laadittu luettelot, joita säilytetään kortiston alussa.
Kilpailun esite:
Kylätappelut 1937 -kysely
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1937-1937
Tietosisältö:
Muistitietoa kylätappeluista. Kansantieto 6/1937 kysely 41.
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
52 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Aaltonen Esko
Tunnus:
SKS KRA. E 149
Paikallisten tarinain ja muistojen kilpakeräys 1937
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1937-1937
Perinneyksiköiden määrä:
9430 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
55 sidosta
Vastaajamäärä:
463 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. PK
Uudet elämänmuodot 1939
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1939-1939
Tietosisältö:
Kansantieto-lehden uusia elämänmuotoja koskevaan kyselyyn tulleet vastaukset. Kysely 65 "Miten kansa otti vastaan uudet elämänmuodot?" julkaistiin lehden numerossa 11/1939.
Perinneyksiköiden määrä:
1444 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Vastaajamäärä:
87 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Aaltonen Esko
Tunnus:
SKS KRA. E 150-153
Julkaisut:
Kati Mikkola: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. SKS 2009
Kilpailun esite:
Suomen Kuvalehden kulttuurikaskuja 1939 - 1940
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1939-1940
Tietosisältö:
Kulttuurikaskuja ja Kulttuurikaskuja II aineistojen tekstissä esiintyvistä henkilöistä on kortistomuotoinen hakemisto. Kortissa on henkilön nimi, arvo tai ammatti ja arkistoviite.
Perinneyksiköiden määrä:
2794 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
9 sidosta
Toimijat:
Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti
Tunnus:
SKS KRA. Kulttuurikaskuja
Suomen Kuvalehden kulttuurikaskuja II 1946
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1946-1946
Perinneyksiköiden määrä:
1165 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Toimijat:
Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti
Tunnus:
SKS KRA. Kulttuurikaskuja II
Erillishakemistot:
Kulttuurikaskuja ja Kulttuurikaskuja II aineistojen tekstissä esiintyvistä henkilöistä on kortistomuotoinen hakemisto. Kortissa on henkilön nimi, arvo tai ammatti ja arkistoviite.
Evakkokaskukilpailu 1947
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1947-1947
Tietosisältö:
Suomen Kuvalehden vuonna 1947 järjestämän evakkokaskukilpailun aineisto.
Sivumäärä:
871 sivua
Vastaajamäärä:
351 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 1 Uudenmaan Karjalaisseurojen piiri 1-871
Urheilukaskujen keräyskilpailu 1948
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1948-1948
Perinneyksiköiden määrä:
511 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
229 sivua
Toimijat:
Veikkaaja-lehti | Veikkaaja-lehti | Veikkaaja-lehti | Veikkaaja-lehti | Veikkaaja-lehti
Tunnus:
SKS KRA. Urheilukaskuja
Sotakaskuja 1918 sodasta 1948
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1948-1948
Tietosisältö:
Eri henkilöiden kertomia sekä kirjoista, sota-arkistosta ym. poimittu valikoima vuoden 1918 sodan tapahtumiin liiittyviä muistelmia ja kaskuja.
Perinneyksiköiden määrä:
1169 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
5 sidosta
Toimijat:
Leisio Väinö
Tunnus:
SKS KRA. Sotakaskuja 1918 sodasta
Kalajokilaakson kansanomaisia parannustapoja 1949
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1949-1949
Tietosisältö:
Sanomalehti "Kalajokilaakson" kansanomaisia parannustapoja koskeva keruukilpailu.
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
86 sivua
Toimijat:
Kalajokilaakso-lehti | Kalajokilaakso-lehti | Kalajokilaakso-lehti | Kalajokilaakso-lehti | Kalajokilaakso-lehti
Tunnus:
SKS KRA. E 183 Heilala, Pentti
Karjalaisten heimoseura. Kotiseutu 1951-1952
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1951-1952
Tietosisältö:
Karjalaisten Heimoseura ry:n muistitiedon suurkeräys, aiheena karjalaisen maalaiskodin tarinaa.
Sivumäärä:
940 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
4 koteloa
Vastaajamäärä:
23 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Karjalaisten Heimoseura ry.
Tunnus:
SKS KRA. E 210 - E 213
Kansan Kuvalehden kaskukilpailut 1951 ja 1954
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1951-1984
Tietosisältö:
Kansan Kuvalehden lukijoilleen järjestämiä kaskukilpailuja, jotka ovat saapuneet arkistoon vuosina 1951 (1954 yksikköä, 6 sidosta) ja 1954 (6152 yksikköä, 21 sidosta)
Perinneyksiköiden määrä:
8106 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
27 sidosta
Toimijat:
Kansan Kuvalehti | Kansan Kuvalehti | Kansan Kuvalehti | Kansan Kuvalehti | Kansan Kuvalehti
Tunnus:
SKS KRA. Kansan Kuvalehti: Kaskuja
Karjalaisten Heimoseura. Evakkomatka 1951-1952
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1951-1952
Tietosisältö:
Karjalaisten Heimoseura ry:n muistitiedon suurkeräys, aiheena evakkomatka
Sivumäärä:
774 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
3 koteloa
Vastaajamäärä:
29 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Karjalaisten Heimoseura ry.
Tunnus:
SKS KRA. E 207 - E 209
Lääkäri- ja muita kaskuja 1953
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1953-1953
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
106 sivua
Toimijat:
Uusi Kuvalehti | Uusi Kuvalehti | Uusi Kuvalehti | Uusi Kuvalehti | Uusi Kuvalehti
Tunnus:
SKS KRA. S Uusi Kuvalehti
Kansanlaulujen kilpakeräys 1953
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1953-1953
Perinneyksiköiden määrä:
17500 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
79 sidosta
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. LK
Joukkotappelut 1955
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1955-1955
Tietosisältö:
Sanomalehtikysely joukkotappeluista
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Sivumäärä:
822 sivua
Vastaajamäärä:
158 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. E 219-222
Karjalaisen juhlaperinteen kilpakeräys 1957
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1957-1957
Perinneyksiköiden määrä:
21123 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
53 sidosta
Vastaajamäärä:
164 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. KJ
Julkaisut:
Aineistot on järjestetty perinnealueittain.
Naapurihuumorin kilpakeräys 1957
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1957-1957
Perinneyksiköiden määrä:
20127 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
14 sidosta
Vastaajamäärä:
940 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Uusi Kuvalehti
Tunnus:
SKS KRA. NH
Myytillisten tarinoiden kilpakeräys 1958
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1958-1958
Perinneyksiköiden määrä:
1978 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
11 sidosta
Vastaajamäärä:
581 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Apu-lehti
Tunnus:
SKS KRA. MT
Yöjalassa käynti 1960
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1960-1960
Tietosisältö:
Sanomalehtikysely (Tapatiedustelu 1).
Perinneyksiköiden määrä:
2155 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
11 sidosta
Vastaajamäärä:
239 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. E 254-264
Kansantarinoiden kilpakeräys 1961
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1961-1961
Perinneyksiköiden määrä:
43693 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
123 sidosta
Vastaajamäärä:
596 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. TK
Kansanomaiset leivonnaiset 1961
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1961-1961
Tietosisältö:
Kansanomaisten leivonnaisohjeiden keruukilpailu.
Perinneyksiköiden määrä:
1079 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Vastaajamäärä:
296 vastaajaa
Toimijat:
HM Hyvän Maun Leipomo | HM Hyvän Maun Leipomo | HM Hyvän Maun Leipomo | HM Hyvän Maun Leipomo | HM Hyvän Maun Leipomo
Tunnus:
SKS KRA. E 267-270 HM-Leipomo
Erillishakemistot:
Aineistosta on topografinen kortisto, joka on järjestetty perinnealueittain. Kortissa on vastaajan nimi, osoite sekä viite yksikkönumeroon sidoksissa E 267 - E 270.
Karjataikojen keruukilpailu 1961
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1961-1961
Perinneyksiköiden määrä:
17345 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
22 sidosta
Vastaajamäärä:
1220 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Farmos
Tunnus:
SKS KRA. Farmos
Erillishakemistot:
Karjataikojen keruukilpailun aineistosta on topografinen kortisto, joka on järjestetty perinnealueittain. Kortissa on vastaajan nimi ja osoite, mutta ei viitettä aineistoon
Kansantieto-lehtien 12 - 21 kyselyt 1 - 82 1961 - 1968
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1961-1968
Tietosisältö:
Kyselyitä eri aiheista, julkaistu Kansantieto-lehdissä vuosina 1961-1968 Kyselyiden aiheista on erillinen luettelo.
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
KT, S
Erillishakemistot:
Kyselyistä on laadittu luettelot, joita säilytetään kortiston alussa. Kyselyihin tulleet vastaukset on arkistoitu suurimmaksi osaksi kerääjittäin sidossarjoihin S ja KT. Kyselykohtaista vastaushakemistoa ei ole. Kyselyistä on laadittu luettelot, joita säilytetään kortiston alussa.
Kilpailun esite:
Kansanleikkien suuri kilpakeräys 1962
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1962-1962
Tietosisältö:
Kansantieto-lehdessä 12/1961 julkaistu kysely 1
Perinneyksiköiden määrä:
12828 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
44 sidosta
Vastaajamäärä:
350 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. L
PYP - Rahaan liittyviä sananparsia ja kaskuja 1962
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1962-1962
Perinneyksiköiden määrä:
200000 yksikköä
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Pohjoismaiden Yhdyspankki
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3, PYP
Erillishakemistot:
Sijoitettu laatikoihin ja arkistokuoriin.
Evakkokaskujen keräyskilpailu 1964
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1963-1964
Tietosisältö:
Kaskuja, sananparsia ja naapurihuumoria karjalaisten evakkovuosienajoilta, mm. evakkotiellä sattuneista tapahtumista, sopeutumisvaikeuksista, murteen ja sanaston eroavaisuuksista johtuneista väärinkäsityksistä ja huvittavista tilanteista vierasheimoisten parissa.
Perinneyksiköiden määrä:
3821 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
6 sidosta
Vastaajamäärä:
305 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Karjalan Liitto ry | Weillin & Göös
Tunnus:
SKS KRA. Evakkokaskuja
Julkaisut:
Ilo pintaa vaik syvän märkänis. Evakkokaskuja. Toim. Harri Kaasalainen ja Eino S. Repo. Kuvitus Pentti Lehto. Weilin&Göös 4. painos 1965.
Poliittisten kaskujen keruukilpailu 1963
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1963-1963
Perinneyksiköiden määrä:
1856 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Vastaajamäärä:
95 vastaajaa
Toimijat:
Kirjayhtymä Oy | Kirjayhtymä Oy | Kirjayhtymä Oy | Kirjayhtymä Oy | Kirjayhtymä Oy
Tunnus:
SKS KRA. Poliittisia kaskuja
Evakkomuistelmia 1964
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1964-1964
Tietosisältö:
Evakkokaskujen keruukilpailun (1964) yhteydessä saapuneita muistelmia, jotka on erotettu omaksi kokonaisuudekseen.
Perinneyksiköiden määrä:
1875 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
5 sidosta
Vastaajamäärä:
72 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Karjalan Liitto ry | Weillin & Göös
Tunnus:
SKS KRA. Evakkomuistelmia
PSP-kilpailu. Pilkkanimien ja leikkien keruukilpailu 1964-1965
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1964-1965
Tietosisältö:
Kansakoulujen nuorisotyön keskuksen (kerhokeskus) ja Postisäästöpankin järjestämä keruukilpailu. 4500 vastausta leikkejä, 218 vastausta köllejä
Sivumäärä:
4718 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
28 koteloa
Toimijat:
Postisäästöpankki | Kansakoulujen nuorisotyön keskus
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3 PSP
Medican lääkintätietouden keräyskilpailu
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1964-1964
Tietosisältö:
Kansanomaista lääkintätietoutta, aihepiireinä Ihminen ja sää, ihminen ja sisusmadot, ihminen ja käärme
Perinneyksiköiden määrä:
8720 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
15 sidosta
Vastaajamäärä:
957 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Medica
Tunnus:
SKS KRA. Medica
Erillishakemistot:
Kansanomaisen lääkintätietouden keruukilpailun aineistosta on topografinen kortisto, joka on järjestetty perinnealueittain. Kortissa on vastaajan nimi ja arkistoviite
Eteläpohjalaisen naapurihuumorin kilpakeräys 1964
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1964-1964
Tietosisältö:
Naapurihuumoria ym.
Perinneyksiköiden määrä:
2730 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Vastaajamäärä:
38 vastaajaa
Toimijat:
Etelä-Pohjalainen Osakunta | Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto
Tunnus:
SKS KRA. EPO
Kala- ja eräkaskujen keräyskilpailu 1964
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1964-1964
Perinneyksiköiden määrä:
1271 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Vastaajamäärä:
302 vastaajaa
Toimijat:
Aamulehti | Aamulehti | Aamulehti | Aamulehti | Aamulehti | Aamulehti | Aamulehti
Tunnus:
SKS KRA. Aamulehti
Somero-Seuran kaskukilpailu 1966
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1965-1965
Tietosisältö:
Kaskuja ja sananparsia somerolaisista
Perinneyksiköiden määrä:
888 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Toimijat:
Somero-lehti | Somero-Seura
Tunnus:
SKS KRA. S Somero-Seuran kaskukilpailu
Juhlaruokamme -lomakekysely 1966
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1966-1966
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
43 koteloa
Toimijat:
Suomen kulttuuri- ja kielikartasto | Suomen kulttuuri- ja kielikartasto | Suomen kulttuuri- ja kielikartasto | Suomen kulttuuri- ja kielikartasto | Suomen kulttuuri- ja kielikartasto
Tunnus:
SKS KRA. Juhlaruokamme
Erillishakemistot:
Järjestetty paikkakunnittain aakkosiin.
Vuosien 1917-1918 tapahtumat kansan muistissa ja perinteessä 1966
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1966-1966
Tietosisältö:
Kansalaissotaan liittyvää muistitietoa. Vuoden 1917-1918 tapahtumia käsittelevä keruukilpailu.
Sidosten lukumäärä:
70 sidosta
Sivumäärä:
22201 sivua
Vastaajamäärä:
589 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. 1918
Erillishakemistot:
Vastaajahakemisto, henkilöhakemisto, topografinen hak., paikkakuntahak. sekä teemahakemisto.
Hyvien kertojien etsintäkilpailu 1966
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1966-1966
Perinneyksiköiden määrä:
352 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Vastaajamäärä:
125 vastaajaa
Toimijat:
Yleisradio | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Hyvät kertojat
Pikkujoulukysely 1967
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1967-1967
Tietosisältö:
Urpo Vennon radiojuttuun Suomalainen pikkujoulu liittyvä radiokysely
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
84 sivua
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. E 284 Pikkujoulukysely 162-223. 1967
Arvoituskilpailu 1967
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1967-1967
Tietosisältö:
Kansantieto-lehdessä 20/1966 julkaistu kysely nro 64.
Perinneyksiköiden määrä:
30000 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
20 sidosta
Sivumäärä:
4968 sivua
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. AK
Marsalkka Mannerheim kansan muistissa ja perinteessä. 1967
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1967-1967
Tietosisältö:
Marsalkka Mannerheimiin liittyvää perinnettä ja muistitietoa, joka on kerätty Kansanrunousarkiston lehdistön kautta tekemässä kyselyssä. Aineisto sisältää omakohtaisia kokemuksia, kaskuja jatarinoita.
Perinneyksiköiden määrä:
79 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. S Marski
Jätkäperinteen keruukilpailu 1969
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1968-1969
Tietosisältö:
Keruukilpailun aineisto. Kilpailussa tallennettiin laajasti metsätyömiesten perinnettä ja muistitietoa: kuvauksia jätkän entisestä ja nykyisestä elämästä, kaskuja, vitsejä, tarinoita, juttuja, tositapahtumia, sananparsia ja lauluja.
Sidosten lukumäärä:
51 sidosta
Sivumäärä:
18000 sivua
Vastaajamäärä:
789 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Postisäästöpankki
Tunnus:
SKS KRA. Jätkät
Julkaisut:
Jätkät sen kun porskuttaa. Toim. Urpo Vento, Pekka Laaksonen ja Timo Holtari. Weilin+Göös 1970. Jätkän pätkät. Toim. Urpo Vento, Pekka Laaksonen ja Timo Holtari. Postipankki 1970.
Liperi-Seuran kaskukilpailu 1973
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1969-1973
Perinneyksiköiden määrä:
423 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
52 vastaajaa
Toimijat:
Liperi-Seura | Liperi-Seura | Liperi-Seura | Liperi-Seura | Liperi-Seura
Tunnus:
SKS KRA. S Liperi-Seura
Julkaisut:
Karjalasta yhtä kaikki. Liperiläiset kertovat. Toimittaneet Annikki Kaivola ja Urpo Vento. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1972.
Lastenperinne 1972 (1969)
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1969-1972
Tietosisältö:
Lastenperinteen kilpakeräys.
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
112 koteloa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | HY/ Kansanrunoustieteen laitos
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3
Kotilieden leikkilorukilpailu 1969
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1969-1969
Tietosisältö:
Kotiliesi-lehden järjestämä leikkilorukilpailun aineisto, joka sisältää lasten lähettämiä leikkiloruja eri puolilta Suomea.
Perinneyksiköiden määrä:
1282 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
237 sivua
Toimijat:
Kotiliesi-lehti
Tunnus:
SKS KRA. S Kotiliesi
Kysely vanhoista pantinlunastusleikeistä (lehdistökysely) 1970
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1969-1970
Tietosisältö:
Lehdistökyselyn vastaukset (1969-1970).
Perinneyksiköiden määrä:
298 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
30 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Hakokorpi-Jumppanen Maria
Tunnus:
S Hakokorpi-Jumppanen, Maria. Pantinlunastus MHJL
Siirtolaiskysely 1969
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1969-1969
Tietosisältö:
Tietoja Suomeen palanneista siirtolaisista. Kopio Turun yliopiston yleisen historian laitoksen kyselystä.
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
230 sivua
Vastaajamäärä:
29 vastaajaa
Toimijat:
Turun yliopisto, Yleisen historian laitos
Tunnus:
SKS KRA. S Siirtolaiskysely
Laihialaiskaskujen keruukilpailu 1969
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1969-1969
Tietosisältö:
Perinnettä Laihialta ja laihialaisista
Perinneyksiköiden määrä:
1006 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Justhin piisas
Julkaisut:
Justhin piisas kun kesken loppu. Laihialaiskaskuja. Toim. Marjatta Jauhiainen. SKS 1973.
Kysely pantinlunastusleikeistä 1970
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1970-1970
Perinneyksiköiden määrä:
885 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
36 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Hakokorpi-Jumppanen Maria
Tunnus:
SKS KRA. S Hakokorpi-Jumppanen, Maria. Pantinlunastus MHJA
Rakentajaperinteen suuri keruukilpailu 1970
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1970-1970
Tietosisältö:
Rakentajaperinnettä ja muistitietoa
Sidosten lukumäärä:
32 sidosta
Sivumäärä:
10000 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
1 koteloa
Vastaajamäärä:
307 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Rakennustyöläisten Liitto r.y. | Rakentajain Kustannus Oy
Tunnus:
SKS KRA. Rakentajat
Julkaisut:
Rakentajan raamit. Tarinaa montun ja harjan väliltä. Toim. Pekka Laaksonen ja Urpo Vento. Weilin+Göös 1971.
Kysely vanhoista pantinlunastusleikeistä (radiokysely) 1970
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1970-1970
Tietosisältö:
Radiokyselyn vastaukset. Radiokysely esitetty Yleisradion Perinnepostia-ohjelmassa.
Perinneyksiköiden määrä:
82 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
10 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Hakokorpi-Jumppanen Maria
Tunnus:
S Hakokorpi-Jumppanen, Maria. Pantinlunastus MHJR
Karjalaiskaskujen keräilykilpailu 1971
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1971-1971
Tietosisältö:
Karjala-lehden, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön ja Otavan järjestämä kilpailu, jolla hankittiin aineistoa kaskukirjaa varten.
Sivumäärä:
2786 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
3 koteloa
Vastaajamäärä:
247 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3. Karjalaiskaskujen keräilykilpailu1971
Julkaisut:
Kielkakkaraa - Karjalan heimon kaskuja. Toim. Pentti Huovinen, kuv. Erkki Tanttu, Otava 1971.
Kummitusjuttukeruu 1971
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1971-1971
Perinneyksiköiden määrä:
75 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Tunnus:
SKS KRA. S ANNA / A-lehdet 1-75. 1971
Suomen Kuvalehden kulttuurikaskuja III 1971
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1971-1971
Perinneyksiköiden määrä:
1023 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Toimijat:
Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti | Suomen Kuvalehti
Tunnus:
SKS KRA. Kulttuurikaskuja III
Postilaisperinteen keruukilpailu 1972
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1971-1972
Tietosisältö:
Keruukilpailun vastaukset. Postin toimintaan liityviä kaskuja, tarinoita ja muistelmia työstä postin palveluksessa ja työn ulkopuolella sattuneista tapauksista.
