Virpomalukuja

Virpoi varpoi, tuoreeks terveeks,
neteliks (viikoksi) velkapiäks, vuuveks vapuaks,
siul vitsa, miul palkka.

Mie virvon viisuaks, taputtelen taitavaks,
rahan piälle rapsuttelen, oluen piälle ottelen,
siul vitsa ja miul tuospaikas, täspaikas palkka kätie.
(Siis heti palkka.)

Virpoi varpoi, vitsa on uus,
aivan nii ku kukkiva kuus,
elämän onnii toivotan siulle,
nöyrästi pyyvän palkan miulle.

 

Mie virvon vitsasella, kosken koivun oksasella,
rikkuaks, rakkuaks, elosalvot seisomua, rahakassat kaivamua.

Riiheltäis rikkuaks, aitaltais autuvuaks, karjaltais kuulusaks.
Hevoseltais orivarsa, lehmiltä lehmisvasikka,
emälampuat kolmin vuonin, karkot kaksin viskokuot.
Isännälle itramaha, emännälle perälevii,
tyttärille punaset posket, siul vitsat, miul palkka.

- Tommi Kilpiö, Jaakkima 1957

Virvotan, varvotan
tuoreeksi, terveeksi,
kulu kuori pois,
uusi sijaan;
viikoksi velkaa,
vuodeksi vapaa,
sinulle vitsa,
minulle mitä tahansa!

- I. Härkönen, Raja-Karjala 1920

Minä virvon vitsoillani,
virvon vitsoilla hyvillä,
pajun varvoilla parailla.
Virvon ensisti emännän,
semmoiseksi selvittelen,
jotta loistaisi elävät,
leveneisi lehmikarjat,
lampaat vuonia latoisi,
kaksin kolmin kerrassaan.
Sitten siunailen sinua,
sinä miekkonen miniä,
jotta pysyt lemmessäsi,
että miehesi enemmän
sinua silitteleisi.
Varvon sulta vatsan kanssa
kauneita kantamaan;
jos sinä siität piikasia,
piijat poikien naitavia,
tahi jos poikasia,
pojat piikain kumppaniks.
Sitte itsensä isännän
virvon näillä vitsoillani,
jotta hän on joukolleen
oikia ojennusnuora.
Sitte sijittää hevoset
vaarin varsoja hyviä,
oivallisia oreita.
Vieläpä toivotan todella
hyvät siemenet sinulle,
että rukiit rupiisi,
otrat onnella hyvällä,
kaurat kansan kasvamaan!

- G.A. Brander, Kitee 1889

 

Virpoi varpoi vitsat käyvät:
tulevaks vuuveks tuoreeks, tiineeks,
heinajaks saunaa,
kaks lasta kaulaa,
kolmais jälest juoksemaa.

- Anni Jääskeläinen, Rautu 1935

 

Mie virvon viisahasti,
taputtelen taitavasti
tuon punaisen pullin eest',
rahan eest' rapsuttelen
ja kaakun eest' kapsuttelen.
Kuin monta oksaa,
niin monta orrii,
kuin monta varpaa,
niin monta varsaa!
Tallit talonpojaksi,
läävät lääkäriks,
kujat kuninkaaks!

- Maria Miikkulainen, Hiitola 1895

 

Mie virvon lehmiäin
tuoreiks, terveiks!
Lehmil heitän vihtat,
itsellein pyyväm maijo!

- Lauri Laiho, Kurkijoki 1933

 

Virpoi varpoi
tuorehiks, tervehiks
tulevaks vuueks.
Kuin monta oksaa,
niin monta orrii,
kuin monta lehtii,
niin monta lehmää,
kuin monta varpuu,
niin monta vasikkaa,
kuin monta urpaa,
niin monta uuhii.
Voilusikka lehmältäis,
kohvikuppi pannultais,
kakku taikinaisestais,
muna kanaseltais.
Rahan iest me raksuttelen,
kopekan iest me kopsuttelen,
rossa iest me rossuttelen,
pennin iest me pelaelen.
Jos oot hyvä emäntä,
nii makkaa villavuotehella,
jos oot paha emäntä,
kissa kirnuis kaatakoon,
koira emäntäis nuolekoon,
sika liies sittukoon!
Luppaat sie, luppaat sie
viikon päähän velkaa.

