Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistoihin viittaaminen

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien, eli entisen kirjallisuusarkiston aineistoihin viitatessa on mainittava aina SKS ja kirjallisuusarkisto. Lähdeluettelossa kerrotaan lyhenteiden merkitys. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto mainitaan aineistojen säilytyspaikaksi. Henkilökunta antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Lähdeluettelossa mainitaan tiedot säilyttävästä arkistosta ja lähteenä käytetystä arkistoista:

Esim.

    Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Kustaa Vilkunan arkisto.

Lähdeviitteessä mainitaan arkistoyksikön tiedot tarkemmin:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA), arkiston nimi, arkistoyksikön nimi, vuosi sekä aineiston tunniste (arkistosignum) ja / tai arkiston säilytysyksikkö

Esimerkkejä:

    SKS KIA, Pentti Saarikosken arkisto. Runoja ja luonnoksia vuodelta 1958. Kotelo 1.
    SKS KIA, Olavi Paavolaisen arkisto. Naisellisuuden ylistys. AB3813
    SKS KIA, L.Onervan arkisto: Aaltonen, Aino ja Väinö, kortti L.Onervalle 1923. Kirjekokoelma 955:1:1.
    SKS KIA, Päiväkirjat tutkimuskäyttöön –keräys. Kirjoittaja x: kirjoitus y. 1992. Kotelo 1.
    SKS KIA, Runotytön ja Annan jäljillä -keräys. Kirjoittaja x: kirjoitus y. 2004. Kotelo 1.

    Äänitteet:

   SKS KIA. Eeva Joenpellon kirjailijahaastattelu 1974-1975. Haastattelija Panu Rajala. KIAÄ 1985:43-50.

    Kuvat:

    SKS KIA. Eeva Joenpellon arkisto. KIAK2005:97:76.