Sidosten lukumäärä:
21 sidosta
Sivumäärä:
7000 sivua
Äänitteen kesto:
2:30
Vastaajamäärä:
504 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Postipankki | Posti- ja lennätinhallitus
Tunnus:
SKS KRA. Posti
Julkaisut:
Kirjattua postia. Kaskuja, tarinoita ja muistelmia postin vaiheilta. Toim. Marjatta Jauhiainen ja Timo Holtari. SKS 1973 ja Postin potretti. Toim. Marjatta Jauhiainen ja Timo Holtari. Postipankki 1973.
Jätkänlaulujen laulajien etsintäkysely 1971
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1971-1971
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
387 sivua
Vastaajamäärä:
161 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Työväen sivistysliitto
Tunnus:
SKS KRA. Jätkänlaulut
Metsäkauppaperinteen suuri keruukilpailu 1971
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1971-1972
Tietosisältö:
Metsäkauppoihin liittyvää perinnettä ja muistietoa metsän myymisestä, ostamisesta, kaupanteosta ja puun kuljetuksesta myyjiltä ostajille kaikkine mahdollisine välikäsineen.
Kuvamäärä:
75 kuvaa
Sivumäärä:
11500 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
28 koteloa
Äänitteen kesto:
17:30
Vastaajamäärä:
344 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Metsäliitto
Tunnus:
SKS KRA. Metsäkaupat, SKSÄ
Kurkijoen perinne 1971 - 72
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1971-1972
Tietosisältö:
Kurkijoen perinnettä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
156 sivua
Vastaajamäärä:
20 vastaajaa
Toimijat:
Kurki-säätiö | Kurki-säätiö | Kurki-säätiö | Kurki-säätiö | Kurki-säätiö
Tunnus:
SKS KRA. E 292 Kurkijoen perinne
Parantolaperinteen keruukilpailu 1971
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1971-1971
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Tuberkuloosi- ja kehkovammaisten liitto | Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys
Tunnus:
SKS KRA. Parantola
Julkaisut:
Parantolaelämää. Tuberkuloosipotilaat muistelevat. Toim. Aili Nenola. Keuhkovammaliitto 1986.
Kun radio tuli meille 1972
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1972-1972
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailu
Sivumäärä:
5000 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
13 koteloa
Vastaajamäärä:
2905 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3, Yle
Yliluonnolliset kokemukset 1973 - 1976
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1973-1976
Tietosisältö:
Eri lehtien järjestämiä lukijakilpailuja: Apu (1973), Karjalainen (1975), Kodin Kuvalehti (1975-1976), Seura (1974-1975). Sisältää lehdissä julkaistuja ja julkaisemattomia tekstejä. Keruukehotus lehdessä: "Selittämättömiä, outoja kokemuksia voi olla hyvin monenlaisia: kello pysähtyy kuolinhetkellä, kylässä on talo, jossa tiedetään tapahtuvan kummia, uni ennustaa onnettomuutta tai henki sanoo vieraan tulevan. Kirjoita tällaiset kokemukset paperille ja lähetä ne toimitukselle."
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
5 koteloa
Toimijat:
Virtanen Leea | Seura-lehti | Apu-lehti | Sanomalehti Karjalainen | Kodin Kuvalehti
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3
Korsuperinteen kilpakeruu 1973
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1973-1973
Tietosisältö:
Kuvauksia sodanaikaisen korsuyhteisön epävirallisesta elämästä, sodan inhimillisistä puolista. Keruukilpailu oli jaettu kolmeen sarjaan: 1) korsuporukka yhteisönä ja yksilöinä ja sen elämänmuodot, 2) henkinen perinne, mm. korsuhuumori, kaskut, soittajat, laulajat ja laulu) ja 3) rakennukset, sisustus ja asuminen.
Sidosten lukumäärä:
42 sidosta
Sivumäärä:
12000 sivua
Äänitteen kesto:
30:0
Vastaajamäärä:
265 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kustannusosakeyhtiö Otava | Pohjoismaiden Yhdyspankki
Tunnus:
SKS KRA. Korsu
Julkaisut:
Sotasavotta. Korsuelämää 1939-1944. Toim. Aarre Nyman, Esko Salminen ja Urpo Vento. Otava 1974.
Kyrönmaa-lehden kaskukilpa 1969
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1973-1973
Tietosisältö:
Kyrönmaa-lehden toimeenpaneman kaskukilvan aineisto, joka sisältää kaskuja ja sananparsia Laihialta, Jurvasta jne.
Perinneyksiköiden määrä:
2057 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
138 sivua
Tunnus:
SKS KRA. S Kyrönmaa-lehti
Karjalainen - kaskuja 1973
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1973-1973
Tietosisältö:
Sanomalehti Karjalaisen järjestämä kaskukilpailu
Perinneyksiköiden määrä:
5036 yksikköä
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
9 koteloa
Toimijat:
Sanomalehti Karjalainen | Sanomalehti Karjalainen | Sanomalehti Karjalainen | Sanomalehti Karjalainen | Sanomalehti Karjalainen
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3
Tulliperinteen kilpakeräys 1973
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1973-1973
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
70 sivua
Vastaajamäärä:
12 vastaajaa
Toimijat:
Tullihallitus | Tullihallitus | Tullihallitus | Tullihallitus | Tullihallitus
Tunnus:
SKS KRA. S Tulli
Monalisa-lehden tarinakilpailu 1973
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1973-1973
Tietosisältö:
Monalisa-lehden järjestämän tarinakilpailun aineisto: uskomustarinoita ja memoraatteja.
Perinneyksiköiden määrä:
373 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
730 sivua
Toimijat:
Monalisa-lehti
Tunnus:
SKS KRA. S Monalisa
Keruukilpailu viljelijäväestön perinteestä 1974
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1974-1974
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
1000 sivua
Vastaajamäärä:
100 vastaajaa
Toimijat:
Pellervo-seura | Pellervo-lehti
Tunnus:
SKS KRA. Pellervo
Uri Geller -materiaali 1974
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1974-1974
Tietosisältö:
Sanomalehtikyselyn vastauksia
Sivumäärä:
310 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
2 koteloa
Vastaajamäärä:
141 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 4
Hevoset sodassa 1939-1944
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1975-1975
Tietosisältö:
Korsuperinteen keruukilpailun jatkoksi julkaistu keruukehotus.
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Sivumäärä:
916 sivua
Vastaajamäärä:
168 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | HY/ Kansanrunoustieteen laitos
Tunnus:
SKS KRA. Hevoset sodassa
Alkoholiperinne-keruu 1975 - 1977
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1975-1977
Tietosisältö:
Alkon henkilökuntaperinne 1975 (1.10.1974-31.1.1975))ja yleisölle suunnattu alkoholiperinteen kilpakeräys 1977 (1.10.1976-31.1.1977)
Sivumäärä:
10000 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
33 koteloa
Vastaajamäärä:
552 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Alko Oy Ab
Tunnus:
SKS KRA. ALKO
Erillishakemistot:
Alkoholiperinteen keruukilpailun 1977 aineistosta on laadittu teemakortisto. Teemat on numeroitu 1-54, luettelo kortiston alussa.. Kortissa on vastaajan nimi ja arkistoviite.
Julkaisut:
Kippurahäntä. Alkoholiaiheisen perinnekilpailun satoa. Toim. Maria Hakokorpi-Jumppanen ja Matti Virtanen. SKS 1977
Maj-inventering 1975
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1975-1975
Tietosisältö:
Lukijoiden lehdille lähettämää vitsiaineistoa toukokuussa 1975. Mukana 6 aikakaus- ja sanomalehteä. Sidokseen liittyy lehtileikekortisto (noin 1000 korttia).
Perinneyksiköiden määrä:
500 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. S Maj-inventering
Apu-lehden kaskukilpailu 1975
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1975-1975
Tietosisältö:
Apu-lehden järjestämä kaskujenkeruukilpailu.
Perinneyksiköiden määrä:
1992 yksikköä
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
3 koteloa
Toimijat:
Apu-lehti | Apu-lehti | Apu-lehti | Apu-lehti | Apu-lehti
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3
Kysely Jyväskylän maalaiskunnan muistitiedosta 1975
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1975-1975
Tietosisältö:
Kyselymonisteiden (vanha ja uusi) vastaukset. Kyselyn laatinut Maria Hakokorpi-Jumppanen. Käytetty Jyväskylän maalaiskunnan kirjan teossa.
Toimijat:
Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria
Tunnus:
SKS KRA. S Hakokorpi-Jumppanen, Maria. Jyväskylän maalaiskunta
Julkaisut:
Maria Hakokorpi-Jumppanen, Jyväskylän maalaiskunta muistelee. Teoksessa Jyväskylän maalaiskunnan kirja / toim. Jussi T. Lappalainen s. 573-612 (Jyväskylä, 1977) (JYY:n kotiseutusarja ; n:o 13)
Somero-Seuran pilkkalaulukilpailu 1977
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1975-1976
Tietosisältö:
Pilkkalauluja Somerolta ja Somerniemestä
Perinneyksiköiden määrä:
196 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Äänitteen kesto:
1:45
Toimijat:
Somero-lehti | Somero-Seura
Tunnus:
SKS KRA. S Somero-Seura. Pilkkalaulut; SKSÄ
Nykyperinne-kysely 1975
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1975-1975
Tietosisältö:
Nykyperinnettä eli tarinoita, huhuja ja juttuja, jotka keruun aikaan kiersivät sekä suullisena perinteenä että tiedotusvälineiden myötävaikutuksella. Pääosa aineistosta on Kansanrunousarkiston vastaajaverkkokyselyn tuloksia (sidokset 1-17), osa taas oppilaitoksiin suunnatun nykyperinnekyselyn vastauksia (sidokset 18-19).
Sidosten lukumäärä:
15 sidosta
Sivumäärä:
3937 sivua
Vastaajamäärä:
120 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | HY/ Kansanrunoustieteen laitos
Tunnus:
SKS KRA. Nykyperinne
Erillishakemistot:
Kyselyaineistosta on laadittu vastaushakemisto kysymyksittäin (1-17). Kortissa on vastaajan nimi ja viite sidokseen. Välikortin oikeassa ylälaidassa oleva numero tarkoittaa vastausten lukumäärää.
Suutarista ja räätälistä vaihetyöntekijäksi -keruukilpailu 1976
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1975-1976
Tietosisältö:
Suutareita ja räätäleitä koskevan perinneaiheisen keruukilpailun vastaukset. Suutareiden ja räätäleiden elämäkertoja, ammatin kuvausta, tietoja entisajan kiertävistä ammattilaisista, kaskuja ja pienimuotoisia kertomuksia. Aineisto keskittyy perinteisen suutarin ja räätälin ammatin kuvaukseen.
Sidosten lukumäärä:
38 sidosta
Sivumäärä:
8500 sivua
Äänitteen kesto:
15:0
Vastaajamäärä:
711 vastaajaa
Toimijat:
Yleisradio | SKS/Kansanrunousarkisto | HY/ Kansanrunoustieteen laitos
Tunnus:
SKS KRA. SR, SKSÄ
Sakinhivutus-kysely 1976
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1976-1976
Tietosisältö:
Kysely Sakinhivutus (ennen vanhaan), laatija Leea Virtanen.
Perinneyksiköiden määrä:
396 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
16 vastaajaa
Toimijat:
Virtanen Leea | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. S Sakinhivutus
Puhelinperinteen kilpakeräys 1977
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1977-1977
Tietosisältö:
Tietoa puhelimen ja puhelintoiminnan vaiheista sadan vuoden ajalta: muisteluksia, juttuja, tarinoita, kaskuja, puhelinkokemuksia ja puhelimeen liittyviä käsityksiä.
Sidosten lukumäärä:
16 sidosta
Sivumäärä:
2700 sivua
Äänitteen kesto:
13:0
Vastaajamäärä:
338 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Posti- ja lennätinhallitus | Puhelinlaitosten Liitto r.y.
Tunnus:
SKS KRA. Puhelin, KRAK
Erillishakemistot:
Puhelinperinneaineistosta on teemakortisto. Teemat on numeroitu 1-17, luettelo kortiston alussa. Kortissa on vastaajan nimi ja arkistoviite.
Julkaisut:
Hymyä luuriin. Kasku- ja asiakirja puhelimesta. Toim. Heikki Myllö ja Arno Tanhuanpää. Puhelinlaitosten Liitto r.y. 1981.
Sähkömiesperinteen kilpakeräys 1977
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1977-1977
Tietosisältö:
Perinteenkeruukilpailun aineisto. Aineistoa sisältää perinnettä ja muisteluksia sähkölaitteista ja niiden käyttöön ottamisesta, sähkötöistä ja sähkötyömiehistä.
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
400 sivua
Vastaajamäärä:
25 vastaajaa
Toimijat:
Sähköurakoitsija-lehti | Philips Oy Ab
Tunnus:
SKS KRA. Sähkömies
Metsästyskaskujen keruukilpailu 1977
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1977-1977
Tietosisältö:
Metsästyskaskujen keruukilpailun aineisto, jonka aihepiirejä ovat mm. metsästystapahtumat, eri metsästyssuodot, metsästysaseet, koirat ja isännät, jahtivieraat ja jahti-isännät, tunnetut metsästäjähahmot, suomalaiset metsästäjät ulkomailla, saaliit, salakaadot ja salametsästys, metsästäjät ja kotiväki, "eväät", juhlat ja peijaat.
Sidosten lukumäärä:
14 sidosta
Sivumäärä:
2500 sivua
Äänitteen kesto:
7:0
Vastaajamäärä:
215 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Erätulet 1977
Tunnus:
SKS KRA. Erätulet
Julkaisut:
Kaskuja erätulilta. Koonnut Pentti Laurio. Gummerus 1982.
Kansanparannuksen kilpakeräys 1978
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1977-1978
Tietosisältö:
Aineistoa sekä nykyisestä että jo unohtuneesta kansanomaisesta lääkintätietoudesta: lääkekasveista, rohdoista, taudinmäärityksistä, taioista, suoneniskennästä, kuppauksesta, verenseisottamisesta ja erilaisten kipujen ja särkyjen parantamisesta.
Sidosten lukumäärä:
14 sidosta
Sivumäärä:
2500 sivua
Vastaajamäärä:
397 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Seura-lehti | Werner Söderström Oy
Tunnus:
SKS KRA. Kansanlääkintä
Erillishakemistot:
Aineistosta on teemakortisto. Kuhunkin korttiin on kirjattu sisältötietoina taudin nimi ja parannustapa lyhyesti , sekä kunta, vastaajan nimi ja arkistoviite. Kortit on tehty kolmena kappaleena, ja kopiot on jaettu seuraaviin ryhmiin: a) Taudit (aakkosjärjestyksessä taudin nimen mukaan, 90 nimikettä); b) Parannustavat (aakkosjärjestyksessä käytetyn parannustavan mukaan, 13 nimikettä); c) Lääkekasvit (aakkosjärjestyksessä käytetyn lääkekasvin tms. mukaan, 49 nimikettä). Kortisto ei kata koko aineistoa.
Rastor-uutisten sananparsikilpailu 1977
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1977-1977
Tietosisältö:
Rastor-uutiset-lehdessä nro 4/75 julistettu sananparsikilpailu, aihepiirit Talouskriisi Suomessa, Tuottavuus, Tehokkuus, Yhteistyö
Perinneyksiköiden määrä:
1095 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Toimijat:
Rastor-uutiset | Rastor-uutiset | Rastor-uutiset | Rastor-uutiset | Rastor-uutiset
Tunnus:
SKS KRA. S Rastor-uutiset
Hyvinkääläisperinteen kirjoituskilpailu 1978
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1977-1978
Tietosisältö:
Hyvinkääläistä perimätietoa ja kokemuksia oman ajan elämänmenosta.
Perinneyksiköiden määrä:
352 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
61 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. S Hyvinkään Erikois-Uutiset
Ilmajoki-Seuran sananparsi- ja kaskukeruu 1977
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1977-1977
Tietosisältö:
Sananparsia, kaskuja ja murresanastoa Ilmajoelta.
Perinneyksiköiden määrä:
5640 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Toimijat:
Ilmajoki-seura | Ilmajoki-seura | Ilmajoki-seura | Ilmajoki-seura | Ilmajoki-seura
Tunnus:
SKS KRA. S Ilmajoki-Seura
Julkaisut:
Täyttä wärkkiä : sananparsia ja kaskuja Ilmajoelta / toimituskunta: Vaula Halme... [et al.] ; piirrokset ja ulkoasu: Jouko Kivimäki. [Ilmajoki] : Ilmajoki-seura, 1977.
Maalaislaulut talteen 1977
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1977-1977
Tietosisältö:
Maaseudun elämästä kertovaa musiikkiperinnettä, tavallisia maalaislauluja. Aineisto sisältää lauluja ja niiden sävelmiä teksteinä, nuotteina ja äänitteinä sekä tietoja laulajista ja laulujen esittämisestä.
Sidosten lukumäärä:
13 sidosta
Sivumäärä:
3300 sivua
Äänitteen kesto:
77:0
Vastaajamäärä:
106 vastaajaa
Toimijat:
Maaseudun Sivistysliitto
Tunnus:
Maalaislaulut, SKSÄ
Erillishakemistot:
Sidoksessa 13 keruun dokumentaatiota, osallistujien luetteloja ja tietoja aineistosta
Julkaisut:
Maaseutu laulaa : Maaseudun Sivistysliiton juhlakilpailun satoa. Äänilevy (ilmestynyt myös C-kasettina). [Helsinki] : Maaseudun Sivistysliitto, 1981
Näkövammaisten perinteen kilpakeräys 1978
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1978-1978
Tietosisältö:
Näkövammaisten vaiheisiin liittyvää perinnettä ja muistitietoa sekä näkövammaisten että näkevien perspektiivistä. Keruun aihepiiirt liittyivät mm. koulutukseen, ammattiin ja toimeentuloon, harrastuksiin, järjestötoimintaan, arkielämnän tapahtumiin, ihmissuhteisiin, minäkuvaan, vammautumiseen, apuvälineisiin, omiin ja muiden näkövammaisten elämäkertoihin sekä kommellluksiin ja hupijuttuihin
Sidosten lukumäärä:
5 sidosta
Sivumäärä:
1000 sivua
Äänitteen kesto:
40:0
Vastaajamäärä:
109 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Sokeain Keskusliitto r.y.
Tunnus:
SKS KRA. Näkövammaiset, SKSÄ
Vantaalaiset elämäkerrat 1978
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1978-1978
Tietosisältö:
Vantaalaisten elämäkertojen keruu
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
8 koteloa
Vastaajamäärä:
137 vastaajaa
Toimijat:
Yleisradio | Suomen Akatemia
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3. Vantaalaiset elämäkerrat
Julkaisut:
Suomalainen elämä.
Putkialan perinteen kilpakeräys 1979
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1978-1979
Tietosisältö:
Kuvauksia entisten ja nykyisten putkimiesten elämästä ja erilaisista hekilötyypeistä, tietoja vanhoista työmemnetelmistä ja -välineistä, selvitystä järjestötoiminnan vaiheista sekä ammattiin liittyviä kaskuja ja tarinoita.
Sidosten lukumäärä:
5 sidosta
Sivumäärä:
1000 sivua
Äänitteen kesto:
37:0
Vastaajamäärä:
80 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Rakennustyöläisten Liitto r.y. | Huber Oy Ab
Tunnus:
SKS KRA. Putkiala, SKSÄ
Erillishakemistot:
Aineistosta on teemahakemisto. Teemat on numeroitu 1-22. Kortissa on vastaajan nimi ja viite sidokseen.
Kuikka-Koponen 1979
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1978-1979
Tietosisältö:
Savon Sanomissa julkaistu kysely Kuikka-Koposesta.
Perinneyksiköiden määrä:
198 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
37 vastaajaa
Toimijat:
Kivelä Marjut | Kivelä Marjut | Kivelä Marjut | Kivelä Marjut | Kivelä Marjut | Kivelä Marjut | Kivelä Marjut | Kivelä Marjut
Tunnus:
SKS KRA. S Kivelä, Marjut
Jämsän äijä- ym. jämsäläisperinnettä 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1978-1980
Tietosisältö:
Jämsän työväenopiston kotiseutupiirin toimittamia jämsäläistä perinnettä sisältäviä monisteita: Jämsän äijän jutut, eli tarinoita Jämsän äijästä ja jämsääläisyydestä (keskeneräine työkappale ja valmis(?) moniste; Bertan kauneimmat sananparret - Bertta Jaatilan muistiinkirjoittamia sananparsia, valikoinut ja puhtaaksikirjoittanut Maire Hirvonen; Jämsäläisiä lasten muistolauseita vv. 1980 - 1970;
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
139 sivua
Toimijat:
Jämsän työväenopisto | Jämsän työväenopisto | Jämsän työväenopisto | Jämsän työväenopisto | Jämsän työväenopisto | Jämsän työväenopisto
Tunnus:
SKS KRA. S Jämsän Työväenopisto 1-139. 1980
Julkaisut:
Jämsän äijän omat jutut eli tarinoita., Jämsästä ja jämsäläisyydestä. Jämsän kotiseutuyhdistys 1980.