- Katri Huhtanen, Uusikirkko 1903

 

Virpoi varpoi
vihtat teil,
kanan kankust
munat meil.

- Ss. Kiiski, Kurkijoki 1932

Mie se virvon viinan iest,
rahan iest rapsuttelen,
pennin iest pehmittelen,
kopekan iest kopsuttelen,
riunan iest ripsuttelen!

Virpoi varpoi vitsat siul,
kukkarostais raha miul!

Virpoi varpoi, tuoreeks terveeks, tulevaks vuuvveks,
kui mont oksaa, nii mont orrii,
kui mont varpaa, nii mont vasikkaa,
kui mont urpaa, nii mont uittii.
Voilusikka lehmältäis, hapankakku naiseltais.
Viikoks velkapääks, vuuvveks vappaaks!

Virpoi varpoi, vitsat siul,
kana ko munnii, ni muna miul!

Virpoi varpoi, tuoreeks terveeks,
heinajaks saunaa, kaks lasta kaulaa!

Mie se virvon viisahasti,
taputtelen taitavasti,
nuoren miehen naitavaksi,
sulhasen suvaittavaksi,
toivon toisee talloo,
yl notkon naapurii!

Mie se virvon viisahasti,
taputtelen taitavasti,
rikkahaks, rakkahaks,
nuoren neijon naitavaks!

Viikon kuluttua, pääsiäissunnuntaina,
tulivat virpojat "aprakoilleen",
saaden kananmunan, rahaa tai vehnäpullan.
Myöhäisempinä aikoina maksettiin raha heti virpomisen jälkeen.
Kun virpojat kulkivat kylästä kylään,
kuka ne olisi jaksanut viikon päästä uudelleen kulkea.

- Liina Pulliainen, Kivennapa 1957

 

Virpoi varpoi vitsat käyvät:
tulevaks vuuveks,
tuoreeks, terveeks.
Mie virvon viina iest,
raha iest raksuttelen,
munanen kanaseltais,
voilusikka lehmältäis,
kaakku taikinaiseltais,
kukko kiukuvaiseltais.

- Kaapren Susanna, Metsäpirtti 1934

 

Virpoi varpoi vitsat käyvät,
tulevaks vuuveks
tuoreeks, terveeks:
kui monta urpoa,
nii monta uuttii,
kui monta varpoa,
nii monta vaskoa,
kui monta lehtii,
nii monta lehmeä.

- Antti Lahtinen, Metsäpirtti 1935

 

Virpoi varpoi
vihtat teil,
kanan kankust
munat meil.

- Ss. Kiiski, Kurkijoki 1932

 

Mie virvo viina iest,
raha iest raksuttelen,
kohvin iest kopsuttelen,
muna iest muksuttelen.
Kasvakuon rutost ruista,
kaurua aumoin kaheksin,
tulkuot puhtoist potuatit,
nauriheist kupera napaist.

- Ss. Ollikainen, Sakkola 1932

 

Mie virvon viisoast,
taputtelen taitavasti,
ottelen oluven peähä,
rahan peähä rapsuttelen.
Riihestäis rikkoaks,
aitastais antajaks,
kanasestais munane,
lehmäsestäis voi lusikka.
Niin monta uuhtii
kuin monta urpoa.
Niin monta vasikkoa
kuin monta varpoa.
Riiheis tie rikkaseks,
kaivois tie kakaraiseks!
Isännälle ikä pitkä,
emännälle perä levvii.
Tyttärelle punast posket
ja pojal kaunis morsei.

- Ss. Kiiski, Kurkijoki 1932

 

Virpoin, varpoin,
tuoreeks' terveeks'.
Rikkaaks, rakkaaks,
vanhaks, vakkaaks.
Me virvon viisahaks,
taputtelen taitavaks!
Ottelen oluven päälen,
rahan päälen rapsuttelen.
Näin me tänne tullessain
kekoja kiräpäitä,
tasapäitä aartehiitä.
Riiheltänne rikkaaks,
aitaltanne autuaaks,
kujaltanne kuuluisaks;
lehmältänne voiliseks,
lampaaltanne villa kopra,
kanastanne munainen,
taikinastanne piirainen,
vuodeks vappaaks,
neteliksi velkapääksi,
sinullen vitsa,
minullen kakkara!

- Ch. Europaeus, Jaakkima 1855