Hiljaisen viikon päivät

Lisää hiljaisen viikon päivistä tavat ja uskomukset -sivulla.

Sukkasunnuntai,
Makkomaanantai,
Tikkotiistai,
Kellokeskiviikko,
Tirstorstai,
Pitköperjantai,
Lankolauantai,
Pälkkäpääsiäinen.

- J. Sirviö, Sotkamo 1933

 

Sulkkusuntak, malkamaantak, tikkutiistak, kellokeskviikko, kiirastuorstak, pitkäperentak, lankalauvantak. Tai: Palmusuntak, mankamaantak, tiukutiistak, kellokeskviikko, kierotorstak, pitkäperjantak, lankalauvantak.

- Liina Pulliainen, Kivennapa 1957

 

Sukka-sunnuntaki, malko-maanantaki, tikku-tiistaki, kello-keskiviikko, kiiro- eli kiristuorstaki, pitkä-perjantaki, lanka-lauvantaki ja viimeksi pälkkä-pääsiäinen. Mitä eri merkitystä itsekullaki päivällä lienee muinoin ollut, en tiedä, mutta kellokeskiviikkona otettiin eläinten kellot talvitalteestaan esille, ja kiirotuorstakina niitä pyhitettiin aina tulevan kesän tarpeeksi.

- A. T., Kiuruvesi, Suometar 12/1856

 

Pääsiäistä edeltävän viikon päivät ovat perinteen mukaan palmusunnuntai, malkamaanantai, tikkutiistai, kellokeskiviikko, kiirastorstai, pitkäperjantai ja lankalauantai.
Sunnuntaina virvottiin, maanantaina koottiin tanhualta malkapuita, tiistain vuoltiin sytyketikkuja pääsiäistulille, keskiviikkona ripustettiin kellot lehmien kaulaan, torstaina ajettiin paha "kiira" kartanolta metsään, perjantaina istuttiin pirtissä ja vältettiin vierailuja, lauantaina värjättiin talven aikana kehrätyt langat. Pääsiäisaamusta sitten jo ruvettiin varsinaiseen pyhänpitoon ja nuoret tytöt vallankin pesivät kasvonsa purovedellä, jolloin pysyi kauniina koko vuoden.

- Turun Sanomat 30.3.1991

 

 

 

Sukkasunnuntai,
Malakomaanantai,
Tikkutiistai,
Kellokeskiviikko,
Kirstorstai,
Pitkäperjantai ja
Lankalauvantai.

- M. Hyttinen, Puolanka 1933

 

Maitomaanantai,
Tiukutiistai,
Kellokeskiviikko,
Kihlatorstai,
Lankalauantai ja
Pälkkäpääsiäinen.

- S. Paulaharju, Kuhmoniemi 1903

 

Mankomaanantai,
Tikkutiistai,
Kellokeskiviikko,
Kiristuorustai,
Pitkäperjantai,
Lankalauvvantai,
Sukkasunnuntai ja
Päläkkäpääsijäinen.

- I. Mannermaa, Kestilä 1933

 

Mallo muanantak,
Tikku tiistak,
Kello keskviikko,
Tollo torstak,
Pitkä perjantak,
Lanka lauvantak,
Sukka sunnuntak.

- Anna Kaisa Huttunen, Joroinen 1884

 

Malkamaanantai, tikkutiistai, kellokeskiviikko, kierotorstai, pitkäperjantai, lankalauvantai, pääsinpäivä. Kysyin lapsena äitini isältä, ukoltani, mitä nuo nimet tarkoittavat. Hän selitti, että kun Jeesusta "malkattiin", "pisteltiin", puhuteltiin pisteliäästi, siitä maanantai ja tiistai. Keskiviikkona taas laitettiin karjan kellokkaalle kello kaulaan, siitä kellokeskiviikko. Kierotorstaina katsottiin Vapahtajaa kieroon. Pitkäperjantai oli kärsimyspäivä. Lankalauantai sai taas nimensä siitä, kun kuului asiaan talven aikana kehrätyt rihmat, langat, kastella ja laittaa aidan selälle valkenemaan kevätaurinkoon.

- Saimi Sikiö, Ruokolahti 1991