Nilsiän perinteen keruuprojekti 1978 - 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1978-1982
Tietosisältö:
Lehdistössä ym. julkaistuihin kyselyihin tulleet vastaukset, sekä keruun dokumentaatioita (lehtileikkeitä, kirjeitä ym.). Aineistoon liittyy runsaasti äänitteitä.
Perinneyksiköiden määrä:
718 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Vastaajamäärä:
25 vastaajaa
Toimijat:
Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria | Hakokorpi-Jumppanen Maria
Tunnus:
SKS KRA. S Hakokorpi-Jumppanen, Maria.. Nilsiä I - III
Julkaisut:
Nilsiästä nilsittyä. Toimittanut Maria Hakokorpi-Jumppanen. Helsinki : 1982.
Suomen Sokerin kyselyaineistot 1978-1983
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1978-1983
Tietosisältö:
Kyselyaineistot: Jälkiruokaperinne (1978), Marjapoimintakilpailu (1978-1979), Juomia arkeen ja juhlaan (1979), Etikkasäilykekilpailu (1980), Makeiskilpailu (1982), Säilöntäperinne (1983). Oheismateriaalit: Kuusi koteloa lehtileikkeitä, Kuusi Suomen sokerin julkaisemaa reseptivihkoa sekä kopiot vastausaineistosta.
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
27 koteloa
Toimijat:
Hotelli- ja ravintolamuseo | Suomen Sokeri Oy
Tunnus:
SKS KRA. SP Hotelli- ja ravintolamuseo
Henkilökaskujen keruukilpailu 1978
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1978-1978
Tietosisältö:
Keruukehotuksessa pyydetty kaskuja nimeltä (tai liikanimeltä) mainitusta henkilöstä, milloin valtakunnan, milloin kunnan tai kylän julkkiksesta. Kaupanpäällisiksi toivotettu tervetulleiksi muutkin kaskut, huulet ja huumorijutut.
Sidosten lukumäärä:
15 sidosta
Sivumäärä:
3700 sivua
Vastaajamäärä:
330 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kustannusosakeyhtiö Otava | Paikallislehtien liitto
Tunnus:
SKS KRA. Henkilökaskut
Julkaisut:
Kansanhuumorin kuka kukin on. 1001 kaskua - 1001 muotokuvaa. Toim. Matti Kuusi. Otava 1979
Saimaan purjehdusperinteen kenttäkeruu 1979 - 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1979-1980
Tietosisältö:
Haastatteluaineistoa. Aineiston pääosa äänitearkistossa. Kerääjät Toimi Jaatinen, Heikki Laakso, Mirja Kosunen ja Sirkku Piispanen.
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
105 sivua
Toimijat:
Saimaan purjehdusmuseoyhdistys | Savolainen osakunta
Tunnus:
S Saimaan purjehdusperinne
Kissakaskukilpailu 1979
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1979-1979
Perinneyksiköiden määrä:
333 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Vastaajamäärä:
140 vastaajaa
Toimijat:
Suomen Rotukissayhdistys | Suomen Rotukissayhdistys | Suomen Rotukissayhdistys | Suomen Rotukissayhdistys | Suomen Rotukissayhdistys
Tunnus:
SKS KRA. Kissakaskut
Kaivosmiesperinteen kilpakeräys 1979
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1979-1979
Tietosisältö:
Kaivostyöhön liittyvää perinnettä ja muistitietoa. Aineisto sisältää työkuvauksia liittyen mm. työmenelmiin, koulutukseen ja palkkaukseen, työturvallisuuteen, ammattisanastoon, sota-ajan tapahtumiin ja kokemuksiin ulkomaisissa kaivoksissa, sekä työpaikkaperinnettä kuten henkilökaskuja, hauskoja sattumuksia, kaivosmiesten kepposia, liikanimia, sutkauksia, enteitä, uskomuksia ja työmaajuhlien kuvauksia.
Sidosten lukumäärä:
7 sidosta
Sivumäärä:
1600 sivua
Äänitteen kesto:
17:0
Vastaajamäärä:
100 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Rautaruukki | Outokumpu Oy | Partek Oy | Lohja Oy
Tunnus:
SKS KRA. Kaivos, SKSÄ
Julkaisut:
Läpi harmaan kiven. Kaivosperinnettä, kuvia ja kuvauksia. Toim. Pekka Laaksonen, Jukka Kukkonen, Ulla Piela ja Antti Rassi. SKS 1982.
Rakennusmestariperinteen keräys 1979
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1979-1979
Tietosisältö:
Mestarismiesten mukana: Rakentajaperinnettä -kirjan pohjaksi kerättyä aineistoa.
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
700 sivua
Vastaajamäärä:
84 vastaajaa
Toimijat:
Rakennusmestarien Keskusliitto | Rakennusmestarien Keskusliitto | Rakennusmestarien Keskusliitto | Rakennusmestarien Keskusliitto | Rakennusmestarien Keskusliitto
Tunnus:
SKS KRA. Rakennusmestarit
Elämän suola 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1980
Tietosisältö:
Yleisradion "Elämän suola" -ohjelmassa järjestämään kirjoituskilpailuun "Ensimmäinen eläkevuoteni" lähetettyjä vastauksia.
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
471 sivua
Vastaajamäärä:
116 vastaajaa
Toimijat:
Yleisradio
Tunnus:
SKS KRA. S Elämän suola
Keruukilpailuaineistoa Varkaudesta 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1980
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
221 sivua
Vastaajamäärä:
20 vastaajaa
Toimijat:
Kirja-Varkaus ry. | Kirja-Varkaus ry. | Kirja-Varkaus ry. | Kirja-Varkaus ry. | Kirja-Varkaus ry. | Kirja-Varkaus ry. | Kirja-Varkaus ry. | Kirja-Varkaus ry.
Tunnus:
SKS KRA. S Kirja-Varkaus ry. 1-221. 1980
Julkaisut:
Rehellinen Warkaus. Varkautelaiset kertovat. Toim. Jaakko Hendolin. SKS 1980.
Kerro lapsuudesta 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1980
Tietosisältö:
Päijät-Hämeen perinneseuran keruukilpailu
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
450 sivua
Toimijat:
Päijät-Hämeen Perinneseura r.y. | Päijät-Hämeen Perinneseura r.y. | Päijät-Hämeen Perinneseura r.y. | Päijät-Hämeen Perinneseura r.y. | Päijät-Hämeen Perinneseura r.y. | Päijät-Hämeen Perinneseura r.y. | Päijät-Hämeen Perinneseura r.y.
Tunnus:
SKS KRA. E 298
Sähkömiesten muistelmia vanhojen sähkömiesten kertomana vuoteen 1985
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1985
Tietosisältö:
VSM-toimikunnan vuosina 1980-1985 tallentamia vanhojen sähkömiesten muistelmia. Muistelmat perustuvat haastatteluihin.
Sidosten lukumäärä:
8 sidosta
Sivumäärä:
3184 sivua
Vastaajamäärä:
202 vastaajaa
Toimijat:
VSM-toimikunta
Julkaisut:
Muistelmia sähkön vuosisalata. Vanhat sähkömiehet kertovat I-II. Päätoimittaja Sakari Maaniemmi. Sähköinsinööriliiton julkaisuja 1. 1985
Karjalaiset elämäkerrat 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1980
Tietosisältö:
Tietoja sisällöstä: (Vrt. Karjalaiset elämäkerrat 1983 - 84)
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
233 sivua
Vastaajamäärä:
4 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. S Karjalaiset elämäkerrat
Apteekkiperinne 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1980
Tietosisältö:
Avoin kilpakeräys apteekkiväelle. Keruukehotuksen teemoja ammatinvalinta, opiskelu, työympäristö, persoonallisuudet, reseptit, kieltolaki, sota-aika, apteekkilakko, yövuoro, lääkkeiden ja apteekkien nimet, kansankäsitykset sairaudesta.
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
256 sivua
Vastaajamäärä:
44 vastaajaa
Toimijat:
Suomen Apteekkariyhdistys
Tunnus:
SKS KRA. Apteekki
Julkaisut:
Kolmella markalla kanfärttiä. Kaskuja, tarinoita ja muistelmia apteekista. Toim. Tuula Ruokonen ja Harri Nurmi. SKS 2005.
Nilsiän kotiseutukaskukilpailu 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1980
Tietosisältö:
Nilsiän Kotiseutuyhdistyksen ja Nilsiän-Rautavaaran Pitäjäsanomien järjestämä kotiseutukaskujen keruukilpailu.
Perinneyksiköiden määrä:
824 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Vastaajamäärä:
9 vastaajaa
Toimijat:
Nilsiän Kotiseutuyhdistys | Nilsiän-Rautavaaran Pitäjäsanomat
Tunnus:
SKS KRA. S Nilsiän Kotiseutuyhdistys & Nilsiän-Rautavaaran Pitäjäsanomat
Julkaisut:
Nilsiästä nilsittyä. Toimittanut Maria Hakokorpi-Jumppanen. Helsinki : 1982.
Puhtaus on puoli ruokaa 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1980
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
600 sivua
Vastaajamäärä:
157 vastaajaa
Toimijat:
Kotiliesi-lehti | Kotiliesi-lehti | Kotiliesi-lehti | Kotiliesi-lehti | Kotiliesi-lehti
Tunnus:
SKS KRA. Puhtaus
Kissaperinnekysely 1980
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1980-1980
Perinneyksiköiden määrä:
696 yksikköä
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
327 sivua
Vastaajamäärä:
25 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Hakokorpi-Jumppanen Maria
Tunnus:
SKS KRA. Kissaperinne
Käräjöintiperinteen keräyskilpa 1981
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1981-1981
Tietosisältö:
Käräjöintiin liittyvää perinnettä ja muistitietoa. Aineisto sisältää käräjätapahtumien, -paikkojen ja -tapojen kuvauksia ja muisteluksia, käräjäjuttuja ja -kaskuja, kertomuksia mieliinpainuvista henkilötyypeistä, suullisena perinteenä välittyneitä sananparsia, oikeudenhoidon sanastoa ja liikanimiä.
Sidosten lukumäärä:
14 sidosta
Sivumäärä:
2600 sivua
Äänitteen kesto:
5:30
Vastaajamäärä:
228 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Lakimiesliitto
Tunnus:
SKS KRA. Käräjät
Julkaisut:
Puolesta ja vastaan. Kansa käräjillä. Toim. Marjatta Jauhiainen ja Ulla Lipponen. Lakimiesliiton kustannus 1990.
Lasiperinne Riihimäellä -kirjoituskilpailu 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1981-1982
Tietosisältö:
Riihimäkeläistä lasiperinnettä koskevan kirjoituskilpailun aineisto. Lasiperinteeseen kuuluvat lasiteollisuus ja sen piirissä työskennelleiden ihmisten elämänmuodot: työ, asuminen, perhe ja vapaa-aika
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
120 sivua
Vastaajamäärä:
5 vastaajaa
Toimijat:
Riihimäen kaupunki
Tunnus:
SKS KRA. Lasiperinne
Suutariperinteen keruu 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1981-1982
Tietosisältö:
Suutareita käsittelevän perinnetiedon keräyskilpailun vastaukset. Aineisto sisältää tieota 1900-luvun alkupuolen suutareiden työtavoista, työpaikoista ja suutareiden elämästä ja ammattikunnan oloista.
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
304 sivua
Vastaajamäärä:
48 vastaajaa
Toimijat:
Suomen Jalkineliikkeenharjoittajain Liitto ry.
Tunnus:
SKS KRA. Suutariperinne
Muistoja Karjalasta 1-10 -kirjoituskilpailut 1981-1990
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1981-1990
Sidosten lukumäärä:
29 sidosta
Sivumäärä:
7349 sivua
Toimijat:
Karjalaisten Vanhusten Tuki ry | Karjalaisten Vanhusten Tuki ry | Karjalaisten Vanhusten Tuki ry | Karjalaisten Vanhusten Tuki ry | Karjalaisten Vanhusten Tuki ry | Karjalaisten Vanhusten Tuki ry | Karjalaisten Vanhusten Tuki ry
Tunnus:
S Karjalaisten Vanhusten Tuki
Partioperinteen keruukilpa 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1981-1982
Tietosisältö:
Partiolaisten perinteitä: juttuja, menoja, tapoja, leikkejä.
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
175 sivua
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Partiolaiset ry.
Tunnus:
SKS KRA. Partio
Kuukautiskysely 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1982-1982
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
511 sivua
Vastaajamäärä:
98 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Nenonen Annukka
Tunnus:
SKS KRA. S Forstadius, Annukka
Aikakauslehtien suuri perinnekilpailu 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1982-1982
Tietosisältö:
Aikakauslehtien tekemiseen, levittämiseen ja lukemiseen liittyvän perinteen keruukilpailun aineisto. Ammattialaan liittyvää tosipohjaista muistitietoa mm. alan kehityksestä ja kaskuja lehtialan persoonallisuuksista, sekä lukijoiden kommentteja, mieli- ja muistikuvia ensikosketuksesta ja pysyvistä kontakteista aikakauslehtiin
Sidosten lukumäärä:
7 sidosta
Sivumäärä:
1108 sivua
Äänitteen kesto:
1:40
Vastaajamäärä:
162 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Aikakauslehtien Liitto
Tunnus:
SKS KRA. Aikakauslehdet
Kun TV tuli taloon 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1982-1982
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailu
Sidosten lukumäärä:
14 sidosta
Sivumäärä:
3500 sivua
Vastaajamäärä:
1020 vastaajaa
Toimijat:
Yleisradio | Yleisradio | Yleisradio | Yleisradio | Yleisradio | Yleisradio | Yleisradio | Yleisradio
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3, Yle
Rationalisoinnin perinnekilpailu 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1982-1982
Tietosisältö:
Rationalisointiin eli toiminnan järkiperäistämiseen liittyvää perinneaineistoa: kaskuja, tarinoita, muisteluksia, sananparsia, lauluja, liikanimiä, uskomuksia, arvoituksia ym.
Sidosten lukumäärä:
9 sidosta
Sivumäärä:
2190 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
1 koteloa
Äänitteen kesto:
1:0
Vastaajamäärä:
79 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Helsingin kaupunginmuseo | Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto | Rationalisointiliitto
Tunnus:
SKS KRA. Rationalisointi, SKSÄ
Sotilaiden laulu- ja muistovihkot ja sotilasmuistiot -kysely 1982
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1982-1982
Tietosisältö:
Sisältää sekä kyselyvastauksia että vihkoja ja niiden kopioita.
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
113 koteloa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Aronlinna Sakari
Tunnus:
SKS KRA. LM 270-382
Koulukaskujen keruukilpailu 1983
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1983-1983
Sidosten lukumäärä:
11 sidosta
Sivumäärä:
2215 sivua
Vastaajamäärä:
306 vastaajaa
Toimijat:
Tammi kustannusosakeyhtiö | Opettaja-lehti
Tunnus:
SKS KRA. Koulukaskut 1986
Julkaisut:
Opin sauna autuas aina. Koulukaskuja. Toim. Antero Alpola. Tammi 1984.
Kiinteistöperinteen kilpakeruu 1983
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1983-1983
Tietosisältö:
Asumiseen ja asuinkiinteistöjen hoitoon liittyvää perinnettä ja muistitietoa niin asukkaankuin kiinteistööalan työntekijän näkökulmasta.
Sidosten lukumäärä:
19 sidosta
Sivumäärä:
3222 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
2 koteloa
Äänitteen kesto:
12:40
Vastaajamäärä:
82 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Kiinteistöliitto r.y. | Kiinteistötyöntekijäin Liitto r.y. | Isännöitsijäyhdistys r.y.
Tunnus:
SKS KRA. Kiinteistöperinne
Julkaisut:
Kiinteistöperinne. Tarinoita ja kaskuja asukkaista, talonmiehistä ja isännöitsijöistä. Toim. Keijo Kaivanto ja Raila Järvinen. Suomen Talokeskus Oy 1985.
Kirjastoperinteen keruukilpailu 1984
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1983-1984
Tietosisältö:
Perinnettä ja muistitietoa kirjastoista, kirjastonhoitajista ja asiakkaista. Aineisto jakautuu kirjastonhoitajien ja kirjastonkäyttäjien vastauksiin
Sidosten lukumäärä:
16 sidosta
Sivumäärä:
2167 sivua
Vastaajamäärä:
208 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen kirjastoseura
Tunnus:
SKS KRA. Kirjastoperinne
Lentävän henkilökunnan työpaikkaperinne 1986
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1983-1986
Tietosisältö:
Finnairin Finnhostess-kurssilaisten harjoitustöinä tehdyt työpaikkaperinteen keruut 1983 ja 1986.
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Sivumäärä:
1065 sivua
Toimijat:
Finnairin ilmailuopisto | Finnairin ilmailuopisto | Finnairin ilmailuopisto | Finnairin ilmailuopisto | Finnairin ilmailuopisto
Tunnus:
SKS KRA. Lentävä henkilökunta I-II
Julkaisut:
Havaintoja Finnairin lentävän henkilök. työpaikkaperinteestä. HY/ kansanrunoustiet. proseminaariesitelmä., J. Nirkko.
Karjalaiset elämäkerrat 1984
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1983-1984
Kuvamäärä:
650 kuvaa
Sivumäärä:
22784 sivua
Äänitteen kesto:
:
Toimijat:
Uudenmaan Karjalaisseurojen piiri r.y. | Karjalan Liitto ry
Tunnus:
SKS KRA. KE
Erillishakemistot:
5 sidosta (säilytetään kokoelman yhteydessä): 1) 5.6.1983 tehty alustava luettelo osallistujista. Liitteenä 28.11.1984 luetteloitu jatkolähetykset. 2) Dokumentit. 3) Asiasana-analyysin viitehakemisto. (3 sidosta, yht. 508 sivua, sekä tulostettu että sähköinen versio olemassa).
Rukousperinnekysely 1983
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1983-1983
Sidosten lukumäärä:
7 sidosta
Sivumäärä:
992 sivua
Vastaajamäärä:
170 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Saari Marja
Tunnus:
SKS KRA. S Saari, Marja. Rukousperinne
Sosiaalihuollon perinne 1985
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1984-1985
Tietosisältö:
Sosiaalihuollon muistitiedon keruuaineisto köyhäinhoitolain voimassaolon ajalta 1922-1956. Keruu järjestetty 1984-1985. Vastaajia yhteensä 236 (joista 164 naisia, 68 miehiä)
Sivumäärä:
3512 sivua
Vastaajamäärä:
236 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Sosiaaliturvan Keskusliitto | Huoltajasäätiö
Tunnus:
SKS KRA. SP Suomen sosiaali ja terveys
Insinööriperinteen keräyskilpa 1984
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1984-1984
Tietosisältö:
Insinöörit Suomen teollistumisen murrosvaiheissa, työssä ja vapaa-aikana. Kokemuksia maanmittareista ja muista mieleen jääneistä insinööreistä. Insinööri perheenjäsenenä ja kaskujen tai sananlaskujen aiheena. 75 vastauksesta suurin osa muilta kuin insinööreiltä.
Sivumäärä:
1409 sivua
Vastaajamäärä:
75 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Insinöörien muistitietotoimikunta | Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto | Driftingenjörsförbundet i Finland rf | Suomen Teknillinen Museoyhdistys ry | Suomen Teknillinen Seura STS ry | Tekniska Föreningen i Finland rf | Insinööriliitto
Tunnus:
SKS KRA. Insinööri
Julkaisut:
Tekniikan tekijät. Toim. Nils Björklund, Suomen Teknillinen Seura 1987.
Lieksan lehden kaskukisa 1984
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1984-1984
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
334 sivua
Toimijat:
Lieksan lehti | Lieksan lehti | Lieksan lehti | Lieksan lehti | Lieksan lehti
Tunnus:
SKS KRA. S Lieksan lehti 1-334. 1984
Metsänhoitajaperinteen keruukilpailu I-II 1985
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1985-1985
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
528 sivua
Vastaajamäärä:
30 vastaajaa
Toimijat:
Suomen Metsänhoitajaliitto | Suomen Metsänhoitajaliitto | Suomen Metsänhoitajaliitto | Suomen Metsänhoitajaliitto | Suomen Metsänhoitajaliitto
Tunnus:
SKS KRA. Metsänhoitajaperinne I-II
Perinne elämässäni 1985
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1985-1985
Tietosisältö:
Omasta perinnetaustasta ja perinteen merkityksestä itselle ja lähipiirille. Kahdeksan aihepiiriä: 1) Koti ja suku, 2) Kaksi kotiseutua, 3) Juhlat, 4) Vapaa-aika, 5) Sukupuoliroolit ja kasvatus avioliittoon, 6) Minä ja muut, 7) Laulut, 8) Sananparret.
Sidosten lukumäärä:
64 sidosta
Sivumäärä:
19300 sivua
Vastaajamäärä:
487 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Postipankki
Tunnus:
PE
Erillishakemistot:
Kerääjät / aihepiirit / pääpaikkakunnat käsittävä koontitaulukko paperimuodossa.
