SKS:n arkiston käyttösääntö

Kansanrunousarkisto ja kirjallisuusarkisto yhdistyivät SKS:n arkistoksi 1.1.2016.

1. SKS:n kansanrunousarkiston ja SKS:n kirjallisuusarkiston aineistot ovat kaikkien käytettävissä lukuun ottamatta rajoitusten alaisia aineistoja.

2. Kun asiakas allekirjoittaa arkistoaineistojen tilauslomakkeen, hän sitoutuu noudattamaan

  • lakeja ja määräyksiä asiakirjojen julkisuudesta ja tekijänoikeuksista
  • käyttämänsä yksityisarkiston sopimusehtoja
  • SKS:n arkistojen käyttösääntöä
  • tutkijasaliohjeita ja muita erikseen annettuja ohjeita.

Käyttäjältä edellytetään myös tutkimuseettisten periaatteiden noudattamista (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK, ohjeet).

3. Alkuperäisiä arkistoaineistoja ei lainata SKS:n ulkopuolelle. Arkistoaineistoja käytetään vain arkistojen tutkijasaleissa.

4. Arkistoaineistoja on käsiteltävä niitä vahingoittamatta. Mahdolliset vahingot asianomainen on velvollinen korvaamaan SKS:n määräämällä tavalla.

5. Aineistojen julkaiseminen, julkinen esittäminen sekä edelleen levittäminen on luvanvaraista.

  • Julkaisu- tai esitysluvat myöntää arkistonjohtaja.
  • Aineistoa julkaistaessa on mainittava SKS:n kansanrunousarkisto tai SKS:n kirjallisuusarkisto aineiston säilytyspaikkana.
  • Käyttäjän tulee luovuttaa SKS:lle korvauksetta yksi kappale julkaisua, jossa arkiston aineistoja on käytetty.

6. Arkistojen käytöstä annettujen ohjeiden rikkojalta arkistonjohtaja voi kieltää arkiston käyttöoikeuden. Päätöksestä asianomainen voi valittaa kirjallisesti SKS:n pääsihteerille.

Päivitetty 3.12.2010