Vanhusten hoito ennen ja nyt

Vanhusten hoito ennen ja nyt
Muistitietokeruu 2.10.2016–31.3.2017

Kunnallisten ja yksityisten vanhustenhoitopalveluiden laadusta ja puutteista on keskusteltu viime vuosina paljon. Miten vanhuksista huolehdittiin ennen ja kenelle vastuu vanhuksista kuuluu nyt? Miten lapset hoitavat vanhempiaan ja miten yhteiskunta huolehtii vanhuksista? Mikä on vanhusten hoidon tulevaisuus?

Kerro, millaisia muistoja ja kokemuksia sinulla on vanhusten hoidosta. Voit kirjoittaa myös kertomuksista, joita olet kuullut vanhusten hoitoon liittyen. Kirjoita vapaasti ja omasta näkökulmastasi omaisena, puolisona, lapsena tai itse apua saavana. Muista mainita, mitä ajankohtaa kuvaat. Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä kaikkea vanhustenhoito ja auttaminen tarkoittavat? Kerro, minkälaista apua vanhukset ovat tarvinneet ennen ja nyt. Miten vanhusten asuminen on järjestetty eri aikoina? Millaisia teknisiä tai muita apuvälineitä vanhustenhoidossa on ollut? Millaisia kokemuksia sinulla on vanhusten sosiaalisten suhteiden tukemisesta, kuten kerhotoiminnasta?
  • Kenen vastuulla vanhusten hoitaminen on perheessäsi? Millaisia tunteita vastuunjako on herättänyt? Kerro vanhuksien perhesiteistä. Onko avun saaminen vanhukselle vaikeaa? Oletko asunut monisukupolvisessa taloudessa? Kerro vuorovaikutuksesta ja työnjaosta eri sukupolvien kesken? Millaisia ongelmia tai ilonhetkiä yhteisasumiseen sisältyi?
  • Miten kotona asuvia vanhuksia autetaan? Jos olet yksin asuva vanhus, kerro, auttavatko omaisesi vai saatko apua vanhuspalveluista. Omaisen näkökulmasta, kerro, millaista huolta kannat yksin asuvan vanhuksen puolesta tai millaista apua saat hänen auttamiseensa. Saatko tukea omaishoitoon?
  • Miten vanhustenhoito on järjestetty laitoksissa? Miten koit siirtymisesi laitoshoitoon? Omaisena kerro, miten koit omaisesi siirtymisen laitoshoitoon ja miten vanhus siihen itse suhtautui. Millaisia kokemuksia sinulla on omaisten sekä laitoksen henkilökunnan välisestä vuorovaikutuksesta?
  • Kerro syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteistasi vanhusten hoidossa. Oletko kokenut jääväsi yksin? Entä millaista iloa olet tuntenut auttamisesta? Millaisia parannusehdotuksia sinulla olisi nykypäivän vanhustenhoitoon?

Tiedotamme keruun tuloksista toukokuussa 2017. Arvomme kaikkien osallistuneiden kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Otamme vastaan myös valokuvia. Lähettämällä kuvat verkkolomakkeella annat suostumuksesi kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen, julkaisemiseen ja esittämiseen arkiston voimassa olevia sääntöjä noudattaen. Muista kuvaluovutuksista pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen arkistokuvat@finlit.fi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.3.2017 mennessä

  • alla olevalla lomakkeella tai
  • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Vanhusten hoito” tai
  • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Vanhusten hoito".
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.