Julkaisut:
Rapatessa roiskuu. Nykysuomen sananparsikirja. Toim. Matti Kuusi. SKS 1988.
Keravalaiskaskut 1985
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1985-1985
Tietosisältö:
Keravalaisiin henkilöihin liittyvien kaskujen, tarinoiden, juttujen ja muistelusten keräyskilpa 1985
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
278 sivua
Vastaajamäärä:
23 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kerava-Seura ry | Keski-Uusimaa-lehti
Tunnus:
SKS KRA. S Keravalaiskaskut 1-270. 1985
Masuuni- ja sulattoperinne 1987
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1986-1987
Tietosisältö:
Kilpakeräyksen vastaukset ja hankkeen haastatteluaineisto sisältävät tietoja eri sulatoista, niiden vaiheista. Lähettäjät kuvailevat alalla työskentelyä, työyhteisöä, työvaiheita. Esiin nousevat myös ruukkiyhteisöt, persoonallisuudet, työtapaturmat ja yleinen historian konteksti. Eniten aineistoa Raahesta ja Harjavallasta.
Sidosten lukumäärä:
12 sidosta
Sivumäärä:
1946 sivua
Äänitteen kesto:
143:0
Vastaajamäärä:
63 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Rautaruukki | Outokumpu Oy | Ovako Oy Ab | Wärtsilä Oy Ab | Fiskars Oy Ab | Suomen Teräksen- ja Metallintuottajien Yhdistys
Tunnus:
SKS KRA. Masuuni ja sulatto
Julkaisut:
Se oli rautaa: kertomuksia masuuneista ja sulatoista. Toim. Pekka Laaksonen, Juha Nirkko, Antti Rassi
Epilepsiakysely 1986
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1986-1986
Tietosisältö:
Epilepsiaa (kaatumatautia) koskevan tutkimuskyselyn aineisto. Tutkimuksen tekijä Irene Tommiska.
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
512 sivua
Äänitteen kesto:
1:25
Vastaajamäärä:
73 vastaajaa
Toimijat:
HY/ Kansanrunoustieteen laitos | Tommiska Irene
Tunnus:
SKS KRA. S Tommiska, Irene. Epilepsia
Piirrosperinnekysely 1987
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1987-1987
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
388 sivua
Vastaajamäärä:
49 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Lipponen Ulla
Tunnus:
SKS KRA. S Lipponen, Ulla 3005-3392. 1987
Elämänkaari. Toimihenkilöiden elämäkertakirjoituskilpailu 1987
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1987-1987
Tietosisältö:
Toimihenkilöiden elämäkertakilpailun vastaukset.
Sidosten lukumäärä:
40 sidosta
Sivumäärä:
18000 sivua
Vastaajamäärä:
297 vastaajaa
Toimijat:
Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto | Helsingin yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos
Tunnus:
SKS KRA. TJS Toimihenkilöt
Julkaisut:
Se on elämää. Toimihenkilöiden arkea ja juhlaa. Toim. Ulla Piela ja Eva Palin. SKS 1988.
Valokuvauskysely 1988
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1988
Sivumäärä:
669 sivua
Vastaajamäärä:
138 vastaajaa
Toimijat:
Mäkilä Pirjo | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. S Mäkilä, Pirjo
Kopioperinnekysely I-II 1988 - 1989
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1989
Sidosten lukumäärä:
10 sidosta
Sivumäärä:
1702 sivua
Vastaajamäärä:
129 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Lipponen Ulla
Tunnus:
SKS KRA. S Lipponen, Ulla 3863-5564. 1989
Julkaisut:
Siistiä sisätyötä. Kopioperinnettä. Toim. Ulla Lipponen. SKS 1989.
Uudenmaan Karjalaisseurojen piirin huumorikeruu 1988-1989
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1989
Tietosisältö:
Uudenmaan Karjalaisseurojen piirin kulttuuritoimikunnan järjestämän valtakunnallisen huumorikeruun 1988-89 aineisto. Sisältää runsaasti myös muuta kuin kaskuaineistoa.
Sivumäärä:
879 sivua
Toimijat:
Uudenmaan Karjalaisseurojen piiri r.y.
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 1, Uudenmaan Karjalaisseurojen piiri
Unikysely 1988
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1988
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
342 sivua
Vastaajamäärä:
104 vastaajaa
Toimijat:
Kaivola-Bregenhøj Annikki | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. S Kaivola-Bregenhøj, Annikki. Unikysely 1-342. 1989
Kekkos-kysely 1988
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1988
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
220 sivua
Vastaajamäärä:
93 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kröger Leea
Tunnus:
SKS KRA. S Kröger, Leea. Kekkos-kysely
Poliisiperinne 1989
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1989
Tietosisältö:
Poliisiperinne - kilpakeruun vastaukset. Vastauksissa kuvataan poliisin työtä: työhön ryhtyminen, koulutus, työtehtävät, työvaatteet ja -välineet, työpaikat, työolot, palkka, työaika, työturvallisuus. Samoin kuvataan poliisin asiakkaita. Erityisesti kerrotaan erikoisista, mieleenjääneistä tapahtumista. Kirjoittajien näkökulma vaihtelee poliisin omasta läheisten ja ulkopuolisen näkökulmaan. Kerrotaan myös työkavereista. Osa aineistosta sivuaa sota-aikaa ja muita historiallisia ajanjaksoja.
Sivumäärä:
3045 sivua
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Poliisiopisto
Tunnus:
SKS KRA. Poliisi
Julkaisut:
Napit vastakkain. Suomalaiset poliisit kertovat. Toim. Outi Lauhakangas ja Tauno Vuoristo, SKS.
Invalidiperinne 1988
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1988
Tietosisältö:
Invalidiliiton juhlavuoden kunniaksi järjestetty keruu. Tuki- ja liikuntaelinvammaisuuteen liittyvää suullista, kuvallista ja kirjallista perinnettä ajoilta ennen liiton perustamista (16.1.1938 Hki) aivan nykypäivään (1988) saakka. Vammaisuuteen liittyvistä käsityksistä ja mielipiteistä. Lisänä päiväkirjoja, asiakirjoja, valokuvia.
Sivumäärä:
3277 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
17 koteloa
Vastaajamäärä:
107 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Invalidiliitto ry
Tunnus:
SKS KRA. INVA
Vastaajaverkkokysely I 1988
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1988
Tietosisältö:
Henkilötietokysely Kansanrunousarkiston vastaajille (VVR I).
Sidosten lukumäärä:
12 sidosta
Sivumäärä:
2023 sivua
Vastaajamäärä:
410 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. VVR I
Nimittelykysely 1988
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1988-1988
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
362 sivua
Vastaajamäärä:
96 vastaajaa
Toimijat:
Virtanen Leea | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. S Virtanen, Leea. Nimittelykysely
Alkoholin käyttö -kysely 1989
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1989-1989
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Sivumäärä:
575 sivua
Vastaajamäärä:
71 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Apo Satu
Tunnus:
SKS KRA. S Apo, Satu
Vastaajakysely II 1990
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1990-1990
Tietosisältö:
Henkilötietokysely Perinne elämässäni -kilpailun vastaajille (VVR II).
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
274 sivua
Vastaajamäärä:
450 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. VVR - PE
Satasärmäinen nainen 1991
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1990-1991
Tietosisältö:
Aineisto koostuu 566 suomalaisesta naiselämäkerrasta. Kilpailu oli avoin kaikille. Aineisto koostuu pääosin proosa- ja runomuotoisista omaelämäkerroista. Mukana on jonkin verran toisesta henkilöstä kirjoitettuja elämäkertoja. Vanhin kirjoittajista on syntynyt 1902 ja nuorin 1976. Kilpailuesitteessä naisia pyydettiin kertomaan omalla tyylillään "suorasukaisesti ja kaihtelematta", millaista on olla suomalainen nainen. Kirjoittamisen helpottamiseksi mainittiin, että kirjoittaja voi omien elämänvaiheittensa lisäksi kertoa perheestään, työstään ja harrastuksistaan sekä kriisesistä, onnenhetkistä ja unelmista. Aineisto sisältää elämäkertojen lisäksi runoja, näytelmiä, omakustanteita, valokuvia, erilaisia asiakirjoja ja lehtileikkeitä.
Sidosten lukumäärä:
81 sidosta
Sivumäärä:
20369 sivua
Äänitteen kesto:
35:0
Vastaajamäärä:
566 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Tunnus:
SKS KRA. SATA
Julkaisut:
Piela, Ulla (Toim.) 1992. Satasärmäinen nainen : elämäkertoja. SKS. Piela, Ulla (Toim.) 1993. Aikanaisia : kirjoituksia naisten omaelämäkerroista. SKS. Vilkko, Anni (1997). Omaelämäkerta kohtaamispaikkana : naisen elämän kerronta ja luenta: SKS.
Runovihkokysely (RV I) 1990
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1990-1990
Tietosisältö:
Runovihkokyselyn aineisto.
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Lipponen Ulla | Me naiset -lehti | Uusi Nainen -lehti
Tunnus:
SKS KRA. LM 390-423
Kaksi joulua - kaksi maailmaa- 1939 ja 1989. Joulukysely 1990
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1990-1990
Sidosten lukumäärä:
18 sidosta
Sivumäärä:
2652 sivua
Vastaajamäärä:
312 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Joulu
Karjalaisen perinteen keruu 1991
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1990-1991
Tietosisältö:
Ikäihmisten yliopiston Karjalaista perinnettä keräämässä -kurssin tuottama aineisto.
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
407 sivua
Äänitteen kesto:
2:5
Vastaajamäärä:
13 vastaajaa
Toimijat:
Ikäihmisten yliopisto
Savon Sanomien sananparsikilpailu 1990
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1990-1990
Tietosisältö:
Kokoelma sisältää Aino Mäntysen keräämät sananparret (3470 kpl).
Sivumäärä:
4248 sivua
Vastaajamäärä:
546 vastaajaa
Toimijat:
Savon Sanomat
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3
Joulupukkikysely 1990
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1990-1990
Sidosten lukumäärä:
8 sidosta
Sivumäärä:
998 sivua
Vastaajamäärä:
285 vastaajaa
Toimijat:
Tanttu-Porkka Irmeli | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Tanttu-Porkka, Irmeli. Joulupukki 1-998. 1990
Reumaperinne 1991
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1990-1991
Tietosisältö:
Suullista, kirjallista ja kuvallista reumaperinnettä. Teemat keruuesitteen mukaan: Reuma kansanperinteessä. Reumaan sairastuminen ja sairastaminen. Asenteet, ennakkoluulot ja kokemukset. Reumaliiton ja Reumasäätiön historia ja toiminta. Reumaparantola- ja reumasairaalaperinne.
Sivumäärä:
2578 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
15 koteloa
Vastaajamäärä:
209 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Reumasäätiö | Suomen Reumaliitto ry.
Tunnus:
SKS KRA. Reuma
Erillishakemistot:
Teema- ja perinnelajianalyysi kontrollitiedostona
Julkaisut:
Muurahaiskylpyjä ja kultahoitoa. Kertomuksia reumasta. Toim. Katja Pentikäinen. SKS 1992.
Pääsiäiskysely 1991
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1991-1991
Sidosten lukumäärä:
8 sidosta
Sivumäärä:
1350 sivua
Vastaajamäärä:
153 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Pääsiäinen
Tuppi-korttipelikysely 1991
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1991-1991
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
52 sivua
Vastaajamäärä:
41 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Karvonen Annakaisa
Tunnus:
SKS KRA. S Karvonen, Annakaisa
Vihko- ja albumiperinnekysely (RV II) 1991
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1991-1991
Tietosisältö:
Vihko- ja albumiperinnekyselyn aineisto.
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Lipponen Ulla
Tunnus:
LM 424 - 579
Naisten ammattiperinteiden keruu 1992
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1992-1992
Sidosten lukumäärä:
4 sidosta
Sivumäärä:
687 sivua
Vastaajamäärä:
23 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Tunnus:
SKS KRA. S KNL - Nainen ja työ
Ahlströmiläisten elämäkertakirjoituskilpailu 1992
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1992-1992
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
740 sivua
Vastaajamäärä:
23 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | A. Ahlström Osakeyhtiö
Tunnus:
SKS KRA. Ahlström
Amerikansuomalainen ruokaperinne 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1992-1993
Tietosisältö:
Englannin- ja suomenkielisten keruuvastausten teemoja ruokailutilanteet, juhla- ja arkiruuat, ruokien nimitykset ja valmistustavat sekä vertailu amerikkalaisiin ruokiin. 44 vastausta 15 eri osavaltiosta sekä Kanadasta ja Suomesta. Puolet vastaajista syntynyt Amerikassa, yli neljännes muuttanut sinne lapsena tai aikuisena. Yleisimmät lähtökotiseudut Etelä-Pohjanmaa, Satakunta ja Pohjois-Savo. Lisänä valokuvia, leikkeitä, keittokirjoja.
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
397 sivua
Vastaajamäärä:
44 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. AMR
Suomalainen sauna terveyden lähteenä. 1992
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1992-1992
Tietosisältö:
Saunakertomuksia, valokuvia ja äänitteitä yli 200:lta paikkakunnalta. Savusaunat, uloslämpiävät saunat, sähkösaunat. Saunan eri käyttötapoja, korsusaunoja, juhlasaunoja. Runoja ja piirroksia. Vastaajista runsas kaksi kolmasosaa naisia. Eniten 60-80-vuotiaita. Vastausten pituudet 1-200 sivua.
Sidosten lukumäärä:
18 sidosta
Sivumäärä:
3765 sivua
Vastaajamäärä:
474 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomalaisen Saunan Tutkimussäätiö | Suomen Saunaseura ry | UKK-instituutti
Tunnus:
SKS KRA. Sauna
Julkaisut:
Puromies, Laura: Ihmisiä saunomisen tilassa. Elämyksiä saunassa ja saunan merkityksiä. Kulttuurianalyysi yhden perinteenkeruukilpailun tuloksista. Pro gradu-tutkielma, HY/ folkloristiikka. S 488. Osat I ja II. 1999. 259 s. + liitteet (8 s.)
Suomalais-virolainen koululaisperinteen keruu 1992
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1992-1992
Tietosisältö:
Suomalaisilta ala- ja yläasteilta sekä lukioista saatua perinnettä: mm. vitsejä, arvoituksia, loruja, kauhutarinoita, ennustusleikkejä ja albumiperinnettä.
Sivumäärä:
3096 sivua
Vastaajamäärä:
2200 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA Sitomaton 3, Suomalais-virolainen koululaisperinne
Eläköön mies -elämäkertakilpailu 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1992-1993
Tietosisältö:
Miehen menneisyydestä ja nykyisyydestä, arjesta ja juhlasta, elämän naisista ja miehistä, suhteesta lapsiin ja perheeseen, työstä ja harrastuksista. Syntymäajat 1900-luvun alusta 1970-luvulle, yleisin 1920-luku. Enimmäkseen kronologista proosaa, mukana myös piirustuksia, runoja, valokuvia, tajunnanvirtaa ja katkelmia.
Sidosten lukumäärä:
79 sidosta
Sivumäärä:
23963 sivua
Vastaajamäärä:
364 vastaajaa
Toimijat:
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Tunnus:
SKS KRA. Eläköön mies
Erillishakemistot:
Osittaisia referaatteja paperimuodossa kansiossa arkiston päivystyksessä.
Julkaisut:
Eläköön mies. Toim. Mika Siimes, SKS 1994. Miehen elämää. Toim. JP Roos ja Eeva Peltonen,SKS 1994.
Muistoja Karjalasta 11. Kotiseutumatkat 1992
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1992-1992
Sidosten lukumäärä:
27 sidosta
Sivumäärä:
5961 sivua
Vastaajamäärä:
432 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Tarhonen Zuleima
Tunnus:
SKS KRA. MK XI
Rukajärven veteraanien muistelmia 1992
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1992-1992
Tietosisältö:
Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan luovuttamia Rukajärven veteraanien muistelmia.
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
24 koteloa
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 4
Vanhuuskysely 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1993
Tietosisältö:
Kysely vanhuuteen liittyvistä käsityksistä.
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
737 sivua
Vastaajamäärä:
154 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Jokela Sirkka
Tunnus:
SKS KRA. Vanhuus
Homoseksuaalisuus-kysely 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1993
Sidosten lukumäärä:
2 sidosta
Sivumäärä:
231 sivua
Vastaajamäärä:
100 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Löfström Jan
Tunnus:
SKS KRA. Homoseksuaali
Seksiperinne 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1993
Tietosisältö:
Pääteemat ovat nukkuminen, alastomuus, avioelämä, väkivalta, lapset ja seksuaalisuus, seksikieli, seksiperinne sekä "ennen ja nyt". Kaikissa tarkentavia kysymyksiä.
Sidosten lukumäärä:
5 sidosta
Sivumäärä:
895 sivua
Vastaajamäärä:
107 vastaajaa
Toimijat:
Virtanen Leea | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Seksiperinne
Kaksoskysely 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1993
Tietosisältö:
Kaksoskyselyn vastaukset.
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
456 sivua
Vastaajamäärä:
108 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Svenska Litteratursällskapet | Åbo Akademi
Tunnus:
SKS KRA. Kaksoset
Taksiperinnekysely 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1993
Tietosisältö:
Kyselyn otsikot: 1) Taksin käyttötarkoitukset alkuaikoina ja myöhemmin, 2) Taksi ja muut kulkuneuvot, 3) Käytännön seikat, arvostus, 4)Muistot, kommellukset, persoonallisuudet, 5) Sanasto.
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
516 sivua
Vastaajamäärä:
62 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Taksiliitto ry
Tunnus:
SKS KRA. Taksi
Julkaisut:
Mauranen, Tapani: Taksi! Matka suomalaisen taksin historiaan. Suomen Taksiliitto 1995.
Kotiseutuni mun -ohjelmakilpailu 1994
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1994
Tietosisältö:
Tv-ohjelmakäsikirjoituskilpailun aineisto. 202 käsikirjoitusta 189 osallistujalta 19 maakunnasta.
Kuvamäärä:
180 kuvaa
Sivumäärä:
2548 sivua
Vastaajamäärä:
189 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | MTV3 | Suomen Kotiseutuliitto
Tunnus:
SKS KRA. Kotiseutu
Työttömän tarina -kirjoituskilpailu 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1993
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailu työttömyydestä.
Sidosten lukumäärä:
45 sidosta
Sivumäärä:
12294 sivua
Vastaajamäärä:
1120 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto
Tunnus:
SKS KRA. Työtön
Julkaisut:
Työttömän tarina. Toim. Pekka Laaksonen ja Ulla Piela. SKS 1993.
Strömbergillä Vaasassa -kirjoituskilpailu 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1993
Tietosisältö:
Strömbergin työntekijöiltä henkilöstölehden kirjoituskilpailulla kerättyjä elämäkertoja.
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
122 sivua
Vastaajamäärä:
18 vastaajaa
Toimijat:
ABB-Linkki-lehti | ABB-Linkki-lehti | ABB-Linkki-lehti | ABB-Linkki-lehti | ABB-Linkki-lehti
Tunnus:
SKS KRA. Strömberg
Minun Karjalaiset juureni 1994
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1994
Kuvamäärä:
75 kuvaa
Sidosten lukumäärä:
5 sidosta
Sivumäärä:
1139 sivua
Vastaajamäärä:
28 vastaajaa
Toimijat:
Karjalan Sivistysseura ry. | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Viena-Aunus
Spiritismin peluu -kysely 1993
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1993-1994
Tietosisältö:
Oletko pelannut spiritismiä? -kysely. Kyselyn laatija Ari Rouvari.
Sivumäärä:
554 sivua
Vastaajamäärä:
96 vastaajaa
Toimijat:
Rouvari Ari | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Spiritismi
Musiikin merkitys 1994
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1994-1994
Sidosten lukumäärä:
8 sidosta
Sivumäärä:
1385 sivua
Vastaajamäärä:
190 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Moisala Pirkko
Tunnus:
SKS KRA. S Moisala, Pirkko
Sota-ajan muistelmia 1995
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1994-1995
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
187 sivua
Vastaajamäärä:
44 vastaajaa
Toimijat:
Mikkelin seudun Sotainvalidit ry. | Mikkelin seudun Sotainvalidit ry. | Mikkelin seudun Sotainvalidit ry. | Mikkelin seudun Sotainvalidit ry. | Mikkelin seudun Sotainvalidit ry. | Mikkelin seudun Sotainvalidit ry. | Mikkelin seudun Sotainvalidit ry. | Mikkelin seudun Sotainvalidit ry.
Tunnus:
SKS KRA. S Mikkelin Seudun Sotainvalidit
Kun sairastuin syöpään 1994
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1994-1994
Tietosisältö:
Syöpään sairastuneiden omakohtaisia kokemuksia ja ajatuksia.
