Arkistoaineistojen käyttö

Mariankatu 19:n tutkijasali. SKS KIA. Kuvaaja: Milla Eräsaari
Arkiston tutkijasali Mariankadulla. SKS KIA. Kuvaaja: Milla Eräsaari
Saat aineistot käyttöösi arkiston tutkijasaleissa. Henkilökunta auttaa tiedonhauissa, opastaa käyttöön ja julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Aineistojen käyttö

Voit käyttää aineistoja tutkijasaleissa (Hallituskatu 1, Mariankatu 19 E ja Joensuun toimipiste)

  • Kannattaa ottaa yhteyttä etukäteen arkiston asiakaspalveluun, jotta saat aineiston heti käyttöösi.
  • Voit käyttää luetteloita ja joitakin aineistoja myös verkossa, katso tarkemmin tiedonlähteet verkossa.
  • Kortistot ja luettelot ovat käytettävissäsi tutkijasaleissa.
  • Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin.
  • Opastamme aineistojen tilaamisessa ja käytössä.

Säädökset ja rajoitukset

Aineiston tilauslomakkeen allekirjoittaessasi sitoudut noudattamaan SKS:n arkiston käyttösääntöä ja ohjeita sekä vakuutat, että et käytä aineistoja niitä luovuttaneiden tai niihin tietoja antaneiden henkilöiden tai heidän omaistensa vahingoksi tai halventamiseksi. Sinun on noudatettava myös lahjoittajien asettamia aineistokohtaisia käyttörajoituksia. Aineiston käytössä on noudatettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 27 §:n, henkilötietolain (523/1999) ja perustuslain yksityiselämän suojan (731/1999) 10 §:n määräyksiä, sekä tekijänoikeudesta voimassa olevia säädöksiä. Aineistoja koskevat lait, asetukset, säännökset ja ohjeet ovat nähtävissä arkistojen tutkijasaleissa.

Tutkimus ja julkaiseminen

Aineistoja saa siteerata ja referoida tutkimuksissa arkistojen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Kaukopalvelu

Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin.

  • Mikrofilmeillä on pääasiassa kirjeenvaihtoa ja käsikirjoitusaineistoja
  • Mikrofilmien sisältöä saa kopioida vain sopimuksen mukaan
  • Kaukolainoista peritään SKS:n hinnaston mukainen maksu
  • Kun haluat kaukolainan, ota yhteyttä arkiston asiakaspalveluun.