Sivumäärä:
6384 sivua
Vastaajamäärä:
661 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Syöpäyhdistys ry | Suomen Syöpäpotilaat ry
Tunnus:
SKS KRA. Syöpä
Julkaisut:
Haaste elämältä, toim. P. Hietanen ja J. Nirkko, SKS 1996. Written Cancer Narratives - An Ethnomedical Study..(HY), Piret Paal, Sator 2011
Tampereen Tipala (1939-44) 1995
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1994-1995
Tietosisältö:
Tampereen tyttölyseon muistitietoa.
Kuvamäärä:
246 kuvaa
Sivumäärä:
744 sivua
Vastaajamäärä:
6 vastaajaa
Toimijat:
Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti | Penttinen Kirsti
Tunnus:
S Tampereen tyttölyseo (Tipala) 1-744.1994-95
Puut kansanperinteessä 1995
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1994-1995
Tietosisältö:
Vastauksia kysymyksiin siitä, millaisina puut näyttäytyvät kansanperinteessämme ja miten suhtautuminen puihin on muuttunut. Millaisina puita on pidetty, mitä niistä on ajateltu ja ennen kaikkea mikä nämä ajatukset on saanut aikaan?
Kuvamäärä:
3 kuvaa
Sivumäärä:
739 sivua
Äänitteen kesto:
0:15
Vastaajamäärä:
129 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Guenat Satu
Tunnus:
SKS KRA. S Guenat, Satu
Ali-, toimi- ja opistoupseerien perinne 1996
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1995-1996
Tietosisältö:
Ammattisotilaiden perinteen keruukilpailu 1995-1996. Vastaajina 17 ali-, toimi- tai opistoupseeria ja 8 muuta henkilöä. Myös äänitteitä ja valokuvia.
Kuvamäärä:
6 kuvaa
Sivumäärä:
883 sivua
Äänitteen kesto:
8:30
Vastaajamäärä:
25 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. S Päällystöliitto, KRAK, SKSÄ
Elämysten jäljillä 1995
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1995-1995
Tietosisältö:
Lähes 700 elämäkertaa, neljännes miehiä. Iät 9-89 v, eniten 1950-luvulla syntyneitä. Enemmistö taiteen vastaanottajia, mutta mukana myös monia taiteentekijöitä. Kirjoitusten pituudet 1-70 liuskaa. Eniten lukemiskokemuksista sekä oman kirjoittamisen merkityksestä, seuraavina kuvataiteen ja musiikin harrastusta ja vaikutuksia käsittelevät elämäkerrat.
Sivumäärä:
9342 sivua
Vastaajamäärä:
696 vastaajaa
Toimijat:
Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimusyksikkö
Tunnus:
SKS KRA. EJ
Julkaisut:
Rakkaudesta taiteeseen. Toim. K. Eskola ja P. Laaksonen, SKS 1998. Elämysten jäljillä. Toim. Katarina Eskola, SKS 1998..
Suomen Taksiliiton perinnekeräys 1995
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1995-1995
Sidosten lukumäärä:
1 sidosta
Sivumäärä:
90 sivua
Vastaajamäärä:
8 vastaajaa
Toimijat:
Suomen Taksiliitto ry | Suomen Taksiliitto ry | Suomen Taksiliitto ry | Suomen Taksiliitto ry | Suomen Taksiliitto ry | Suomen Taksiliitto ry | Suomen Taksiliitto ry
Tunnus:
SKS KRA. S Suomen Taksiliitto
Tietokone - isäntä vai renki? 1995
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1995-1995
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailuvastaukset: 83 naista, 41 miestä ja 9 nimimerkkiä. Kirjoittajat kuvaavat oman arkensa ja koko yhteiskunnan tietokoneistumista ja arvioivat sen vaikutuksia. Teemoiksi erottuvat mm. omat pelonsekaiset epäluulot, tietokoneet työssä, ongelmat, atk kotona ja vapaa-aikana, uskomukset, vahingot ja vähältä piti -tapaukset. Kaikista maakunnista, eniten Uudeltamaalta, Hämeestä ja Satakunnasta. Syntymävuodet 1917-1976.
Sivumäärä:
719 sivua
Vastaajamäärä:
133 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto
Tunnus:
SKS KRA. S Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto 1-719.1995
Kertomuksia suomalaisesta peruskoulusta 1996
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1995-1996
Tietosisältö:
Valtakunnallinen koulukertomusten keruu oppilailta ja opettajilta peruskoulujen yläasteilla.
Sidosten lukumäärä:
12 sidosta
Sivumäärä:
2654 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
1 koteloa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Opetushallitus
Tunnus:
SKS KRA. S Opetushallitus Pirkko Holopainen ja Pirjo Lehkonen
Itä-Karjalan pakolaisuus 1996
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1995-1996
Tietosisältö:
Keruukilpailussa Itä-Karjalan pakolaisille ja heidän jälkeläisilleen (1917-1944) kerättiin tietoja pakolaisuudesta ja asettumisesta Suomeen tai Ruotsiin, tai Venäjän Karjalan osalta tietoja siitä, miten pakolaisuuteen siellä suhtauduttiin.
Kuvamäärä:
2 kuvaa
Sivumäärä:
492 sivua
Äänitteen kesto:
0:50
Vastaajamäärä:
18 vastaajaa
Toimijat:
Karjalan Sivistysseura ry. | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Pakolaisuus
Elämä ja tulevaisuus maaseudulla -kirjoituskilpailu 1997
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1996-1997
Tietosisältö:
Elämä ja tulevaisuus maaseudulla -kirjoituskilpailun aineisto. Kirjoituskilpailun ajankohta 12.9.1996 - 31.3.1997.
Sivumäärä:
4628 sivua
Toimijat:
STAKES - Elämä ja tulevaisuus maaseudulla
Tunnus:
SKS KRA. S Stakes
Julkaisut:
Elämä ja tulevaisuus maaseudulla. Tekijät: Andersson, Sirpa; Simonen, Leila. Julkaisija Stakes 1997.
Lastenhoitoperinne 1996
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1996-1996
Tietosisältö:
Kyselyn teemoja ikäavaiheet, vaatetus, siisteys, imetys, ruoka, nukkuminen. Mitä tehtiin kun vauva itki; mitä vauva ja pikkulapsi ymmärsi ja osasi; ketkä hoitivat. Äidit ja työ; mistä ja miten lapsenhoitoa opittiin.
Sidosten lukumäärä:
6 sidosta
Sivumäärä:
1145 sivua
Vastaajamäärä:
154 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Lastenhoito
Maan sydämeltä 1997
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1996-1997
Tietosisältö:
Maanviljelijän elämää ja arkea EU-Suomessa ja sitä ennen.
Kuvamäärä:
284 kuvaa
Sivumäärä:
6008 sivua
Äänitteen kesto:
3:5
Vastaajamäärä:
408 vastaajaa
Toimijat:
HY/ Kansanrunoustieteen laitos | Maaseudun Sivistysliitto
Tunnus:
SKS KRA. Maan sydämeltä
Julkaisut:
Ääniä maan sydämeltä. Toim. Liisa Mäntymies. Helsinki : SKS, 1999
Petsamon kolttasaamelaisten muistitieto 1996
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1996-1996
Tietosisältö:
Aamun Koitto -lehden keruukilpailu luovutetun Petsamon asukkaille ja heidän jälkeläisilleen.
Sivumäärä:
8 sivua
Äänitteen kesto:
0:25
Vastaajamäärä:
2 vastaajaa
Toimijat:
Aamun Koitto -lehti | Aamun Koitto -lehti | Aamun Koitto -lehti | Aamun Koitto -lehti | Aamun Koitto -lehti | Aamun Koitto -lehti | Aamun Koitto -lehti
Tunnus:
SKS KRA. KT 577:1-8.1996 Aamun Koitto
Maksa ryömii -keruu 1996
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1996-2003
Tietosisältö:
Nykytarinoita, jotka on lähetetty Leea Virtasen "Maksa ryömii" -kirjassa olleen kehotuksen perusteella vuosina 1996-2003.
Sivumäärä:
200 sivua
Toimijat:
Virtanen Leea
Tunnus:
SKS KRA. KT 600
Visioiden kirjoituskilpailu 1997
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1996-1997
Tietosisältö:
Visioiden kirjoituskilpailun (1.1.-9.4.1996) aineisto. 373 vastausta.
Sivumäärä:
2057 sivua
Vastaajamäärä:
373 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus
Tunnus:
SKS KRA. Visio
Julkaisut:
Viisaita visioita, karmeita kuvia: minne maailma on menossa? Toim. Tarja Kallio-Tamminen & Riitta Vaismaa. [Helsinki] : Vihreä sivistysliitto, 1996
Suvun suuri kertomus -keruukilpailu 1997
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1997-1997
Tietosisältö:
Keruukilpailu sukuun ja perheeseen liittyvästä muistitiedosta itsenäisessä Suomessa
Sidosten lukumäärä:
112 sidosta
Sivumäärä:
31083 sivua
Vastaajamäärä:
724 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kalevalaisten Naisten Liitto ry | Suomen Kotiseutuliitto | Suomi 80 -toimikunta
Tunnus:
SKS KRA. Suku
Julkaisut:
Suvun suuri kertomus: muistitietoa itsenäisen Suomen vaiheista. Toim. Pauliina Latvala. Helsinki: SKS, 2001.
Kävit sie, näit sie, muistat sie? Kerro karjalaiskokemuksista! -keruu 1997-1999
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1997-1999
Tietosisältö:
Uudenmaan Karjalaisseurojen piirin kulttuuritoimikunnan vuosina 1997-1999 järjestämän keruun aineisto ja keruudokumentteja.
Sivumäärä:
1753 sivua
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 1 Uudenmaan Karjalaisseurojen piiri 1752-3504
Kela - elämässä mukana -kirjoituskilpailu 1997
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1997-1997
Tietosisältö:
Kansaneläkelaitoksen 60-vuotisjuhlavuoden merkeissä järjestetty kirjoituskilpailu. Aineisto jaettu proosa- ja runosarjaan (proosasivuja 3048, runosivuja 3673). Sairaus- ja kuntoutustarinoita, kiitos-, onnittelu- ja valituskirjeitä. Myös Kelan henkilökunnan työuratarinoita, työhistoriakuvauksia. Osassa tarkasteltu esim. kansaneläkemaksun tuloa ja vastaanottoa tai ensimmäisen kansaneläkkeen saamista.
Sivumäärä:
7636 sivua
Vastaajamäärä:
1074 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Kela
Julkaisut:
Kela elämän kiitoradalla. Toim. Kristiina Kestinen, Kansaneläkelaitos 1998.
Suloinen Savonmaa -perinnekeruu 1997
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1997-1997
Tietosisältö:
Suloinen Savonmaa -teosta (WSOY 1998) varten järjestetyn kolmiosaisen perinnekeräyksen aineisto. Kerääjänä Savon Sanomat 1997.
Julkaisut:
Suloinen Savonmaa, Voephan se olla näenniin. Tekijä: Koivukoski, Ritva. WSOY 1998.
Karjalaiset naiselämäkerrat 1998
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1997-1998
Tietosisältö:
Karjalan Liiton järjestämä elämäkertakilpailu karjalaisille naisille. Eniten omista elämänvaiheista, mutta myös äidin, isoäidin, sukulaisten tai tuttavien elämäkertoja.
Sivumäärä:
5682 sivua
Vastaajamäärä:
231 vastaajaa
Toimijat:
Karjalan Liitto ry
Tunnus:
SKS KRA. KE naiset
Julkaisut:
Se minkä jaksat kantaa. Toim. Minna Kilkki, SKS 2004.
Maahanmuuttajan elämäntarina 1997
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1997-1997
Tietosisältö:
Pakolais- ja siirtolaisasiain neuvottelukunnan ja Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen vuonna 1997 järjestämän Maahanmuuttajan elämäntarina -kirjoituskilpailun 73 vastausta käännöksineen. Vastauksia 17:llä eri kielellä, yleisimmät suomi ja venäjä.
Sivumäärä:
2628 sivua
Vastaajamäärä:
73 vastaajaa
Toimijat:
TaY/ Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos | Pakolais- ja siirtolaisasiain neuvottelukunta
Tunnus:
SKS KRA. MME
Julkaisut:
Kotona, maanpaossa matkalla. Laura Huttunen, SKS 2002. Sama taivas, eri maa. Toim. Laura Huttunen, SKS 1999.
Suotarina 1998
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
1998-1998
Tietosisältö:
Soihin liittyviä henkilökohtaisia tai kuultuja tarinoita. Millainen on sinun suokokemuksesi?
Kuvamäärä:
56 kuvaa
Sivumäärä:
4222 sivua
Vastaajamäärä:
782 vastaajaa
Toimijat:
Maaseudun Sivistysliitto | Suoseura
Tunnus:
SKS JPA. Suotarina
Julkaisut:
Suon syvä syli, (toim.) Arto Seppälä, Maahenki, 1999. Kirsi Laurén, Suo - sisulla ja sydämellä. Suomalaisten suokokemukset ja -kertomukset kulttuurisen luontosuhteen ilmentäjinä. SKS, 2006.
Hoitotyön muistot -keruukilpailu 1998
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1998-1998
Sidosten lukumäärä:
21 sidosta
Sivumäärä:
5658 sivua
Vastaajamäärä:
169 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Svenska Litteratursällskapet | Sairaanhoitajien koulutussäätiö | Suomen sairaanhoitajaliitto ry | Sosiaali- ja terveysalan opettajat STO ry | SSY | Suomen Kätilöliitto ry | Suomen Lastenhoitoalan liitto SLaL ry | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry | Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry | Suomen Työterveyshoitajaliitto ry | Ylihoitajayhdistys ry
Tunnus:
SKS KRA. Hoitotyö
Julkaisut:
Julkaisut: Hoitotyön muistot. Toim. Helga Tahvanainen, Juha Nirkko. Helsinki: SKS, 2000.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Oikeutta maalla ja kaupungissa -keruu 1998
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1998-1998
Tietosisältö:
Tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksien muistitiedon keruukilpailu
Sidosten lukumäärä:
6 sidosta
Sivumäärä:
1433 sivua
Vastaajamäärä:
48 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Oikeusministeriö
Tunnus:
SKS KRA. Oikeus
Julkaisut:
Oikeutta maalla ja kaupungissa: tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksien muistitietoa. Toim. Mari Hatakka ja Juha Nirkko. Helsinki: SKS, 2000.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Elämää Espanjassa -kirjoituskilpailu 1998
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1998-1998
Tietosisältö:
Elämää Espanjassa -kirjoituskilpailun vastaukset. Sisältää myös keruuseen liittyviä dokumentteja.
Sivumäärä:
502 sivua
Toimijat:
Karisto Antti
Tunnus:
SKS KRA. S Karisto, Antti
Ruokamuistoja lapsuudesta 2001 (1998)
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1998-1998
Tietosisältö:
"Ruokamuistoja lapsuudesta" -kirjoituskilpailun vastaukset. Lapsuudenkodit, kodin henki, ruokatalous laajasti.
Kuvamäärä:
5 kuvaa
Sivumäärä:
4074 sivua
Vastaajamäärä:
1068 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Pirkka-lehti
Tunnus:
SKS KRA. Ruokamuistoja
Julkaisut:
Happamasta makeaan - suom. ruoka- ja tapakulttuurin kehitys, Merja Sillanpää, Hyvää Suomesta 1999.
Isää etsimässä 1999
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-1999
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailun aineistossa painottuvat sodan tai sodanjälkeisen ajan kokeneiden ikäluokkien lapsuudenmuistot sekä lähtökohdat kasvattajina. Muistelukerrontaa, otteita päiväkirjoista, kirjeitä, valokuvia, ääninauhoja, piirroksia sekä sarjakuvia. Vastauksia kaikista maakunnista,ikäjakauma 1900-luvun alusta 1980-luvun alkupuolella syntyneisiin. Nimellään vastanneista naisia oli 289 ja miehiä 224, muutamat kymmenet vastasivat vain nimimerkillä.
Sidosten lukumäärä:
23 sidosta
Sivumäärä:
4987 sivua
Vastaajamäärä:
560 vastaajaa
Toimijat:
Svenska Litteratursällskapet | Sosiaali- ja terveysministeriö / Isätoimikunta
Tunnus:
SKS KRA. Isää etsimässä
Julkaisut:
Isää etsimässä. Toim. Elina Sadeniemi ja Jouni Hyvönen, SKS 2002.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Evakkotytön ja -pojan tarina -keruu 1999-2000
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-2000
Tietosisältö:
Evakkolasten tarinoita 1990-luvulta. Muistelukerrontaa lapsuusajasta Karjalassa, evakkoajasta ja jälleenrakennuskaudesta. Kerätty Karjala-lehden kanssa 30.9.1999-31.1.2000.
Sivumäärä:
1638 sivua
Toimijat:
Linnankivi Jaakko
Tunnus:
SKS KRA. S Linnankivi, Jaakko
Muistoja Kulosaaresta -keruu
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-2000
Tietosisältö:
Muistoja Kulosaaresta -keruuseen tehtyjä haastatteluja (suomen- ja ruotsinkielisiä) ja kirjoituksia vuosilta 1999-2000.
Sivumäärä:
175 sivua
Äänitteen kesto:
85:57
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kulosaaren Kotiseuturahaston Säätiö
Tunnus:
SKS KRA. S Kulosaaren Kotiseuturahaston Säätiö
Julkaisut:
Kulosaari - koti ja kaupunginosa. Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö 2002.
Sanomalehti elämänkulussa 2000
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-2000
Tietosisältö:
Tutkimuskysely sanomalehtien lukemisesta ja osasta ihmisen arjessa. Kyselyn laatija Anita Kärki (Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos).
Sivumäärä:
1631 sivua
Vastaajamäärä:
212 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kärki Anita
Tunnus:
SKS KRA. Sanomalehti
Kilpailun esite:
Me teimme sen yhdessä -kirjoituskilpailu 1999
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-1999
Tietosisältö:
Opintotoiminnan Keskusliiton järjestämän ja yhdistystoimintaa käsitelleen kirjoituskilpailun aineisto. 114 vastausta.
Vastaajamäärä:
114 vastaajaa
Toimijat:
Opintotoiminnan Keskusliitto ry (OK)
Siilitien tarinat -keruu 1999
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-1999
Tietosisältö:
Siilitien tarinat -keruuaineiston vastaukset.
Kuvamäärä:
2 kuvaa
Sivumäärä:
151 sivua
Vastaajamäärä:
51 vastaajaa
Toimijat:
Kesänen Juha
Tunnus:
SKS KRA. SP 2010 Kesänen, Juha
Nainen Savossa - Weera-projekti 1999
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-1999
Tietosisältö:
Nainen Savossa -kirjoituskilpailun vastaukset.
Sivumäärä:
902 sivua
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Weera-projekti
Tunnus:
SKS KRA. Nainen Savossa
Julkaisut:
Nainen Savossa : Weera-antologia (2000). Tekijät Heiskanen-Mäkelä, Sirkka; Luttinen, Jaana; Väre, Taina.
1930-luvun pula-ajan muistot -kysely 1999
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-1999
Tietosisältö:
"Kauniit kesät vaiko puute ja kurjuus?" Muistitietokyselyllä kartoitettiin yksittäisten ihmisten kokemuksia 1930-luvun lamasta: Millainen oli laman yleisilme? Köyhyyden ja varallisuuden näyttäytyminen. Selviytymiskeinot? Sosiaaliset suhteet? Moraalikäsitykset? Laman vaikutukset?
Sivumäärä:
743 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
3 koteloa
Vastaajamäärä:
78 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Helsingin yliopisto, Yhteiskuntahistorian laitos
Tunnus:
SKS KRA. Pulavuodet
Suomalaisen päivä -kirjoitushanke 1999
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
1999-1999
Tietosisältö:
Valtakunnallisen kirjoitustapahtuman "Suomalaisen päivä" tuottamat päiväkirjat tiistailta helmikuun 2. päivältä 1999.
Sivumäärä:
49747 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
67 koteloa
Vastaajamäärä:
23000 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kalevalan juhlavuoden työryhmä
Tunnus:
SKS KRA. Päiväkirja
Julkaisut:
Suomalaisen päivä. Toim. Juha Nirkko. Helsinki: SKS, 2001.
Kilpailun esite:
Kirjoituksia erityisopetuksesta -keruu 2000
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2000
Tietosisältö:
Kirjoituksia erityisopetuksesta -keruun aineistoa kouluilta. Sisältää myös Anneli Jaanisalon kasvatustieteen pro gradu -tutkielman: Erityiskoulu hämmennyksessä - Kertomus siitä, mitä "Tulevaisuuden koululle" tapahtui.
Sivumäärä:
131 sivua
Tunnus:
SKS KRA. S Opetushallitus, Erityisopetus
Yle Koulu-tv Avoin tarina
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2010
Tietosisältö:
1)Ylen Koulu-tv:n kampanja 2000 syksyllä: 839 koululaisten kirjoittamaa tarinanalkua suvaitsevaisuudesta sekä noin 3000 loppuratkaisua tarinoihin. 2) Tarinoista toteutetut tv-ohjelmat, esitetty 2000-2001. 3) YLE:n Koulu-tv:n 2010 alkaneen Avoin tarina-projektin aineisto. Koululaisten 398 tarinaa pulmallisista arkielämän tilanteista, loppu avoimena. Viidesta tehtiin lyhytelokuvat, joihin koululaiset saivat kirjoittaa loppuratkaisuja. Vastauksia tuli tällöin n. 1500.
Vastaajamäärä:
5000 vastaajaa
Toimijat:
Yleisradio | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton, SP, Yle Koulu-tv Avoin tarina
Firman juhlat 2001
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2001
Tietosisältö:
Työyhteisöjen tapakulttuuria, muistoja ja elämyksiä. Kysymysryhmien otsikot: Juhlien luonne, Juhlat ja yhteishenki, Juhlien merkitykset.
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
602 sivua
Vastaajamäärä:
48 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Laitinen Katja
Tunnus:
SKS KRA. S Laitinen, Katja Firman juhlat
Kilpailun esite:
Veikkausperinne 2000
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2000
Sidosten lukumäärä:
7 sidosta
Sivumäärä:
1061 sivua
Vastaajamäärä:
247 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Veikkaus OY/AB
Tunnus:
SKS KRA. Veikkaus
Julkaisut:
Jotta köyhyys kiljahtaisi. Toim. Tellervo Kauppi. Helsinki: SKS, 2001.
Kilpailun tulokset:
Nuorisoseuratarinat talteen -keruu 2000-2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2002
Tietosisältö:
Nuorisoseuratarinat talteen -projektin aineisto. Tarinat kerätty 2000-2002.
Vastaajamäärä:
63 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Nuorison Tuki -säätiö | Suomen Nuorisoseurojen Liitto
Tunnus:
SKS KRA.
Julkaisut:
Nuorisoseuratarinoita. Toim. Laura Päkkilä. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 2003.
Vuosi 1918 maisemassa -kysely 2000
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2000
Tietosisältö:
Tutkimuskyselyn aiheena se, miten vuosi 1918 näkyy suomalaisessa maisemassa - paikat, hautamuistomerkit, patsaat.
Sivumäärä:
182 sivua
Vastaajamäärä:
22 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Peltonen Ulla-Maija | Helsingin yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos
Tunnus:
SKS KRA. Vuosi 1918
Kilpailun esite:
Mitä muistan Kekkosesta -muistitiedon keräys 2000
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2000
Tietosisältö:
Mitä muistan Kekkosesta -muistitiedon keräys kouluissa vuonna 2000. Vastaukset 51 koulusta. Sisältää tekstiaineiston lisäksi nauhoituksen ja joitakin valokuvia.
Sivumäärä:
1500 sivua
Äänitteen kesto:
1:5
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Opetushallitus
Tunnus:
SKS KRA. SP Opetushallitus
Jokiset talteen 2001
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2001
Tietosisältö:
Jokiset talteen -kyselyn vastaukset.
Sivumäärä:
385 sivua
Vastaajamäärä:
62 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Lauhakangas Outi
Tunnus:
SKS KRA. Jokiset talteen
Kilpailun esite:
Kirjasto elämässäni 2000
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2000
Tietosisältö:
Teemoja: kirjaston asiakkaaksi, kirjastossa käynnit, vaikuttavin kirjastomuisto. Samanaikaisesti järjestetty keruukilpailu myös kirjastojen henkilökunnalle.
Sivumäärä:
2707 sivua
Vastaajamäärä:
516 vastaajaa
Toimijat:
Suomen kirjastoseura
Tunnus:
SKS KRA. Ksto elämässäni
Salaojat ja muut ojat -kirjoituskilpailu 2000
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2000
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailun vastaukset (396 kirjoitelmaa). Sisältää myös nauhoitteita ja valokuvia.
Vastaajamäärä:
396 vastaajaa
Toimijat:
Maaseudun Sivistysliitto
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3 MSL
Julkaisut:
Ojamies ja lapio : salaojat ja muut ojat - kirjoituskilpailun antologia. Maahenki 2001.
Sota-aika muistoissamme 2001
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2000-2001
Tietosisältö:
Kansanrunousarkiston kysely vuosista 1939-45 ja tutkimuskysely sankarivainajista sotien aikana.
Sivumäärä:
4249 sivua
Vastaajamäärä:
191 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kemppainen Ilona
Tunnus:
SKS KRA. Sota-aika
Kilpailun esite:
Oletko joutunut opettajana koulukiusatuksi? 2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2001-2002
Tietosisältö:
Kysely otsikolla "Oletko joutunut opettajana kiusatuksi?"
Sivumäärä:
300 sivua
Vastaajamäärä:
29 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Ovaska Maila
Tunnus:
SKS KRA. S Ovaska, Maila
Kilpailun esite:
Suuria ja pieniä hetkiä -tarinatalkoot 2001
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2001-2001
Tietosisältö:
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n vuonna 2001 järjestämän keruun aineisto. Yli 300 kertomusta vapaaehtoistyöstä.
Sivumäärä:
1032 sivua
Vastaajamäärä:
300 vastaajaa
Toimijat:
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY r.y.
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 1, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry
Joensuun paikat -keruu 2001-2002
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
2001-2002
Tietosisältö:
Joensuun paikat ovat paikkoja, joissa ihmiset liikkuvat, viettävät aikaansa yhdessä, syntyvät, elävät ja kuolevat. Ne ovat paikkoja, jotka liittyvät ihmisten arkeen ja juhlaan kaupungissa. Paikat säilyttävät muistoja, paikat kantavat merkityksiä, paikat tuovat mieleen kuvia, tilanteita ja ihmisiä.
Sivumäärä:
1722 sivua
Vastaajamäärä:
585 vastaajaa
Toimijat:
Joensuun kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi | SKS/Joensuun perinnearkisto | Joensuun kaupungin keskusarkisto | Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus | Joensuu-seura
Tunnus:
Joensuun paikat
Julkaisut:
Joensuun paikat. Toim. Taija Kaarlenkaski ym. Joensuu 2005
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Ali-, toimi- ja opistoupseerien työhistoriat talteen 2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2001-2002
Tietosisältö:
Ammattisotilaiden työhistoriaprojektin 2001-2002 aineisto sekä kaskuaineisto 2009. Rauhan ja sodan ajan muistitietoa myös sotilaiden omaisilta ja työtovereilta.
Sivumäärä:
850 sivua
Vastaajamäärä:
19 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. ATO-upseerit, SP, KRAK, SKSÄ.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Hammashoidon perinne 2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2001-2002
Tietosisältö:
Keruukilpa 2001-2002. Tietoa, käsityksiä ja muistoja eri puolilta Suomea koko 1900-luvun ajalta sekä hoitohenkilökunnan että potilaiden näkökulmasta. Syrjäkylien kotikonsteja, kouluissa kiertäneitä hammaslääkäreitä, hoitohenkilökunnan oppivuosia. Työalan kehitys, lainsäädäntö, poliittiset arvostukset.
Sivumäärä:
1450 sivua
Vastaajamäärä:
240 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Hammaslääkäriliitto
Tunnus:
SKS KRA. Hammashoito
Julkaisut:
Hammashoidon perinne. Toim. Marja Sotamaa. Suomen Hammaslääkäriliitto, Finlands Tandläkarfund 2004.
Kilpailun tulokset:
Karjalaiset mieselämäkerrat 2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2001-2002
Tietosisältö:
Kolmen sukupolven muistitietoa: 1)Lapsuus ja nuoruus Karjalassa, osallistuminen sotatoimiin, kotiseudun menetys ja myöhemmät vaiheet. 2) Karjalan jättäminen pikkupoikana, ensimmäiset muistot ja lapsuusvuodet sodan varjossa, aikuistuminen uusilla asuinsijoilla ja myöhemmät vaiheet. 3) Työikäiset miehet ja naiset: Karjalan uusi haltuunotto näiden kertoessa isistään, isoisistään, appivanhemmistaan tai sukulaisistaan, joskus myös omista vaiheistaan. - Kolmasosa mieselämäkerroista naisten kirjoittamia; kuitenkin tyypillisimmässä vastauksessa mies kertoo omasta elämästään.
Sivumäärä:
8500 sivua
Vastaajamäärä:
235 vastaajaa
Toimijat:
Karjalan Liitto ry
Tunnus:
SKS KRA. KE miehet
Julkaisut:
Se minkä jaksat kantaa. Karjalaisten naisten ja miesten elämäkertoja. Toim. Minna Kilkki, SKS 2004.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Kontiolahtelaisten lasten leikit ja työt -keruuhanke 2001
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
2001-2001
Tietosisältö:
Kontiolahtiseuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkiston keruu keväällä 2001. Mitä lapset nykyisin leikkivät, missä ja kenen kanssa he leikkivät, mitä he harrastavat ja tekevät vapaa-aikanaan, mitä töitä lapsilla teetetään tai minkä lapset yleensä mieltävät työn tekemiseksi. Keruusen osallistuneet koulut: Jakokosken koulu, Kontiolahden kirkonkylän koulu, Onttolan koulu, Selkien koulu ja Varparannan koulu.
Sivumäärä:
741 sivua
Toimijat:
Kontiolahti-seura | Kontiolahti-seura | Kontiolahti-seura | Kontiolahti-seura | Kontiolahti-seura
Tunnus:
SKS JPA. JpaS
Kansanlääkintä Pohjois-Karjalassa 2001 - 2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2001-2002
Tietosisältö:
"Kansa parantaa - lukijat kertovat". Elias Lönnrotin juhlavuoden lukija- kilpailu
Sidosten lukumäärä:
3 sidosta
Sivumäärä:
453 sivua
Vastaajamäärä:
114 vastaajaa
Toimijat:
Sanomalehti Karjalainen | Sanomalehti Karjalainen | Sanomalehti Karjalainen | Sanomalehti Karjalainen | Sanomalehti Karjalainen
Tunnus:
SKS KRA. S Sanomalehti Karjalainen / Kansanlääkintä, Pohjois-Karjala
Yksi päivä mediaa vuonna 2001
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2001-2001
Tietosisältö:
Suomalaisten päiväkirjoja yhdestä mediapäivästä? Mitä katsoin, kuuntelin ja luin torstaina 29. marraskuuta 2001? 550 yksityistä kirjevastaajaa, 310 yksityistä sähköpostivastaajaa, 728 kirjevastaajaa 26 koulusta.
Vastaajamäärä:
1558 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimusyksikkö | Yleisradion Yleisötutkimus
Tunnus:
SKS KRA. Mediapäivä
Julkaisut:
Yksi päivä mediaa. Toim. Annikka Suoninen, Juha Nirkko ja Juha Kytömäki. SKS 2003.
Kilpailun esite:
Suomalaiset Saksanmaalla 2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2002-2002
Tietosisältö:
Saksassa asuvien suomalaisten muistitiedon keruu.
Sivumäärä:
818 sivua
Vastaajamäärä:
67 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Kirkollisen Työn Keskus
Tunnus:
SKS KRA. Saksanmaalla
Sankareita - onko heitä? 2002 - 2003
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2002-2003
Sivumäärä:
684 sivua
Vastaajamäärä:
65 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Peltonen Ulla-Maija | Helsingin yliopisto, Yhteiskuntahistorian laitos | Kemppainen Ilona
Tunnus:
SKS KRA. Sankarit
Kilpailun esite:
Suomen saamelaisalueen lasten leikkiperinne -keruu
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2002-2003
Tietosisältö:
Outi Jolman pro gradu -aineisto.
Sivumäärä:
1438 sivua
Toimijat:
Jolma Outi
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 4, Jolma, Outi
Kalevalamittaisen runon kirjoituskilpailu 2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2002-2002
Tietosisältö:
Kalevalamittaisen runon kirjoituskilpailun aineisto.
Sivumäärä:
1731 sivua
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton 3 Tampereen kaupunki
Ikimuistoiset kahvihetket 2003
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2002-2003
Tietosisältö:
Kahvin juontiin liittyviä muistoja, havaintoja, tunteita, tilantetia. Aihepiirejä: Ensimmäinen kahvinjuonti, kahvinjuonti eri tilaisuuksissa, kahville kutsuminen, kahvilla kestitseminen, kahvi ja juhlahetket, naisten kahvihetket, miehet ja kahvi, terveysvaikutukset, kahvi lahjana, kahvifolklore, säännöstelyaika, tapojen ja valmistuksen muutokset, kahvinjuonnin merkityksiä.
Kuvamäärä:
16 kuvaa
Sidosten lukumäärä:
7 sidosta
Sivumäärä:
1436 sivua
Äänitteen kesto:
2:45
Vastaajamäärä:
148 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Kahvimuistot
Julkaisut:
Pannu kuumana - kahvinjuonnin kulttuurihistoriaa. Tuija Saarinen, SKS 2011.
Eksymiskokemukset-kysely 2003
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2002-2003
Tietosisältö:
Kysely 2002-2003. Kerrontaa eksymiskokemuksista. Kysytty selviytymistavoista, metsänpeitosta ja eksymisen vaaroista sekä myös kivikyliin eksyneistä.
Sivumäärä:
635 sivua
Vastaajamäärä:
106 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Knuuttila Seppo
Tunnus:
SKS KRA. Eksymiskokemus
Kilpailun esite:
Kysely lasten hautajaisleikeistä 2002 - 2003
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2002-2003
Tietosisältö:
Lasten hautajaisleikkejä käsittelevän kyselyn vastaukset.
Sivumäärä:
191 sivua
Vastaajamäärä:
49 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Hautajaisleikit
Kilpailun esite:
Uusi hääperinne 2002
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2002-2002
Tietosisältö:
Rekisteröintiperinnettä heti lainmuutoksen jälkeen.
Sivumäärä:
121 sivua
Vastaajamäärä:
11 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kauppi Tellervo
Tunnus:
SKS KRA. S Kauppi, T. Uusi hääperinne
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Kotikutoista-kysely 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2003-2004
Sivumäärä:
750 sivua
Vastaajamäärä:
69 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Helsingin yliopisto, Yhteiskuntahistorian laitos | Huokuna Tiina
Tunnus:
S Huokuna, Tiina. Kotikutoista -kysely
Kilpailun esite:
Apteekkikaskut 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2003-2004
Tietosisältö:
Apteekkiperinnekirjaa varten 2003-2004 kerätty täydentävä apteekkihuumori- ja muistitietoaineisto.
Sivumäärä:
278 sivua
Vastaajamäärä:
29 vastaajaa
Toimijat:
Suomen Farmasialiitto
Tunnus:
SKS KRA. Apteekkikaskut
Julkaisut:
Kolmella markalla kanfärttiä. Kaskuja, tarinoita ja muistelmia apteekista. Toim. Tuula Ruokonen ja Harri Nurmi. SKS 2005.
Hevostarinakeruu 2003
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2003-2003
Tietosisältö:
Mitä hevonen merkitsi, miten siihen suhtauduttiin, miten sitä hoidettiin ja käsiteltiin. Hevosen siirtyminen työstä ihmisen vapaa-aikaan. Miten hevonen tänä päivänä koetaan. Pääaihealueet: 1. Hevonen ennen vanhaan, 2. Nykyaika ja nuoriso, 3. Hevosalan ammatissa. Yhteensä 108 nais- ja 38 miesvastaajaa tasaisesti eri maakunnista, syntyneet 1920-70-luvuilla. Sisältää myös valokuvia.
Kuvamäärä:
40 kuvaa
Sivumäärä:
1383 sivua
Äänitteen kesto:
3:30
Vastaajamäärä:
146 vastaajaa
Toimijat:
Suomen Ratsastajainliitto ry | Suomen Hippos ry
Tunnus:
SKS KRA. Hevostarinat
Julkaisut:
Palvelijasta terapeutiksi. Ihmisen ja hevosen suhteen muuttuvat kulttuuriset mallit Suomessa. Riitta-Marja Leinonen, Oulun yliopisto 2013.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Laboratoriotyön perinne talteen 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2003-2004
Sivumäärä:
467 sivua
Vastaajamäärä:
43 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Bioanalyytikkoliitto ry
Tunnus:
SKS KRA. Laboratoriotyö
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Samuli Paulaharjun Säätiön perinnekilpailut 2003-2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2003-2008
Tietosisältö:
Samuli Paulaharjun Säätiön järjestämien valtakunnallisten perinteenkeruukilpailuiden aineistot. Perinteenkeruukilpailu koululaisille 2003, ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 2005. Valtakunnallinen Kylissä-perinteenkeruukilpailu 2008.
Sivumäärä:
4500 sivua
Toimijat:
Samuli Paulaharjun Säätiö
Tunnus:
SKS KRA. Sitomaton, SP, Samuli Paulaharjun Säätiö
Oletko kohdannut yliluonnollisen olennon? 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2003-2004
Tietosisältö:
Kyselyn vastaukset.
Sivumäärä:
290 sivua
Vastaajamäärä:
58 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Hänninen Kirsi
Tunnus:
SKS KRA. Olento
Kilpailun esite:
Reservinaliupseerien perinnekeruu 2003
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2003-2003
Tietosisältö:
Keruu reservinaliupseereille ja myös veteraaneille ja kantahenkilökunnalle. Muistoja aliupseerikoulutuksesta, varusmiespalveluksesta, rauhanturvajoukoista, rintamapalveluksesta. Millaista on olla aliupseeri työpaikalla, harrastuksissa, kotona.
Kuvamäärä:
708 kuvaa
Sivumäärä:
5000 sivua
Äänitteen kesto:
2:0
Vastaajamäärä:
174 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Reserviläisliitto r.y.
Tunnus:
SKS KRA. Res-aliupseerit
Julkaisut:
Pekka Allonen (toim.), Reservin aliupseerina Suomessa - muistitietoa itsenäisyyden ajalta, SKS 2005.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Adoptiokysely 2003
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2003-2003
Tietosisältö:
Aikuisten adoptoitujen kokemuksia. Kysytty mm. asemasta perheessä, ympäristön suhtautumisesta, suhteesta biologisiin vanhempiin.
Sivumäärä:
197 sivua
Vastaajamäärä:
25 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. S Ahola, Suvi. Adoptiolapsikysely
Kilpailun esite:
Helsinki - Stadini 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2005
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailulla kerättyjä Helsinki-aiheisia muistelmia, kertomuksia, novelleja, näytelmiä ja runoja. Aiheita lapsuus ja nuoruus, pula, sota ja sodanjälkeiset vuodet. Koulut, kaupunkikuvan muuttuminen, työ ja harrastukset, liikkuminen Stadissa, arkielämä ja juhlapyhien vietto, kesät kaupungissa, Stadin slangi ja sen muuttuminen, tunnetut ja tuntemattomat pääkaupunkilaiset. Muutto, sopeutuminen tai paluu Helsinkiin. Suunnilleen sama määrä vastauksia Helsinkiin muuttaneilta ja paljasjalkaisilta. Muutamia ruotsinkielisiä.
Kuvamäärä:
6 kuvaa
Sivumäärä:
1962 sivua
Vastaajamäärä:
258 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kotimaisten kielten tutkimuskeskus | Svenska Litteratursällskapet | Stadin Slangi ry. | Helsingin kaupunginmuseo | Kallio-lehti | Töölöläinen
Tunnus:
SKS KRA. Helsinki - Stadini
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Muistitietoa hymypatsaista 2005
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2005
Sivumäärä:
9 sivua
Vastaajamäärä:
4 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kerhokeskus - Koulutyön Tuki
Tunnus:
SKS KRA. S Kerhokeskus, koulutyön tuki
Sata suomalaista äänimaisemaa 2005
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2005
Tietosisältö:
Kuvauksia ja huomioita ääniympäristöistä. Millaisia ovat merkitykselliset äänimaisemat?
Sivumäärä:
500 sivua
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.
Tunnus:
SKS KRA. Äänimaisema
Ilkeily -tutkimuskysely 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2004
Tietosisältö:
Kuvauksia ilkeilytilanteista ja ilkeilyyn liittyvistä kulttuurin muutoksista.
Kuvamäärä:
5 kuvaa
Sivumäärä:
796 sivua
Vastaajamäärä:
79 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Joensuun yliopiston kulttuurintutkimus
Tunnus:
SKS KRA. Ilkeily
Julkaisut:
Ilkeilyn monet kasvot. Pirkko Muikku-Werner, Vastapaino 2012.
Kilpailun esite:
Ei auta sano nauta 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2004
Tietosisältö:
Kilpailussa koottiin lehmiin liittyviä muistoja, kokemuksia ja tarinoita, sekä tosikertomuksia että kaunokirjallisia tekstejä. Lehmänhoidon arkisista vaiheista, työtapojen ja olosuhteiden muutoksista, omasta henkilökohtaisesta suhteesta persoonallisiin lehmäyksilöihin sekä koskettavista ja kipeistäkin elämänvaiheista lehmän rinnalla. Ajallinen jänne ulottuu vuosisadan vaihteen paimenpoluilta sota-aikaan, jälleenrakennuksen vuosiin, yhteiskunnan rakennemuutokseen ja EU-aikakauteen. Lisänä valokuvia ja asiakirjoja.
Kuvamäärä:
153 kuvaa
Sivumäärä:
11000 sivua
Äänitteen kesto:
2:0
Vastaajamäärä:
2961 vastaajaa
Toimijat:
Maaseudun Sivistysliitto - Ei auta sano nauta
Tunnus:
SKS KRA. S Maaseudun Sivistysliitto - Ei auta sano nauta
Erillishakemistot:
MSL:n lähettämät vastaaja- ja aineistotiedot erillisinä taulukkotiedostoina.
Julkaisut:
Meidän lehmät. Toim. Juha Kuisma, Maahenki 2005. Ei auta sano nauta. Toim. Johanna Jokipaltio, Maahenki 2007.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Kotini 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2004
Tietosisältö:
Omakohtaisia pohdintoja ja kertomuksia siitä, mikä on koti ja mitä se meille merkitsee. Kirjoitukset välittävät arvoja, kokemuksia ja muistoja. Niissä kuvaillaan ihmisiä ja paikkoja, kirjoitetaan kodin perustamisesta, vaihtamisesta, puuttumisesta tai menettämisestä.
Kuvamäärä:
239 kuvaa
Sivumäärä:
3879 sivua
Vastaajamäärä:
523 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Akatemian Kodin paikantaminen -tutkimusprojekti
Tunnus:
SKS KRA. Kotini
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Kotiapulaismuistot talteen 2005
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2005
Tietosisältö:
Muistitietoa kotiapulaisten tavallisesta arjesta ja työstä, työtavoista ja –ajoista, asuinolosuhteista ja muista kotityöntekijäistä. Keruukilpailuun ovat voineet osallistua kaikki, jotka ovat tehneet kotitöitä toisten taloudessa tai joiden kotona on ollut kotiapulaisia.
Kuvamäärä:
286 kuvaa
Sivumäärä:
3200 sivua
Äänitteen kesto:
6:40
Vastaajamäärä:
378 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kotiliesi-lehti | Miina Sillanpään säätiö
Tunnus:
SKS KRA. Kotiapulaiset. KRAK, SKSÄ.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Kuka maatasi puolustaa? 2005
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2005
Tietosisältö:
Kuka maatasi puolustaa? Kirjoituskilpailu maanpuolustuksesta. Näkemyksiä, kokemuksia ja pohdintoja maanpuolustuksesta ja yleisestä asevelvollisuudesta. Puolesta ja vastaan, naisilta ja miehiltä, mm. sotaveteraaneilta ja siviilipalvelusmiehiltä.
Kuvamäärä:
1 kuvaa
Sivumäärä:
1204 sivua
Vastaajamäärä:
120 vastaajaa
Toimijat:
HY/ Folkloristiikan laitos | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Maanpuolustus
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Lääkärintyön muistot 2004
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2004-2004
Tietosisältö:
Lääkäreiden opiskelu- ja työhistoriaa 1920-luvulta 2000-luvulle. Painottuvat 1950-60-lukujen aktiivisiin työvuosiin. Saman verran naisia ja miehiä, SLS:lla saman hankkeen ruotsinkieliset vastaukset.
Sivumäärä:
1477 sivua
Vastaajamäärä:
61 vastaajaa
Toimijat:
Suomen Lääkäriliitto | Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Tunnus:
SKS KRA. Lääkärintyö
Julkaisut:
Lääkärintyön muistoja - Läkarminnen. Toim. Amos Pasternack, Tuula Ruokonen, Monica Ståhls-Hindsberg, SKS 2006.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Tyttö- ja poikakoulukokemuksia 2006
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2005-2006
Tietosisältö:
Oletko käynyt tyttö- tai poikakoulua? Aiheesta kerättiin omakohtaisia kokemuksia.
Kuvamäärä:
144 kuvaa
Sivumäärä:
1228 sivua
Äänitteen kesto:
1:35
Vastaajamäärä:
51 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Koulumuistot. KRAK, SKSÄ.
Kilpailun esite:
Politiikkaa ja valtapeliä 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2006-2007
Tietosisältö:
Keruun tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset ovat kokeneet poliittisen ja yhteiskunnallisen elämän. Kirjoitusten aiheet kattavat monipuolisesti 90 vuoden ajan, viivan vetämisestä pohdintoihin internet-äänestämisestä. Enemmistö vastaajista korkeasti koulutettuja, mutta mukana paljon myös kansakoulupohjalta työhön siirtyneitä sekä ammattikoulutuksen hankkineita. Vastaajissa useita kunnallispolitiikkaan osallistuneita tai ehdolle asettuneita. Saapuneet kirjoitukset ovat tasaisesti eri puolilta Suomea. Aihepiirit: 1. Politiikka perheessä ja kotiseudulla 2. Vaikuttamismahdollisuudet eri aikoina 3. Äänestäminen ja ehdokkaat 4. Sukupuoli ja politiikka 5. Nuoriso ja politiikka 6. Puolueet, valta ja politiikan haastajat 7. Politiikka, alueellisuus ja kansalaisyhteiskunta
Kuvamäärä:
65 kuvaa
Sivumäärä:
2241 sivua
Vastaajamäärä:
203 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS. KRA. Politiikka. KRAK.
Julkaisut:
Kerrottu politiikka. Pauliina Latvala, SKS 2013.
Kilpailun esite:
Pimeän pelko 2006
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2006-2006
Tietosisältö:
Tutkimuskyselyssä kerättiin näkemyksiä pimeästä ja sen herättämästä pelosta. Mikä pimeässä pelottaa? Onko suhtautuminen pimeään muuttunut?
Kuvamäärä:
1 kuvaa
Sivumäärä:
535 sivua
Vastaajamäärä:
92 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Pimeän pelko. KRAK.
Kilpailun esite:
Näin selvisin työpaikkakiusaamisesta 2006
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2006-2006
Tietosisältö:
Työpaikkakiusattujen omakohtaisia kokemuksia ja selviytymistarinoita. Kiusaamisen monista muodoista, sen aiheuttamista ongelmista ja selviytymiskeinoista.
Sivumäärä:
1667 sivua
Vastaajamäärä:
148 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Kiusaaminen
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Muistitietoa kuluttamisesta -kysely 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2006-2007
Tietosisältö:
Muistitietoa kuluttamisesta; kysymysten aihealueet käsittelevät kodin sisustusta, rahapelaamista, kuluttajaksi kasvamista sekä gramofonimuistoja.
Kuvamäärä:
158 kuvaa
Sivumäärä:
1133 sivua
Vastaajamäärä:
79 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Kulutus. KRAK, SKSÄ.
Erillishakemistot:
Kaikki vastaajat samoissa aakkosissa, taulukoitu sivunumerot kuka vastasi mihinkin.
Kilpailun esite:
Siirtokarjalaisuus ja naisten arkinen uskonto I-II 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2006-2007
Tietosisältö:
I Muistitietoa uskonnon merkityksistä karjalaisille perheille ja erityisesti naisille ajalta ennen sotia aina nykypäivään asti. Karjalaisen kodin menettäminen ja evakkous ja niiden heijastuminen jokaiselle elämän alueelle. Tutkimuskyselyssä kerättiin tietoa näistä heijastuksista mm. uskontoon. 28 vastausta ja 209 sivua tekstiä. II Jatkovaihe päättyi 31.3.2007. Aineistoa lisää 22 vastausta ja 167 sivua tekstiä. - Lisäksi Helena Kuparin tekemät tutkimushaastattelut.
Kuvamäärä:
6 kuvaa
Sivumäärä:
376 sivua
Äänitteen kesto:
44:10
Vastaajamäärä:
50 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Karjalaisuus. KRAK, SKSÄ.
Kilpailun esite:
Tutkimuskysely naisten housujen käytöstä 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2006-2007
Tietosisältö:
Tutkimuskysely naisten housujen käytöstä.
Kuvamäärä:
9 kuvaa
Sivumäärä:
479 sivua
Vastaajamäärä:
108 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Turunen Arja
Tunnus:
SKS KRA. Housut. KRAK.
Kilpailun esite:
Kokemuksia digi-tv:stä 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2007-2007
Tietosisältö:
Suomalaisten kokemuksia digi-tv-siirtymästä, digi-tv:n käyttöönotosta ja katselukokemuksista. Kerätty syksyllä 2007 siirtymän aikana.
Sivumäärä:
326 sivua
Vastaajamäärä:
100 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Digi-tv. KRAK.
Kilpailun esite:
Minun museomuistoni 2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2007-2008
Tietosisältö:
Kysely museokokemuksista ja -elämyksistä. Kerro millaisissa museoissa käyt. Pettymyksiä? Miksi museo voi olla ikävystyttävä tai ärsyttävä? Miksi museot eivät kiinnosta lainkaan? Millainen museonäyttely olisi kiinnostava? Mistä museokipinä on saanut alkunsa, tukeeko joku muu harrastus tai työ kiinnostustasi museoihin? Mikä merkitys vanhemmilla tai muilla ihmisillä,koululla, kirjastolla tai muulla yhteisöllä on suhteeseessa museoon? Mikä museoissa kiehtoo?
Kuvamäärä:
7 kuvaa
Sivumäärä:
496 sivua
Vastaajamäärä:
40 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS. KRA. Museo. KRAK.
Kilpailun esite:
Aikapyörällä Karjalaan 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2007-2007
Tietosisältö:
Aikapyörällä Karjalaan. Kuvauksia kotiseutumatkoista Karjalaan.
Kuvamäärä:
1034 kuvaa
Sivumäärä:
1752 sivua
Äänitteen kesto:
14:50
Vastaajamäärä:
172 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Karjalan Liitto ry
Tunnus:
SKS KRA. Karjalan matkat. KRAK, SKSÄ, SKSÄ-K.
Julkaisut:
Kaipaus Karjalaan. Matkoja kotiseudulle. Toimittanut: Liisa Lehto. SKS 2010
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Näitä hautajaisia en unohda 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2007-2007
Tietosisältö:
Kokemuksia hautajaisista ja niihin liittyvistä järjestelyistä.
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen hautaustoimistojen liitto ry.
Tunnus:
SKS KRA. Hautajaiset. KRAK.
Minä ja teknologia 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2007-2007
Tietosisältö:
Teknologioihin liittyviä henkilökohtaisia kokemuksia ja käsityksiä, teknologiaelämäkertoja.
Kuvamäärä:
6 kuvaa
Sivumäärä:
750 sivua
Vastaajamäärä:
51 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Karjalan tutkimuslaitos
Tunnus:
SKS KRA. Teknologia
Kilpailun esite:
Lahjat 2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2007-2008
Tietosisältö:
Suomalaisisten lahjojen antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvistä tavoista sekä suhtautumisesta lahjoihin, niiden antajiin ja vastaanottajiin.
Sivumäärä:
385 sivua
Vastaajamäärä:
54 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Lahjat. KRAK.
Kilpailun esite:
Talonmiehet töissä 2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2007-2008
Tietosisältö:
Kysely talonmiesmuistoista ja -kokemuksista. Aihepiirejä: Nykyajan kerrostalo- ja muu yhteisäasuminen; arkiset kohtaamiset; Talonmiehen rooli; talon henki; taloyhtiön haasteita; elämää kerrostalon pihalla; talon historia
Sivumäärä:
1485 sivua
Vastaajamäärä:
33 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Talonmiehet. KRAK.
Kilpailun esite:
Markasta miljooniksi 2007
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2007-2007
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailu ja haastatteluja: Suomen Kulttuurirahaston perustamiskeräys 1937-1938 ja suurkeräys 1964. Perustamiskeräys: lahjakirjakeräys 1937 ja perustamiskirjakeräys 1938. Rahaston 25-vuotissuurkeräys 1964. Kerääjinä toimineiden ja muiden keräyksiä seuranneiden henkilöiden muistelmia.
Kuvamäärä:
15 kuvaa
Sivumäärä:
236 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
1 koteloa
Äänitteen kesto:
3:20
Vastaajamäärä:
61 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Kulttuurirahasto
Tunnus:
SKS KRA. SKR muistot. SKSÄ, KRAK
Julkaisut:
Kansan kädestä – sivistyneistö ja kansakoululaiset Suomen Kulttuurirahastoa perustamassa.Toim. Tommi-Tapio Hämäläinen, SKS 2009.
Kilpailun esite:
Jälleenrakentajan jäljillä 2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2008-2008
Tietosisältö:
Sotien jälkeisen ajan muistitietoa. Talvi- ja jatkosodan vaikutuksista Suomeen ja suomalaisuuteen. Kertomuksista käsitellään sitä, millaiset jäljet sota jätti sotilaisiin, kotirintamalla toimineisiin, sodan aikana tai heti sodan jälkeen syntyneisiin.
Sivumäärä:
733 sivua
Vastaajamäärä:
60 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Tammenlehvän Perinneliitto
Tunnus:
SKS KRA. Jälleenrakentaja. KRAK.
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Elämänmuutos-kirjoituskilpailu 2009 (2008)
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2008-2008
Tietosisältö:
Vuonna 2008 järjestetyn kirjoituskilpailun aineisto. 435 vastausta.
Vastaajamäärä:
435 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Elämänmuutos
Julkaisut:
Kansanvalistusseura suunnittelemassa antologiaa.
Luontokertomuksia 2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2008-2008
Tietosisältö:
Tutkimuskyselyn vastaukset sisältävät kokemuksia, muistoja ja käsityksiä siitä, miten luontoon on suhtauduttu ennen ja nyt. Mitä luonto merkitsee? Miten luontoon on suhtauduttu lapsuudenkodissa? Miten luonnosta keskustellaan?
Sivumäärä:
497 sivua
Vastaajamäärä:
61 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Luonto. KRAK.
Kilpailun esite:
Alkoholi elämässäni 2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2008-2008
Tietosisältö:
Suomalaisten kokemuksia alkoholista. Tavoitteena kerätä omakohtaisia kokemuksia juomatavoista ja alkoholin merkityksestä elämän kulussa. Miten alkoholin rooli vaihtelee eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa? Vaihtoehtoina: 1) Elämäkerta. Alkoholin merkityksistä eri elämänvaiheissa. 2) Päiväkirja kahden kuukauden ajalta. 3)Kysely omista havainnoista muiden ja omasta käytöstä; suhtautumisesta juomiseen ja päihtymiseen; alkoholin rooli arjessa, juhlassa ja eri vuodenaikoina.
Sivumäärä:
1375 sivua
Vastaajamäärä:
48 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS. KRA. Alkoholi. KRAK.
Kilpailun esite:
Soitto-oppilasmuistot talteen 2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2008-2008
Tietosisältö:
Muistitietoa itsenäisyyden ajan soitto-oppilaskoulutuksesta oppilaiden itsensä tai soitto-oppilaiden elämää läheltä seuranneiden kertomana.
Kuvamäärä:
87 kuvaa
Sivumäärä:
773 sivua
Äänitteen kesto:
0:5
Vastaajamäärä:
57 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS. KRA. Soitto-oppilaat. KRAK, SKSÄ.
Kilpailun esite:
Räsymatto ja kodin sisustus 2008
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2008-2008
Tietosisältö:
Muistoja ja ajatuksia räsymattojen käytöstä. Räsymatto kodin sisustuksessa, talvi- tai/ja kesäkodin lattioilla. Tekijät ja ostopaikat. Kudonta ja räsymattojen käyttö suomalaisten ajattelussa.
Sivumäärä:
329 sivua
Vastaajamäärä:
68 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS.KRA. Räsymatto. KRAK.
Kilpailun esite:
Tartu mikkiin -tarinat talteen 2010
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2009-2010
Tietosisältö:
TV 2:n Tartu mikkiin -ohjelman katsojat kertovat kokemuksistaan. Mm. Miten tarttui mukaan? Millainen katsomistilanne on? Paras jakso? Oma karaoke- ja lauluharrastus? Tartu mikkiin keskustelussa?
Sivumäärä:
247 sivua
Vastaajamäärä:
89 vastaajaa
Toimijat:
Yleisradio | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Tartu mikkiin. KRAK.
Kilpailun esite:
Suomalaisen päivä 2.2.2009
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2009-2009
Tietosisältö:
"Suomalaisen päivä" -kirjoitushankkeessa kerättiin päiväkirjoja maanantailta 2.2.2009. Tulostiedotteesta: "Talouden taantumasta huolimatta suurimmalle osalle kirjoittajista tavallinen arkipäivä on hyvää elämää, jossa arjen rutiinit ja pienet asiat ovat merkittäviä. Toiset kirjoittavat lyhyesti päivän merkittävimmistä tapahtumista. Toiset taas kertovat päivästään ja elämästään pitemmin ja perusteellisemmin. Mitä enemmän elämää on takana, sitä enemmän se vaikuttaa nykypäivään. Useat kirjoittivat tekstinsä halusta auttaa ja olla mukana luomassa ajankuvaa".
Vastaajamäärä:
11568 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Tunnus:
SKS. KRA. Päiväkirja 2
Kilpailun tulokset:
Silloin kerran Georg Otsilla / Yli Suomenlanden 2010
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2009-2010
Tietosisältö:
Suomalaisten ja virolaisten muistoja Vironmatkoista eri vuosikymmeniltä. Käsiteltävinä teemoina mm. ensimmäinen matka, ikimuistoisin matka, virolaiset henkilöt, paikat ja tunnelmat, viemiset ja tuomiset, matkat ennen ja nyt.
Sivumäärä:
580 sivua
Vastaajamäärä:
96 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Vironmatkat. KRAK.
Julkaisut:
Facing the Otherness: Crossing the Finnish-Soviet Estonian Border... Kirsi Laurén, Culture Unbound 6/2014
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Romanit Suomessa 2010
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2009-2010
Tietosisältö:
Muistitietoa rinnakkaiselosta romanien kanssa. Aihealueita mm. asuminen, siirtolaisuus,koulunkäynti, kirkko, armeija, työ ja kaupankäynti, ystävyyssuhteet. Suurin osa kyselyn kertomuksista ajoittuu 1900-luvun ensimmäiselle puoliskolle, aikaan jolloin romanit kiersivät maakunnissa. Kohtaamisissa korostuu toisaalta pelko, joka on opittu jo lapsena, toisaalta ”ihannoiminen” vierasta kohtaan.
Sivumäärä:
305 sivua
Vastaajamäärä:
53 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Romanit. KRAK.
Julkaisut:
Suomen romanien historia. Toim. Panu Pulma. SKS 2012.
Kilpailun esite:
Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni 2011
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2010-2011
Tietosisältö:
Kertomuksia siitä, mitä ajatuksia ilmastonmuutos herättää ja mitä ympäristö on merkinnyt elämän eri vaiheissa. Millaista tietoa ympäristökysymyksistä on saatu ja mistä, ja miten se on vaikuttanut. Ilmastonmuutoskeskustelusta ja omasta vaikuttamisesta. Kolmeen eri tutkimushankkeeseen liittyvä keruu.
Sivumäärä:
776 sivua
Vastaajamäärä:
79 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Ilmastonmuutos
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Millainen oli sinun Tapiolasi? 2010
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2010-2010
Tietosisältö:
Kokemuksia millaista oli tai on olla tapiolalainen. Tapiola asuinympäristönä ja muiden silmin. Sosiaalinen kanssakäyminen ja ihmisten kirjo.
Sivumäärä:
147 sivua
Vastaajamäärä:
13 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Saarikangas Kirsi | Pantzar Mika
Tunnus:
SKS KRA. Tapiola
Kilpailun esite:
Työkaveruudesta työvoimaa 2011
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2010-2011
Tietosisältö:
Kokemuksia työkaveruudesta ja vinkkejä, miten voi olla entistä parempi työkaveri.
Sivumäärä:
97 sivua
Vastaajamäärä:
85 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Eläkevakuutusyhtiö Etera
Tunnus:
SKS KRA. Työkaveruus
Rajaseudun elämää 2010
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
2010-2010
Tietosisältö:
Millaista on arkinen elämä rajaseudulla? Miten rajan merkitys on muuttunut aikojen saatossa?
Kuvamäärä:
9 kuvaa
Sivumäärä:
261 sivua
Äänitteen kesto:
2:35
Vastaajamäärä:
39 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto
Tunnus:
SKS JPA. Rajaseuu. JpaK.
Kilpailun esite:
Lehtiö kädessä, kannettava kainalossa 2010
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2010-2010
Tietosisältö:
Miten toimittajat hahmottavat ammatissaan muutokseen johtaneen kehityksen, muutoksen vaihtoehdot ja ja mahd. uusista vaatimuksista johtuvat koulutusvaatimukset. Mm. Työpäivä, muutos, toimittajat yhteisönä.
Sivumäärä:
43 sivua
Vastaajamäärä:
8 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Huokuna Tiina
Tunnus:
SKS. KRA. Toimittajat
Kilpailun esite:
Naisten ja miesten sauna, oma ja muiden sauna 2011
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2010-2011
Tietosisältö:
Kirjoituskilpailu saunakokemuksista. Kiinnostuksen kohteena sukupuoleen, eri kulttuureihin ja henkilökohtaisiin rituaaleihin liittyvät perinteet ja käytänteet.
Kuvamäärä:
1 kuvaa
Sivumäärä:
313 sivua
Vastaajamäärä:
58 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Saunaseura ry
Tunnus:
SKS KRA. Saunaperinne
Kilpailun esite:
Tuomiokirkon tarinoita 2011
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2010-2011
Tietosisältö:
Muistoja Helsingin tuomiokirkosta.
Sivumäärä:
45 sivua
Vastaajamäärä:
20 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Tuomiokirkkoseurakunta
Tunnus:
SKS KRA. Tuomiokirkko
Kilpailun esite:
Tuhkaa taivaalla, matkustajat pulassa 2010
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2010-2010
Tietosisältö:
Kokemuksia tulivuorenpurkauksesta aiheutuneesta lentokiellosta. Millaiseksi (koti)matka muotoutui? Kerätty SKS:n Facebook-sivulla.
Sivumäärä:
18 sivua
Vastaajamäärä:
11 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Tuhkaa taivaalla
Suomalaiset kuu-uskomukset 2011
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2010-2011
Tietosisältö:
Kuu-uskomusten liittyminen tiettyihin tilanteisiin tai paikkoihin. Miten kuu vaikuttaa uskomusten mukaan ihmiseen ja luontoon? Millaisia kuun kierron eri vaiheilla vaikutuksia? Otetaanko kuusta enteitä tai tehdäänkö taikoja? Ovatko uskomukset muuttuneet eri aikoina?
Sivumäärä:
52 sivua
Vastaajamäärä:
17 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Henttu Antti
Tunnus:
SKS KRA. Kuu-uskomukset
Kilpailun esite:
Oi nuoruus 2011
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2011
Tietosisältö:
Nuoruus eilen ja Nuoruus tänään (alle 25 v) -kirjoituksia. Järjestetty vuosikymmenittäin.
Vastaajamäärä:
382 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Nuorisotutkimusseura ry | Nuoren Voiman Liitto
Tunnus:
SKS KRA. Oi nuoruus
Kuinka selvitä elämästä hengissä? 2012
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Ihmisten omakohtaisia kokemuksia, näkemyksiä ja tunteita terveydestä elämänkulun eri vaiheissa. Arkiset terveyskäytännöt -tutkijaryhmän hanke.
Sivumäärä:
908 sivua
Vastaajamäärä:
65 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Joensuun perinnearkisto
Tunnus:
SKS KRA. Terveys
Kosketus Suomessa 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Kosketusmuistoista. Miten ihminen kokee kosketuksen? Miten on itse koskettanut? Kokeeko kosketuksen pelkästään seksuaalisena? Millaisia kosketukseen liittyviä sääntöjä on opittu kotona?
Sivumäärä:
329 sivua
Vastaajamäärä:
55 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kinnunen Taina
Tunnus:
SKS KRA. Kosketus
Julkaisut:
Vahvat yksin, heikot sylityksin. Taina Kinnunen. Kirjapaja 2013.
Kilpailun esite:
Vanhemmuus eron jälkeen 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Muistoja ja kokemuksia eron jälkeisestä vanhemmuudesta. Esim. miten avio- tai avoero muuttanut vanhemmuutta? Millaista olisi hyvä erovanhemmuus?
Sivumäärä:
113 sivua
Vastaajamäärä:
16 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Hyvä erovanhemmuus ry
Tunnus:
SKS KRA. Erovanhemmuus
Kilpailun esite:
Suomalainen hiljaisuus 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Muistoja ja näkökulmia hiljaisuuden kokemuksesta. Mistä hiljaisuutta on löytynyt? Millaisissa tilanteissa? Miten hiljaisuus määritellään?
Sivumäärä:
721 sivua
Vastaajamäärä:
206 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Svenska Litteratursällskapet | Ampuja Outi
Tunnus:
SKS KRA. Hiljaisuus
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Kuvien kertomaa 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Ali-, toimi- ja opistoupseerien ammattikunnan perinnekeruu, jossa keskityttiin valokuva-aineistoon tunnisteineen.
Kuvamäärä:
877 kuvaa
Vastaajamäärä:
10 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Ali-, toimi- ja opistoupseerien perinneyhdistys ry
Tunnus:
KRAK, SKSM
Kilpailun esite:
Eläinlääkärintyön muistot 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Opiskelu- ja työmuistoja työelämässä mukana olevilta eläinlääkäreiltä ja eläkeläisiltä, myös heidän työtovereiltaan ja perheenjäseniltään. Opiskelu ulkomailla ennen EKK:n perustamista. Kunnanlääkärinä ja yrittäjänä olosta, kansainvälistymisestä.
Sivumäärä:
1194 sivua
Vastaajamäärä:
51 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Eläinlääkäriliitto ry
Tunnus:
SKS KRA. Eläinlääkärit
Julkaisut:
Lehmästä leopardiin. Toim. Anneli Mäkelä-Alitalo, SKS 2013.
Kilpailun esite:
Puukauppamuistoja 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Muistoja puukauppoihin osallistuneilta 1950-luvulta tähän päivään. Millaisia olivat kauppaneuvottelut, kauppakirjat ja kauppaehdot maksuineen? Hankintahakkuista, luovutusmittauksista.
Sivumäärä:
888 sivua
Vastaajamäärä:
101 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Laine Jaana | Suomen Metsähistorian Seura
Tunnus:
SKS KRA. Puukaupat
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
ITE-taiteilijat 2011
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
2011-2011
Tietosisältö:
Muistitietoa edellisten sukupolvien ITE-taiteilijoista, heidän töistään, tekemisistään ja persoonallisuuksista, jotka olivat edellä aikaansa tai siitä sivussa.
Kuvamäärä:
679 kuvaa
Sivumäärä:
232 sivua
Äänitteen kesto:
3:50
Vastaajamäärä:
22 vastaajaa
Toimijat:
Maaseudun Sivistysliitto | Knuuttila Seppo | SKS/Joensuun perinnearkisto
Tunnus:
SKS JPA. Ite. JpaK, JpaN
Kilpailun esite:
Minä ja Jokela 2012
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Muistoja Joensuun ravintola Jokelasta. Ensimmäiset ja myöhemmät käynnit, palvelu, ihmissuhteet, persoonallisuudet.
Sivumäärä:
56 sivua
Äänitteen kesto:
0:45
Vastaajamäärä:
19 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto
Tunnus:
SKS JPA. Jokela
Kilpailun esite:
Lastentarha- ja päiväkotimuistot 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2012
Tietosisältö:
Muistoja lastentarhojen ja päiväkotien toiminnasta 1930-luvulta 2010-luvulle, ympäristöstä ja ihmisistä. Sisältää myös valokuvia, äänitteitä ja videoita.
Sivumäärä:
1042 sivua
Vastaajamäärä:
106 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Ebeneser-säätiö
Tunnus:
SKS KRA. Lastentarha- ja päiväkotimuistot. KRAK, SKSÄ, SKSÄ-K.
Kilpailun esite:
Vaalit lähestyvät – näetkö unia? 2011
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2011-2011
Tietosisältö:
Kysely eduskuntavaaleihin ja poliittiseen elämään liittyvistä unista. Ehdotettuja aiheita: vaalitaistelu, istuvat kansanedustajat, ehdokkaiden menestys, kunnallisvaaliehdokkaat, presidenttimme.
Sivumäärä:
58 sivua
Vastaajamäärä:
14 vastaajaa
Toimijat:
Kaivola-Bregenhøj Annikki | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Uni
Kilpailun esite:
Siinä oli hämähäkki väärinpäin 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2012-2012
Tietosisältö:
Kertomuksia pornoon suhtautumisesta ja pornoon liittyvistä tuntemuksista. Myös yleisemmin seksuaalisuudesta, sekä vanhoilta että nuoremmilta mies- ja naiskertojilta. Turun yliopiston mediatutkimuksen hankkeen aineistoa.
Sivumäärä:
853 sivua
Vastaajamäärä:
45 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Paasonen Susanna
Tunnus:
SKS KRA. Porno
Julkaisut:
Siinä oli hämähäkki väärinpäin. S.Paasonen, K.Kyrölä, K.Nikunen, L.Saarenmaa & T.Välimäki, Turun mediatutkimus 2015
Kilpailun esite:
Näetkö unia presidentinvaaleista 2012
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2012-2012
Tietosisältö:
Kertomuksia unista vaalitaistelun aikana ja sen jälkeen: miten eri ehdokkaat tulevat pärjäämään ja mitä uuden presidentin aikana tulee tapahtumaan. Myös unia kuvitteellisten presidenttien kuvitteellisista toimista sekä edellisistä presidenteistämme.
Sivumäärä:
198 sivua
Vastaajamäärä:
114 vastaajaa
Toimijat:
Kaivola-Bregenhøj Annikki | SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Vaaliunet
Julkaisut:
Suomalaisten unet. Toim. Annikki Kaivola-Bregenhøj. Karisto 2013.
Kilpailun esite:
Terve metsä, terve vuori! 2013
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
2013-2013
Tietosisältö:
Muistoja retkiltä itäsuomalaisten kansallispuistojen siimekseen. Pohjois-Karjalassa Petkeljärvi Ilomantsissa, Patvinsuo Lieksan ja Ilomantsin rajalla sekä Koli Lieksassa. Pohjois-Savossa Tiilikkajärvi Rautavaaralla.
Kuvamäärä:
100 kuvaa
Sivumäärä:
442 sivua
Äänitteen kesto:
10:25
Vastaajamäärä:
75 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto | SKS/Joensuun perinnearkisto
Tunnus:
SKS JPA. Kansallispuistot
Kilpailun esite:
Elämää muuttolaatikoissa 2013
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2013-2013
Tietosisältö:
Muuttamiseen liittyviä kokemuksia, kertomuksia ja muistoja 1930-luvulta 2010-luvulle. Myös evakkomuistoja ja ulkomaille muuttoja. Keruu yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.
Sidosten lukumäärä:
589 sidosta
Vastaajamäärä:
82 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kinnunen Veera
Tunnus:
SKS KRA. Muuttokokemukset
Kilpailun esite:
Posetiivarit Suomessa 2014
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2013-2014
Tietosisältö:
Kuvailua Suomessa soittaneista/soittavista posetiivareista ja heidän toiminnastaan, välineistä ja vaatetuksesta. Pääosa muistoista sijoittuu 1930- ja 1950-luvuille.
Sivumäärä:
33 sivua
Vastaajamäärä:
15 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Posetiivarit ry
Tunnus:
SKS KRA. Posetiivarit
Kilpailun esite:
Pitkät vuodet 2014
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2013-2014
Tietosisältö:
Kokemuksia Parkisonsonin taudista, eniten potilaan näkökulmasta. Parkinsonpotilaiden ja heidän omaistensa elämästä sairauden vuosina. Tarjolla olevasta hoidosta ja tuesta. Suhtautuminen Parkinsonin tautiin 1900-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Hoidon ja lääkityksen kehitys.
Sivumäärä:
610 sivua
Vastaajamäärä:
96 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen Parkinson -liitto
Tunnus:
SKS KRA. Parkinson
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Muistoja Koskenkorva Viinasta 2013
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2013-2013
Tietosisältö:
Muistoja, tarinoita ja kokemuksia Koskenkorvasta 60-juhlavuonna. Ensimmäiset maistamistilanteet. Reaktiot vuonna 1953, kun se tuli ensi kerran myyntiin. Lempinimiä, muuta Koskenkorva-perinnettä.
Sivumäärä:
223 sivua
Vastaajamäärä:
65 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto
Tunnus:
SKS KRA. Kossumuistot
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Minun koulumuistoni 2013
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2013-2013
Tietosisältö:
Koulumuistoja oppilailta, opettajilta tai muulta koulun henkilökunnalta sekä kouluikäisten vanhemmilta. Aineisto painottuu kansakoulumuistoihin, vuosikymmeniin ennen peruskoulua. Opettajilta sekä oppilas- että opettajamuistoja.
Sivumäärä:
3711 sivua
Vastaajamäärä:
261 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
Tunnus:
SKS KRA. Koulu
Julkaisut:
Vuosisadan koulumuistot keruukohteena. Pauli Arola, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2015
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Vammaisena Suomessa 2014
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2013-2014
Tietosisältö:
Kirjoituksia vammaisten tai vammautuneiden elämänkokemuksista (mm. erilaisista ruumiin, aistien tai kehityksen poikkeavuuksista.) Lisäksi heidän läheistensä ajatuksia ja muistoja. Kerrontaa sairauksista ja niiden tuottamista rajoitteista sekä erilaisista toimintaa helpottavista apuvälineistä.
Sivumäärä:
1797 sivua
Vastaajamäärä:
37 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kynnys ry
Tunnus:
SKS KRA. Vammaisuus
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Mitä söin tänään? 2013
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2013-2013
Tietosisältö:
Päiväkirjoja yhden päivän ruokiin liittyvistä valinnoista ja kokemuksista. "Kerro, mitä ruokaa ostit, teit ja söit perjantaina 12.4.2013."
Sidosten lukumäärä:
1759 sidosta
Vastaajamäärä:
543 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Tunnus:
SKS KRA. Ruokapäivä
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Sisäilmaongelma: näin sen koin 2014
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2014-2014
Tietosisältö:
Kokemuksia sisäilmaongelmasta kotona, työpaikalla tai oppilaitoksessa. Eniten omakohtaisia kokemuksia omasta, lapsen tai läheisen sairastumisesta. Enemmistö naisia. Eripituisia kertomuksia eri vuosikymmeniltä.
Sidosten lukumäärä:
334 sidosta
Vastaajamäärä:
62 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Finell Eerika
Tunnus:
SKS KRA. Sisäilmaongelmat
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Kissa, koira, hevonen - eläin perheenjäsenenä 2014-2015
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2014-2015
Tietosisältö:
Lemmikkieläinaiheinen keruu. Suomen Akatemian tutkimushanke "Eläinten toimijuus yhteiskunnassa: näkökulmia Suomesta 1890–2040", Itä-Suomen yliopiston Ihmistieteellisen eläintutkimuksen tutkimusryhmä, kirjailija Reetta Niemelä ja SKS.
Sivumäärä:
1187 sivua
Vastaajamäärä:
193 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Lemmikit
Kilpailun esite:
Muistoja ja kokemuksia mielisairaalasta. 2014-2015
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2014-2015
Tietosisältö:
Muistitietoa eri mielisairaaloista henkilökunnan, potilaan tai asukkaan näkökulmasta. Järjestäjinä Kulttuurisen mielenterveystutkimuksen verkosto Jyväskylän yliopistosta sekä SKS.
Sivumäärä:
750 sivua
Vastaajamäärä:
91 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Jäntti Saara
Tunnus:
SKS KRA. Mielisairaalat
Kilpailun esite:
Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2014-2015
Tietosisältö:
Kuvauksia ja huomioita ääniympäristöistä 2014-2015 Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolelta, vastaajien paikallistuntemukseen perustuen. Jatkokeruu vuonna 2004 järjestetylle Sata suomalaista äänimaisemaa -keruulle.
Sivumäärä:
659 sivua
Vastaajamäärä:
89 vastaajaa
Tunnus:
SKS KRA. Muuttuvat äänimaisemat
Varuskuntaelämää Pohjois-Karjalassa 2014
Toimipiste:
JPA
Keruuvuodet:
2014-2014
Tietosisältö:
Kontiorannan varuskuntaan ja sen lakkauttamiseen liittyviä muistoja ja kokemuksia. Lisäksi Ylämyllyn varuskunnasta, joka lakkautettiin 1990-luvulla, sekä Onttolan Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppaniasta. Etenkin omalta varusmiespalveluajalta 1940-luvulta vuoteen 2013. Myös lapsuudesta varuskunnassa.
Kuvamäärä:
82 kuvaa
Sivumäärä:
666 sivua
Säilytysyksiköiden (arkistokotelot) määrä:
3 koteloa
Äänitteen kesto:
1:35
Vastaajamäärä:
54 vastaajaa
Toimijat:
Pohjois-Karjalan museo | SKS/Joensuun perinnearkisto | Puolustusvoimien Pohjois-Karjalan aluetoimisto
Tunnus:
SKS JPA. Varuskuntaelämää
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2014-2014
Tietosisältö:
Muistoja ja kokemuksia sateenkaarinuoruudesta Suomessa. Millaista on elää nuorena lesbona, homona, biseksuaalina, transihmisenä, transvestiittina, sukupuolettomana, intersukupuolisena, queer-nuorena, aseksuaalina tai muuten seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja haastavana? Entä millaista se oli ennen?
Sivumäärä:
403 sivua
Vastaajamäärä:
140 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | SETA ry | Nuorisotutkimusseura ry
Tunnus:
SKS KRA. Sateenkaarinuoret
Julkaisut:
"”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Riikka Taavetti, Nuorisotutkimusverkosto 2015
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Vaikka korkeimman oikeuden peräseinään saakka
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2014-2015
Tietosisältö:
Hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden henkilöstölleen järjestämä muistitietokeruu 2014-2015.
Sivumäärä:
893 sivua
Vastaajamäärä:
58 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Krogerus Mikael
Tunnus:
SKS KRA. Korkein oikeus
Kilpailun esite:
Teräsmiehet maailmalla
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2014-2016
Tietosisältö:
Komennusmiesten ja heidän läheistensä muistoja. Järjestäjinä BP-Asennus Oy, Metalliliitto ja SKS.
Sivumäärä:
340 sivua
Vastaajamäärä:
36 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Vesanen Jari
Tunnus:
SKS KRA. Komennusmies
Kilpailun esite:
Kuolema, menetys ja muisto 2014
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2014-2014
Tietosisältö:
Kuolemaan ja läheisen menettämiseen liittyviä tuntemuksia ja näkemyksiä. Suhtautumisesta kuoleviin ja vainajiin, suremisen ja muistelun tapoja, edesmenneiden rooli elävien elämässä sekä mielipiteitä kuolevien hoidosta.
Sivumäärä:
550 sivua
Vastaajamäärä:
101 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Koski Kaarina
Tunnus:
SKS KRA. Kuolema
Kilpailun esite:
Elämää lukijana 2014
Toimipiste:
KIA
Keruuvuodet:
2014-2014
Tietosisältö:
Lukukokemuksia 546 vastaajalta, eri ikäryhmiltä: vanhimmat syntyneet 1920-luvulla, nuorimmat 2000-luvulla. Viidesosa aikuisista vastaajista miehiä. Yli puolet vastauksista yläkouluikäisiltä, yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Lukutaidon ja lukemisen halun periytymisestä, lukemisen tärkeydestä tietyssä kehitys- tai elämänvaiheessa, kuvauksia lukijaesikuvista. Toisille lukeminen on merkinnyt oman perhetaustan ja elämänpiirin syvempää ymmärtämistä ja toisille taas irrottautumista siitä, tietoista pyrkimystä avata ovia toisiin maailmoihin.
Sivumäärä:
2000 sivua
Vastaajamäärä:
546 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kirjallisuusarkisto | Suomen Kirjahistoriallinen Seura
Tunnus:
SKS KIA. Elämää lukijana
Kilpailun esite:
Kilpailun tulokset:
Kenen joukoissa seisoin 2015-2016
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2015-2016
Tietosisältö:
Omakohtaisia 1970-luvun taistolaismuistoja. SKS:n arkistojen keruu yhteistyössä Kansan Arkiston kanssa. Liisa Lalun tutkimus.
Sivumäärä:
332 sivua
Vastaajamäärä:
29 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Lalu Liisa
Tunnus:
SKS KRA. Taistolaisuus
Kilpailun esite:
Radion ja Television palveluksessa.
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2015-2015
Tietosisältö:
Radion ja television työntekijöiden, kääntäjien ja kriitikoiden muistitietoa. Radio- ja televisiohistorian seuran ja SKS:n järjestämä keruu.
Sivumäärä:
1359 sivua
Vastaajamäärä:
50 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Vihonen Lasse
Tunnus:
SKS KRA. Radio- ja tv-työ
Kilpailun esite:
Oma ulkonäkö muistoissani
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2015-2015
Tietosisältö:
Kokemuksia omaan ulkonäköön etenkin lapsena ja nuorena kohdistuneesta huomiosta ja oman ulkonäkökäsityksen muotoutumisesta. Marjo Kamilan tutkimushanke.
Sivumäärä:
283 sivua
Vastaajamäärä:
105 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kamila Marjo
Tunnus:
SKS KRA. Ulkonäkö
Kilpailun esite:
Avioton, AU-lapsi, äpärä, lehtolapsi
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2015-2016
Tietosisältö:
Muistitietoa aviottomista lapsista äidin, lapsen tai läheisen näkökulmasta. Heli Kanasen tutkimushanke.
Sivumäärä:
247 sivua
Vastaajamäärä:
67 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Kananen Heli
Tunnus:
SKS KRA. Avioton
Kilpailun esite:
Niin kasaria!
Toimipiste:
KRA
Keruuvuodet:
2015-2015
Tietosisältö:
1980-luvun musiikkimuistoja. SKS, SLS ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos.
Sivumäärä:
91 sivua
Vastaajamäärä:
506 vastaajaa
Toimijat:
SKS/Kansanrunousarkisto | Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos
Tunnus:
SKS KRA. Kasari
Kilpailun esite: